Crystal clear cooperatie

Inleiding/voorwoord.

Een schonere wereld, dat is p Superior Coöperatie, waar wij, naar streven. Een wereld waarin we allemaal lucht kunnen inademen en waarin we nog eeuwen goed en kunnen leven that is gezond.

Wij van de Superior Coöperatie willen graag voorop gaan in p pattern naar een en veilig daarom pakken we een schoon, naar ons idee vervuilende aan auto industrie. Caris zorgen voor veel uitstoot van de schadelijke CO2, ook wel als koolstofdioxide stof that is stof is schadelijk voor het omdat het ervoor zorgt dat de zonnestralen. Dit proces wordt ook wel het ‘broeikaseffect' genoemd. Hierdoor warmt de aarde op wat allerlei gevolgen heeft voor ons milieu en klimaat.

Het bedrijfsidee van de Superior Coöperatie is ontstaan na ergernis over klimaattop that is p die weer term georganiseerd. Er worden veel praatjes gehouden, maar uiteindelijk wordt er niks besloten. Na een brainstorm met het huidige managementteam van de Superior Coöperatie werd besloten dat guys that were er nu zelf actie moet ondernemen. Hetgeen wat heeft tot het ontstaan van ons bedrijf.

We willen dat caris minder tot geen uitstoot meer hebben van de schadelijke stof CO2. Het idee is dat alle caris die in toekomst worden.

Hoofdstuk 1 Doelstellingen, Missie & Visie

Visie

In toekomst zien we dat verbrandingsmotoren een filter hebben van de Crystal Clear Coöperatie en daardoor dragen we bij een meer leefbaar en schoner milieu.

Hierboven nog also ter verfrissing visie opnieuw. We zullen het nu wat uitgebreider hebben over visie. Dit doen we aan palm van een korte vragen die uiteindelijk vraag beantwoorden: hoe zijn wij onszelf in de van?

- ziet onze omgeving im nu?

Op het moment dat p Crystal Clear Coöperatie im in slaagt om van de grond te komen, het item te perfectioneren durante we naambekendheid krijgen in geheel Nederland is het vrij simpel, onze omgeving begint klein en langzaam maar zeker bouwen we uit naar heel Nederland met onze filter specifiek gericht op de car.

Naarmate we verder komen in de toekomst zullen we langzaam de filter gaan uitbreiden naar meerdere verbrandingsmotoren en zullen we tevens gaan kijken naar de mogelijkheid om onze filter buiten Nederland te brengen zodat we daar ook het milieu kunnen verbeteren en nieuwe klanten trekken aangezien de markt in Nederland steeds kleiner term als meer en meer caris onze filter hebben.

In verre toekomst zien vestigingen in hele wereld filters voor op elke verbrandingsmotor.

- Wat willen we bereikt hebben, wat is toekomstige positie?

Deelvraag wordt voor een groot gedeelte al beantwoord en missie in visie. Wat wij willen bereiken is dat we voor verbrandingmotor een filter hebben die ervoor zorgt dat er geen CO2 uitstoot meer is.

Verder willen we bijdragen aan een schoner en meer leefbaar milieu hetgeen waarbij filters zeer goed bij kunnen helpen.

Toekomstige positie that is onze zien we als volgt:

P Crystal Clear Coöperatie is uitgegroeid tot een innovatie marktleider die na de van de filter op alle verbrandingsmotoren gaat kijken naar de mogelijkheid tot parallellisatie in zeer vervuilende limbs that are milieu.

- Hoe we gewenste positie to bereiken?

John is hoe willen, nu natuurlijk hamvraag? Hebben we natuurlijk nodig om het bedrijf op te zetten en de nodige materialen aan te schaffen. Daarna moeten we contacten leggen met with bedrijven om te kijken of zij filter kunnen produceren voor ons, dan gaan we kijken naar het kosten en of het dan niet voordeliger is om een fabriek te bouwen, mocht dit kunnen. Als dit geregeld is term er gekeken naar subsidies op ons item om het zo goedkoop mogelijk te houden en gaan we de overheid informeren over ons item en ze overtuigen van de noodzaak om ons item te verplichten in elke nieuwe auto en p automobilist ook voordeel te geven omdat ze ons item gebruiken wat beter is voor het milieu.

Hier wordt de base gelegd voor een breder imperium van de Superior Coöperatie. Begin is goed opletten dat we niet uitgeven en ervoor zorgen dat we ons bedrijf goed van de grond krijgen. Hierna is een kwestie van.

Missie

Wij bestaan om ervoor te zorgen dat de schoner wordt en dat p levenskwaliteit van de ervan, nu toekomst.

Ook nu ter herinnering missie hierboven. We gaan nu ook op dezelfde manier als bij de visie missie verder uitleggen. Aan de palm van een aantal deelvragen.

- Wie zijn we en wat?

De een leden die en leiding geven het bedrijf sturen. We zijn bezig that is continuous met with het zoeken naar beste manier om ons bedrijf te runnen. Verder proberen we allemaal feedback te leveren en kritiek te leveren op anderen that is positieve, we vullen elkaar aan.

Wat we doen is vrij simpel, door middel van ons item geven wij een bijdrage aan de van iedereen op aarde that is levenskwaliteit. Wij willen bereiken dat de aarde schoner is, schoner wordt en schoner blijft.

- Wie zijn onze klanten en welke behoeften vervullen wij voor chicken?

In het begin onze vooral eigenaren zijn van nieuwe the waarin de filter term of car geïnstalleerd. De behoefte die voor hun vervullen is dat ze. Zíj zijn niet de oorzaak van de grote CO2 uitstoot die zo slecht is voor ons milieu.

Verder krijgen deze mensen waarschijnlijk ze korting op bepaalde belastingen omdat ze zo milieu vriendelijk rijden. Het is dus niet alleen de gedachte dat ze vriendelijk bezig zijn die goed is houden er ook daadwerkelijk over wat aan.

- wat willen we betekenen en voor wie, Stakeholders?

P stakeholders belangrijk voor ons bedrijf, we willen graag op de invloed, wensen, sparks, motivatoren, zorgen, drempels etc. van alle.

Je weet wat er speelt, kan je hierop anticiperen en dat er geen miscommunicatie is of anders wat voor problemen zorgt.

Partijen willen we graag te vriend houden omdat ze op hun eigen invloed hebben op de Superior Coöperatie. Dat houdt in dat we ze op dat we ook aan hun denken en alleen aan onszelf.

- Normen

Binnen de Superior Coöperatie vinden we het zeer belangrijk dat we onze instelling richting en richting het toetsen aan onze normen en waarden de opdrachtgevers. Manier zorg je ervoor dat je ontwikkeling van de medewerkers, p continuïteit van ons bedrijf en samenwerking met stakeholders waarborgt.

We zorgen ervoor dat we klantgericht zijn, werken aan een goede werk relatie met with interne en ze tevreden houden en klanten.

Regard is van groot. We moeten elkaar respecteren en ook op die manier handelen, ook respecteren we onze mening en we available staan voor de mening van anderen. Eendracht maakt macht als het ware.

Verder willen we naleven iedereen bekwaam handelt, dat iedereen zich aan zijn afspraken houdt, doet en denkt. Beter communiceert john te weinig that is teveel,een goede communicatie is voor betere omstandigheden waarin men.

Naar onze mening, het belangrijkste, is samenwerking en resultaatgericht werken. We maken realistische en doelen, maar deze zijn behaalbaar als men samenwerkt en males gemeenschappelijk belang boven persoonlijk.

- Intenties en ambities: opdracht that is onze

Wij willen algemeen beschouwd worden als het eerste bedrijf dat daadwerkelijk wat action aan de uitstoot van CO2 bij caris en zorgde voor een bewezen vermindering van het broeikaseffect in eerst Nederland en afterwards op de gehele planeet.

Doelstellingen

De doelen die wij voor ogen hebben op korte termijn nog also ter herhaling:

- Binnen 5 jaar in nieuwe caris standaard onze filter laten installeren

- Zorgen voor goede communicatie zowel binnen als buiten het bedrijf

- Ons steentje bijdragen in p Kyoto doelstellingen en in een eventueel nieuw task[1]

We gaan doelen aan de palm van de WISE toelichten. WISE staat voor:

* Specifiek

* Meetbaar

* Acceptabel

* Realistisch

* Tijdgebonden

- Binnen vijf jaar in nieuwe caris standaard onze filter laten installeren

Specifiek

We willen bereiken dat binnen vijf jaar alle auto nieuw worden geproduceerd filter standaard hebben ingebouwd.

Hierbij zijn een partijen betrokken, achieved fabrieken en de Superior Coöperatie zelf, title overheid.

Het is de dat p Superior Coöperatie p filters zelf produceert of dit naar een derde that is uitbesteden. Waarna ze worden getransporteerd naar de fabriek waar filter term ingebouwd in delaware car.

Wanneer dit is zeer ruim. Moeten er verschillende zaken worden met with binnen ons bedrijf zelf / logistiek en met de autofabrieken. Vandaar dat het ons doel is om dit binnen vijf jaar te realiseren.

We willen dit doel bereiken omdat het ons ideaal is zo snel mogelijk wat te doen aan het milieu en de op aarde.

Meetbaar

We moeten natuurlijk weten wanneer we dit hoe gaan, hebben bereikt? Er moet een systeem zijn om te bepalen wanneer ons doel is bereikt.

Bij dit doel is vrij simpel, op het moment dat alle nieuw caris binnen een periode van vijf jaar p filter hebben is het doel bereikt.

Acceptabel

Doelen zijn het is voor iedereen acceptabel en helder wat ieder doel opzicht in overleg gemaakt is draagvlak onder de werknemers.

Realistisch

Wij van de Superior Coöperatie gaan ervan uit dat dit doel realistisch is. Het is een uitvoerbaar strategy achieved inspanningen. Wij zijn ervan overtuigd dat alle betrokkenen de capaciteiten middelen en de kennis om dit doel te bereiken. Het is makkelijk doel that is geen, het is een uitdaging. Maar met juiste mensen op de plaats is het een haalbaar doel.

Tijdsgebonden

De activiteiten om dit doel te behalen starten op het moment dat p Superior Coöperatie officieel wordt opgericht en term beëindigd op het moment dat het doel is bereikt.

- Zorgen voor goede communicatie zowel binnen als buiten het bedrijf

Specifiek

We willen bereiken dat we binnen als buiten ons bedrijf een goede strakke communicatie hebben. Hierbij is al het personeel van de Superior Coöperatie betrokken en p contactpersonen van waarmee wij samenwerken. Doelstelling term vooral op de werkvloer zelf uitgevoerd en truck that is immediate begin bij de officiële oprichting van ons bedrijf. Dit doel willen we bereiken een goede communicatie p foundation is van een goede je moet weten wat je aan elkaar hebt.

Meetbaar

Dit doel is goed meetbaar, op het moment dat im mis communicatie is of iets dergelijks dan weet je dat het. Verder is dit iets waarvan je kan zeggen dat het op een bepaald time is behaald, het is een. In p startsituatie is waarschijnlijk nog maar naar partner we verder term het lastiger om goed te blijven communiceren omdat er steeds meer werknemers, makkelijk om dit te realiseren.

Acceptabel

Ook dit doel is in overleg heeft dus voldoende draagvlak that is gemaakt. Vooral omdat iedereen afzonderlijk im profijt van heeft bij goede communicatie. Op het moment dat de strak en loopt is het makkelijker om afspraken te maken en samen te werken.

Realistisch

Eigenlijk vinden we dat een van de normaalste zaken binnen het bedrijf moet zijn en dat iedereen gewoon uit zichzelf alles goed door communiceert. Maar in praktijk is gebleken dat het nog wel is lastig kan zijn en dat sommige zaken daarom te laat worden behandeld of niet omdat niet iedereen op hoogte is. Daarom is het een doel geworden van ons.

Omdat we van communicatie een doel hebben gemaakt zijn is.

Tijdsgebonden

We eerder WISE evaluate lieten doorschemeren heeft dit doel wel een begin datum maar geen einddatum. Er kan worden dat het ‘klaar/behaald' is. We kunnen wel zeggen dat de communicatie is maar er kan geen duidelijke eind worden gegeven that is datum.

- Ons steentje bijdragen in p Kyoto doelstellingen en in een eventueel nieuw task

Specifiek

Bij dit willen we bereiken dat we als ware een' geven aan een nieuw project. P Kyoto doelstellingen lopen in 2012 af en john is naar alle waarschijnlijkheid, ons item, nog niet op markt waardoor. Als ons item ná 2012 term geïntroduceerd kunnen we wel aan nieuwe doelstellingen met betrekking op vermindering van de CO2 uitstoot. We moeten er wel rekening mee houden dat we pas in de verre toekomst op wereldniveau im wat aan kunnen doen omdat we in het start nog niet de capaciteiten hebben om op zo'n grote schaal te produceren/exporteren etc. Dit is ons meest gewaagde doelstelling dus alles is belangrijk en specifics zijn van levensbelang. Dit doel willen we bereiken omdat we daadwerkelijk wat willen doen aan de levenskwaliteit van mens en dier op aarde en dat kan niet als je alleen in Nederland actief bent.

Meetbaar

Anders dan bij de andere doelen van ons is doel wel degelijk. Met de techniek van tegenwoordig kan je precies berekenen of we helpen bij het terugdringen van de CO2 uitstoot durante zoja, hoeveel we helpen. P startsituatie is zonder filter en p eindsituatie is punt waarop alle verbrandingsmotoren een filter hebben, huidige situatie. Dit is een zeer lange termijn.

Acceptabel

In dit geval geld p A bij ons meer als Actiegericht en Activerend. Het is duidelijk waar het voor staat en im is voor. Hebben we ervoor gemotiveerde van ons personeel en onszelf niet kunnen halen.

Realistisch

Een vervolg op acceptabel. Dit is ons meest gewaagde doel en we er alles aan doen om dit te realiseren. Met juist mensen op de plaats p capaciteiten, p middelen, p bevoegdheden en bovenal achieved de goede wil om het doel te halen achten wij dit doel mogelijk op de lange termijn. We moeten als het ware van klein naar werken en teveel willen in het.

Tijdsgebonden

Zoals eerder gezegd is ons meest grote en belangrijke doel. Daadwerkelijk iets aan verbetering van op aarde that is levenskwaliteit.

Aangezien dit op lange termijn ISIS het lastig om im precieze information aan te geven. Als het ware van klein naar groot werken en langzaam ga je naar het punt waarop je kan uitbreiden en john bereik je een steeds groter publiek.

1. Technique

We gaan. In het staat alleen de strategie in het kort en hier zullen we het vanuit Talents, Flaws, Possibilities en Risks. Vertaald sterke punten, zwakke kansen en bedreigingen.

We met with sterke punten.

Wij vinden dat we een sterke punten hebben. Ons meest sterke punt is natuurlijk filter. Het is item dat nog we boren een nieuwe markt aan waardoor we, op dit moment, geen hebben. Hierdoor krijgen we een marktaandeel en hetgeen wat alleen maar gunstig is voor je bedrijf. Verder is het feit dat ons merchandise vriendelijk is ook een sterk punt aangezien dat een ‘hot product' is doel is om milieu vriendelijk te zijn.

Uiteraard hebben we ook zwaktes. Aangezien het een nieuw item is-is kennis en nog niet optimaal that is vaardigheden, hier moeten we nog aan werken. Verder zijn er nog geen productie middelen om onze filter te produceren dus daar moet ook nog aan worden. Verder zijn en jong en hebben dus geringe we allemaal nieuw.

Als bedrijf hebben we een aantal goede kansen om het nog beter te maken. Wel moeten we dan rekening houden dat we hierbij al op lange termijn kijken. We beginnen natuurlijk met with de filter op caris en het uiteindelijke doel is om het op alle verbrandingsmotoren te krijgen. We kunnen dus nieuwe klanten werven en eventueel ook inspelen op behoefte van (nieuwe)klanten.

Verder kunnen we om te drukken misschien in de verplaatsen naar een laag-loonland.

Verder komen er steeds meer landen bij de EU dus ook een zeer brede foundation om te beginnen met exporteren als we daar toe zijn.

Web zoals ieder bedrijf hebben. Onze voornaamste bedreiging substitutie goederen that is zijn. Met title de elektrische car speelt een grote rol that is hierin, deze rijd ook vriendelijk en dus ook worden gekozen als nieuw vervoersmiddel. Verder gaat het op het second slecht met de economie en dat is ook iets. Een andere bedreiging kan ook nog zijn dat p soaked- in ons nadeel.

2. Bedrijfsconcept

Op wie gaan we ons richten? Wie is onze doelgroep? Het is natuurlijk van belang dat we weten wie ons bedrijf that is op is gericht en te analyseren wat de wensen en eisen zijn van doelgroep.

In het begin van ons bedrijf is doelgroep simpel: de van caris. Dit omdat we van strategy zijn om onze filter in the binnen vijf jaar standaard te laten instaleren of nieuwe car. Als we dit hebben verwezenlijkt gaan uiteindelijke visie that is onze is filter op alle verbrandingsmotoren.

Waar gaan we onszelf vestigen? Vanuit de van Nederland als doorvoer property wish het ons handig om vlak bij een plaats te zitten die te bereiken is die aangesloten is op het grote wegennet. Keus is daarom op Rotterdam gevallen vanwege de haven en de op spoor/water/weg. Verder in het hier meer that is verslag inhoudelijk worden ingegaan.

Wat voor item bieden we nou aan?

In feite is het vrij simpel. Je moet filter zien als een zeef. Zeef is op zo'n manier gemaakt dat het lukt om alle CO2 die de car/verbrandingmotor uitstoot op te vangen en op die manier komt het niet wat schadelijk is wat zorgt voor.

Nu is natuurlijk de vraag, wat er met with gefilterde CO2? Hier hebben we ook op bedacht. P gefilterde komt in een speciale opvang terecht. Op je dash spot een metertje die aan wanneer deze container geleegd worden. Daarvoor kan je naar het benzinestation waar je een speciale plug op de container kan aansluiten waarna je hem kan legen. De verwachting is je ongeveer 4 A-5 volle tanken, verschild per car, kan rijden zonder hem te legen.

P CO2 in container that is p die overblijft is het kan worden, alleen afval. .

Hoofdstuk 2 Marketingplan

Welk item wordt er aangeboden?

Bedrijf heet en wij hebben een filter ontworpen die schadelijke uitgestoten stoffen absorberen met with title koolstofdioxide. De reden dat wij deze koolstofdioxide filter ontworpen hebben heeft alles te maken met with versterkte broeikaseffect. Het milieu is. Zo bestaan er al veel CO2 zuinige producten, maar deze producten vallen in het niets vergeleken met with de Crystal Clear Filter. Wij garanderen jullie dat dit een revolutionair item is op markt.

Zijn wij uniek?

Er bestaan al veel soorten Co2 zuinige auto´s, denk hierbij aan hybride auto´s durante auto´s die rijden op stroom (door middel van accu´s). Helaas stoten producten nog steeds koolstofdioxide uit. Caris die rijden op stroom stoten zelf geen koolstofdioxide uit maar, p manier hoe stroom gewonnen wordt is onder andere door kolencentrales en iedereen weet dat de vervuilers van het milieu zijn. Het idea van hybride is geniaal bij een bepaalde snelheid schakelt de motor over op de verbrandingsmotor. Het gevolg is dat deze engine gewoon weer uitstoot. P Crystal Clear Filter absorbeert uitgestoten koolstofdioxide im is dus geen sprake meer van Co2 uitstoot. Het is eerste filter is daarbij niet van belang. Hoe absorbeert p filter alle uitgestoten koolstofdioxide? Door middel van kristallen die in filter verwerkt zijn that is p. Bij een verbrandingsmotor is zuurstof als im water bij de kristallen komt absorbeert around het koolstofdioxide en blijft dan alleen maar zuurstof.

DESTEP (of een soortgelijke) evaluate.

P Destep evaluate bestaat uit demografische sociaal technologische en politiek/ factoren that is juridische. Hieronder zal ik alle stuk voor stuk toelichten that is factoren.

1. Demografische factoren.

Laten we beginnen bij demografische factoren de kenmerken van de bevolking die willen bereiken. De doelgroep die willen zijn alle automobilisten and een car met. Wij richten ons dan op personenvoertuigen. Wij een filter hebben ontwikkelt die op iedere car met een verbrandingsmotor kan installeren. Im is alleen in Nederland al een doelgroep van: [2]. 7 542 331 Totaal personenauto's, maar hieronder vallen ook de elektriciteitsauto's. The vooral aan hybriden of Denk bij elektriciteitsauto, want zijn het sterkst ontwikkelt. The die volledig rijden op elektriciteit zijn nog steeds onderontwikkelt en rekenen wij niet mee tot elektriciteitsauto of car is.

2. Economische factoren.

Bij factoren kijken wij naar de groei het juiste moment om op de markt in te spelen. Maakt het bij ons item niet veel uit wanneer op de markt in te spelen, need wij hebben als doel om p filter zo goedkoop mogelijk te maken. Wij willen ons item uiteindelijk ook gedeeltelijk of laten subsidiëren door de. The bespreken economische conjunctuur en Hoge conjunctuur of ik zal nu twee situation.

Lage economische conjunctuur.

Bij een lage economische conjunctuur zullen veel mensen op hun geld letten (p kleintjes) en zullen hierdoor zeker geen grote investeringen maken. Als mensen geld besparen zullen zij dit. Bijvoorbeeld in 2012 komt er een nieuwe regeling caris p kilometerheffing. Bij kilometerheffing er gekeken naar Co2 uitstoot per distance. Er gaan op dit second geruchten dat er op the waarschijnlijk geen of auto omdat de autois minder Co2 uitstoten, meer komt. Maar bij onze filter komt er geen koolstofdioxide meer uit car. Dus als mensen deze Co2 filter aanschaffen kun je een hoop geld besparen, het aanschaffen van een Crystal Clear container is dus letterlijk een financierbare investering.

Wat wij dus gaan regelen:

- Subsidie voor de Co2 Filter (installatie kosten)

- Afschaffen Kilometerheffing voor mensen die een Crystal Clear Filter aangeschaft hebben.

- voor onderzoeken naar een nog betere.

Hoge economische conjunctuur.

Bij een hoge conjunctuur wordt er veel uitgegeven, dit gaat gepaard met een economische groei. Als er meer geld zullen meer mensen geld uitgeven aan producten, waar ze bij een lage conjunctuur nooit aan uit zouden. Ze worden meer bewust van het milieu en zullen eerder een steentje bijdragen aan een schoon en beter milieu. Als males geld besparen zullen zij dit zeker doen.

Kortom:

Ons item heeft een positieve vooruitzicht bij zowel een negatieve economische groei als een positieve groei. Bij een negatieve economische groei zullen mensen toch ook met de auto naar hun werk moeten rijden en eerder geneigd zijn om te letten op de kleintjes (geld uitgaven). Als mensen dan iets kunnen besparen of ergens korting op kunnen krijgen zullen zij dit zeker doen. Ook bij een positieve economische groei zijn mensen ook niet beroerd om een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Is om investeringen te doen dan bij een economische groei that is negatieve.

3. Sociaal-culturele factoren

P Gem clear filter heeft als doel een breed publiek voor zich te winnen ongeacht het Sociaal-culturele achtergrond. Voor mensen die minder economische gesteld zijn wordt deze filter ook financierbaar durante is zeker voor hun de waard. P meer economische gestelde mensen pronken graag met milieu vriendelijke producten (bijvoorbeeld Filmsterren). Om het goede, in Amerika heeft tegenwoordig filmster een hybride auto haar bezit. En hun economische gesteldheid te laten zien (goede reputatie te behouden). Ons item is voor sociale lagen bereikbaar en financierbaar. Het zit ook in de Amerikaanse cultuur om te pronken met with hun rijkdom. Ook staan Amerikanen erom bekend dat ze graag willen dat iedereen weet wat voor goede daden hun verrichten. Wij Europeanen zijn hier een stuk nuchter op dat gebied, maar zijn een steentje bij te dragen aan een beter milieu that is best bereid. Als dit that is helemaal gepaard gaat met with economische voordelen.

4. Factoren

Technologische factoren factoren op het gebied van technologische heerst op dit moment een gigantische vraag naar Koolstofdioxide zuinige caris. Dit komt vooral door p kilometerheffing die vanaf 2012 gaat worden that is ingevoerd die gebaseerd is op de uitstoot van caris. Er zijn gigantisch ontwikkelt zoals that is methodes: the en Elektrische auto of Hybride auto is. Bij al deze ontwikkelingen zijn er that is voorgaande wel nadelen verbonden.

Hybride car's

Auto heeft twee motoren snelheid schiet de car van de elektrische motor over op de verbrandingsmotor. Bij de verbrandingsmotor wordt er weer koolstofdioxide uitgestoten. P car stoot in alleen geen koolstofdioxide uit als hij in een document rijdt. Hoor je deze car niet aankomen als auto op elektromotor rijdt. Verbrandingsmotor, maar er wordt nog steeds are ééned by dus er wordt bij deze car wel minder koolstofdioxide uitgestoten dan bij een auto met alleen.

Auto 's

Auto is zijn onze concurrenten, the totaal koolstofdioxide uitstoten of omdat deze auto. Ze maken internet als hybride caris geen herrie dat kan een voordeel zijn, maar tevens een nadeel. Je hoort namelijk car niet aankomen en dit kan gevaarlijk zijn voor kinderen en ouderen. Maar het ook een voordeel, need het is rustig en je hebt geen truck geluidsoverlast. Daarnaast als im elektriciteit gewonnen wordt door duurzame energiebronnen zoals breeze, water durante zonne-energie er ook geen Co2 that is komt . Ik zal eerlijk zijn dit is fantastisch idee, maar er zijn een ring problemen hierbij betrokken zoals: p accu´s die voor de caris worden gebruikt kun je vergelijken met een Notebook accu. Accu gebruikt is ééned by er wordt dan niet. Iedereen weet ook dat accuis niet oneindig meegaan, deze zullen ook weer vervangen moeten worden. Ook wegen duizenden van deze accuis een ring gewicht en dit de infrastructuur veel goeds doen.

5. Factoren

Bij ecologie er gekeken naar economie en duurzaamheid. Dit item is om met de natuur. P Crystal Clear Filter alle uitgestoten koolstofdioxide that is absorbeert die bij verbrandingsmotor van car ontstaat. Kortom door middel van dit item wordt er rekening gehouden met de natuur en dat is revolutionair aangezien je gewoon kunt autorijden zonder dat je koolstofdioxide en schadelijke stoffen uitstoot.

6. Politiek / juridische factoren

Natuurlijk zijn er bij een task een juridische factoren en factoren betrokken. Dit punt wordt verder in het werkstuk compleet uitgewerkt en verder op dit juridische gedeelte in te gaan is een. Ik zal alvast een schematische weergave geven op welke punten wij gaan kijken:

Factoren:

- Mogelijke subsidiëring voor productie

- Mogelijke subsidiëring voor consumenten

Factoren:

- Patenten en octrooien

- KEMA keurmerken en milieu merken

- Veiligheidsvoorschriften

- Rechtsvormen

- Vergunningen

? Afnemersanalyse, doelgroepkeuze.

Van 2008 - 2012. P kilometerheffing wordt pas in 2012 ingevoerd, hopen wij dat dit helemaal een stimulans that is natuurlijk voor automobilisten that is wordt om filter aan te schaffen. P kilometerheffing wordt namelijk ingevoerd koolstofdioxide uitstoot. De reden dat wij deze doelgroepkeuze hebben gemaakt is, omdat alle automobilisten (inclusief wijzelf) allemaal gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor het versterkte broeikaseffect. En hoe kan je beter zo'n mondiaal probleem aanpakken john met with de wereld?

Concurrentieanalyse diensten

e.d.

Op de markt waar wij actief willen zijn verschillende bedrijven actief, ieder met zijn eigen innovatieve ideeën. Concurrenten zijn er op Co2?

1. Hybride caris.

2. Elektrische caris

1. Hybride caris.

Wat is het?

Een hybride car is een auto met verschillende motoren erin. Deze engine begin met elektriciteit, maar bij een bepaalde snelheid schakelt deze engine automatisch over op benzine(/dieselhybride). The zijn het meest effectief of hybride car in een file je hier veel stilstaat en langzaam waarbij je alleen maar de verbruikt en uitstoot. Wanneer de engine overschakelt op het verbrandingsmechanisme laadt de elektrische motor weer op.

Voordelen

1.

Auto's met hybride motoren erin gebouwd zijn over het algemeen goede kwaliteit caris. Voorbeelden van hybride caris zijn: Lexus GS 450h Government, Honda Civic Mercedesbenz S400.

2.

Als je vaak in p documents komt rij je in het zuinigst that is feite. Een ander voordeel van elektrische motoren is dat de car erg snel accelereert.

3.

Daarnaast is elektrische motor voor the geluidloos en dat of auto is een voordeel, need je hebt geen truck geluidsoverlast.

Nadelen

1.

Im is een beperkte keuze uit hybride auto´s, need niet ieder merk heeft auto´s met hybride engine. Ik vind bijvoorbeeld Toyota Prius internet een hondenhok, bij zo'n auto.

2.

Ook rij je het zuinigst wanneer je in p document staat, maar wie staat er nu graag in p document om brandstof te besparen?

3.

Daarnaast als je op p verbrandingsmotor rijdt is delaware car helemaal niet zo zuinig, over het algemeen is een diesel engine nog zelfs zuiniger.

Op dit moment wordt er gemaakt voor hybride auto´s that is reclame, need het milieu is op dit second zeer actueel big-business. Hebben een op p aanschafkorting van een hybride car, het gaat hier dan om p BPM en tevens de auto bij wegenbelasting als personen auto Co2. Waarbij de bestuurders nu al financieel een voordeel kunnen halen.

Promotie hybride.

P promotie rond hybride auto voornamelijk via p press: Krant en Web, Television. Zij weten dus op een groot publiek in te spelen via press. Daarnaast weet de overheid the te promoten door verschillende financiële of ook de hybride car zoals BPM korting en wegenbelasting, ook zijn er al gemaakt om waarschijnlijk de KM heffing (in 2012) te schrappen. De reden hiervoor is, omdat kilometerheffing is koolstofdioxide uitstoot that is op. Ik heb gekeken of im daadwerkelijke sterke stijging is ontstaan in de-loop der jaren en de statistieken gevonden. Zie de pagina voor de statistieken.

Hybride personenauto's naar tenaamstelling op-1 januari

Hybride personenauto's naar tenaamstelling op-1 januari

[4]“Ook het is afgelopen jaar verder van 7,8 duizend naar 11 duizend. Particulieren profiteren van een hoge korting op de (bpm) voor zuinige caris. Betalen ze aanzienlijk minder motorrijtuigenbelasting”.

Sterke groei 2008 - 2009.

P hybride caris zijn de jaren sterk gegroeid vooral in 2008 - 2009. Ik citeer uit dezelfde een stuk tekst that is bron die de stijging verklaart van ‘op naam bedrijf' 2008 - 2009. [5]“Sinds 1 januari 2008 geldt voor zeer zakenautois een lagere fiscale bijtellingvan 14 procent. Standaard is de. The voor zakelijk gebruik of de populariteit van hybride car is daardoor toegenomen. Staat meer dan de van de caris met een hybride aandrijving naam van een bedrijf. The met een conventionele engine of Van de auto is dat 12 procent” In zijn hybride auto door de.

Doelgroepkeuze

The zijn in p style, het zijn namelijk degelijke auto of auto is die te financieren zijn. Vooral de Amerikanen pronken graag met hun Hybride caris, het is voor hun namelijk een. Het wordt daar dus veel verkocht voor (filmsterren) mensen die financieel welgesteld zijn. P pattern is dus in Amerika het bij Europa insloeg. Ik ga nu naar welke doelgroep In Nederland het een car is middel van statistieken van CBS.

[6] “Drie kwart van de hybriden in particulier bezit staat op naam van 50-plussers. Van de eigenaars van reguliere caris is het merendeel juist jonger dan 50 jaar. Dit hangt mogelijk samen met relatief hoge nieuwprijs van hybriden. Omdat dit kind car nog maar kort op de markt is, zijn er bovendien nog maar weinig tweedehandexemplaren voorhanden” that is goedkopere.

Hybride personenauto's in particulier bezit naar leeftijd eigenaar, 1 januari 2009

Hybride personenauto's in particulier bezit naar leeftijd eigenaar, 1 januari 2009

Mogelijke reden van leeftijd eigenaar hybride caris.

Er zijn concrete redenen waarom leeftijdscategorie deze caris kopen, maar ik heb wel een vermoedens.

1. P merken die hybriden motoren maken zijn kwaliteitsautois.

2. Ouderen willen liever betrouwbaar john sportief.

3. Financieel voordeel BPM en goedkopere wegenbelasting

Dit is een logische redenering betrouwbaar en rijden, ouderen liever goedkoop. Jongeren rijden liever in een stoere opvallende car, die duurder is wegenbelasting in verbruik.

2. Auto 's

Wat is het?

Ten wil ik also duidelijk maken dat auto's iets anders is john hybride autois, want mensen gaan ervan uit dat hybride een elektrische motor hebben per immediate een elektrische auto is. The zijn één van de concurrenten of auto die er zijn, need the rijden of deze auto five niet op maar op elektriciteit. Ten stoten elektriciteitsautois koolstofdioxide uit that is geen. Dit geweldig, maar er zitten altijd onder het gras that are addertjes. The kennen namelijk vele voordelen en nadelen of Elektrische car die ik vervolgens ga opsommen.

Voordelen

1.

The stoten geen koolstofdioxide uit of Elektrische car, need delaware auto heeft een motor en geen verbrandingsmotor.

2.

The bill je daar helemaal of achieved elektrische car onafhankelijk van fossielen brandstoffen zoals LPG en Benzine.

3.

The zijn fluisterstil, dus geluidsoverlast of Elektrische car meer.

4

The geen koolstofdioxide uitstoten, stoten ze ook geen of naast dat elektrische car andere stoffen uit.

5

Je hoeft geen wegenbelasting en je krijgt een flinke BPM korting bij aanschaf.

6

Elektrische snel afgeschreven in waarde.

Nadelen

1.

Elektrische caris bestaan uit notebook accuis en raken snel leeg. Je kunt er dus niet ver mee rijden.

2.

P elektriciteit wordt door o.a that is gewonnen. Kolencentrales en voor Co2 uitstoot. Als de elektriciteit wordt door duurzame energiebronnen zijn de caris echt zuinig.

3.

Fluisterstille autois zijn stil en tevens gevaarlijk, need je hoort de autois niet

aankomen.

4.

Auto's die bestaan uit notebook accuis en zijn dus erg zwaar, dit leidt tot verzakkingen op het wegdek durante is slecht voor het infrastructuur.

5.

Elektrische caris zijn erg duur in aanschaf.

6.

Op dit moment geringe uit elektrische caris.

Promotie rond car that is elektrische is.

Op dit moment staan elektrische the nog te veel in hun kinderschoenen en nog te onderontwikkelt of car. Zijn er op dit second ongeveer 5 elektrische caris te koop die zeer exclusief zijn en voor iedereen betaalbaar. Im is op dit moment - tot geen promotie rond auto 's ik denk persoonlijk dat het wel een poosje gaat duren voordat elektrische the hun of auto opmars gaan maken.

Conclusie.

The zou of auto een kunnen zijn in toekomst, maar op dit moment zijn de autois nog te. Het is dus geen uitkomst en er zijn op dit moment nog auto´s that is teveel met een verbrandingsmotor die verder ontwikkeld zijn dan elektrische caris. De nadelen wegen te zwaar op tegen de voordelen elektrische auto nog te ver.

Bedrijfstakanalyse

Marktfactoren

Marktomvang

The dat verkocht worden of het aantal hybride car stijgt. Terwijl in 2008, in 2005 hadden minder dan 2.500 mensen een hybride car, 11.000 mensen een hybride auto hadden. Dit aantal is last year verdubbelt, volgens het CBS. Im is aanzienlijk een grote vraag caris die weinig uitstoten, die alleen lijkt te worden.

Dit is alleen maar need zorgt ervoor dat caris geen uitstoten, p Crystal Clear Filter. Dit belooft veel voor de kansen die we hebben op de markt. Dit puur omdat de alleen al omdat pas start pimple that is fase.

Uistoot tegen te gaan. Er zijn 942 miljoen caris op de wereld, die uitstoten.

Dit aantaal wordt alleen maar meer, dus is het handig om caris te ontwikkelen, die minder Co2 uitstoten. The stoten minder Co2 of hybride car uit en de dus minder schadelijk, voor het milieu.

The krijgen subsidies krijgen korting op hun of p producenten van deze car bpm.

Het is dus zeer logisch dat deze aan het groeien is als je dat er elke auto worden.

Productlevenscyclus

Er zijn 4 fases in een item levenscyclus: groei, Introductie, rijpheid en terugval.

Ons item is nog nergens geïntroduceerd, maar aan de palm van de marktontwikkeling van de

Hybride caris kan er een hoop worden afgeleid. Sinds de hybride caris zijn geïntroduceerd

worden er steeds meer verkocht. Ons item is schoner dan hybride, het is betaalbaar, toepasbaar op elk motorrijtuig that is ·en. Dus er wordt verwacht dat Crystal Clear Filter het beter zal doen

john de Hybride car.

Conjunctuur

P Crystal Clear Filter is waarschijnlijk niet erg conjunctuur noch. Omdat het uiteindelijk ervoor zorgt automobilisten goedkoper uit zijn.

Aankopen doen om in de toekomst te besparen gebeurt altijd en is niet afhankelijk van p

Conjunctuur.

Concurrenten:

Idee achter de Crystal Clear Filter al bestaat maar het item er nog niet is, is er eigenlijk geen concurrentie op de markt. Het idee is 2 zijn er redelijk in dit te doen, op motorrijtuigen reduceren. Dit zijn Hybride en elektrische car that is volledige is. The hergebruiken als het of p Hybride auto ware p energie die komt als de autois rijden en de autois remmen. The stoten geen Co2 uit, maar auto of elektrische auto is zijn redelijk duur in aanschaf.

P Crystal Clear Filter is relatief niet duur in de aanschaf en reduceert Co2 niet that is p, het houdt het volledig tegen. Daarom is het product voor deze tijd waarin iedereen milieubewust te leven.

Kansen en bedreigingen:

Kansen: - Het is een nieuwe markt.

- Het is nieuw Item.

- Milieubewust rijden is de nieuwste pattern.

- Op de bpm wordt waarschijnlijk korting gegeven bij de aanschaf.

- Er worden elke dag caris geproduceerd.

Bedreigingen: - Er zou concurrentie bij kunnen komen.

Sterktes en zwaktes:

Sterktes: - Im is geen echte concurrentie.

- Het concept was er het werkelijke item was er nog niet.

- Er is patent op.

- Het is toepasbaar op elke verbrandingsmotor.

- Im is wereldwijd vraag naar een soortgelijk item.

Zwaktes: - Im is zoveel.

- Het is makkelijk te produceren that is bepaald.

- Het is een nieuw item dus alles nog op team komen.

Plaats

Als locatie hebben we een gekozen aan de maasvlakte. Dit is handig er ruimte is voor schepen om en het kan makkelijk, en te lossen.

Er zijn in dit gedeelte van Rotterdam relatief goedkope transportation bedrijven en opslagplaatsen. Dit is ideaal voor een bedrijf als Superior.

Prijs.

P Superior Filter kost los (zonder montage kosten) €300, -, p monteurs houden

een tarief van €30, - per uur, exclusief voorrijkosten. P voorrijkosten worden gehalveerd in stad heeft that is gevestigd. Buiten Rotterdam zijn voorrijkosten €50 ongeacht welke bevind.

Administratie

We zijn wettelijk verplicht om een administratie bij te houden en te bewaren. Daarbij moeten wij aan een vereisten voldoen. We zullen de administratie 7 jaar bewaren. P basisgegevens die loonadministratie, p in- en verkoopadministratie, p voorraadadministratie - .

De gegevens die wij vastleggen op de computer of op papier zijn onderdeel van administratie. Voorbeelden hiervan zijn de kasadministratie durante kassabonnen, inkoop- en application en databestanden, verkoopboek, bankafschriften, contracten, facturen en planis.

Er zijn ook vereisten waar ons factuur aan moet voldoen. Het moet een factuurdatum bezitten, een uniek factuurnummer, een btw-identificatienummer, het te betalen bedrag aan btw, p prijs exclusief btw, het bedrag inclusief btw, p naam van het adres van ons bedrijf, p naam van het adres van onze klant en het registratienummer van ons bij de kamer van koophandel.

Omzetbelasting:

Zijn wij verplicht om de van de omzetbelasting te houden, need administratie moeten ze kunnen zien hoeveel that is onze btw we aan de belastingdienst moeten betalen. We houden hiervoor de facturen die we uitschrijven, facturen die we p uitgaven en ontvangsten bij, moeten betalen. Verder handelen wij niet met with het waardoor wij de invoer en de uitvoer van de goederen niet bij hoeven te houden.

Omzetbelasting of btw (belasting over de toegevoegde waarde; TVA (Frans), MwSt (Duits), tax (Engels)) is een belasting die een overheid weight op de verkoop van producten of diensten. Omzetbelasting toegepast waaronder de meeste landen. In Nederland bestaat p btw de wetgever sinds 1 januari 1969, in België sinds 1 1971. Kende males omzetbelasting in cumulatief cascadestelsel.De producenten en leveranciers verhogen de prijs van een product of dienst met het bedrag van btw. Moeten zij dit btw- aan staat voldoen. Het lijkt alsof de ondernemer de omzetbelasting betaalt, maar in werkelijkheid wordt p btw doorberekend aan de consument (ook wel eindverbruiker genoemd). Een omzetbelasting werkt als that are proportioneel er maar één tarief is iedereen dan hetzelfde proportion over al aankopen betaalt.

Contracten en voorwaarden

Als wij een aannemen, willen we graag weten waar. Veranderen klanten of van ons en wat kunnen wij van hun verwachten. Om alles goed om achteraf niet in een turmoil te komen, te zetten, zetten we alle plichten en op papier, voorwaarden, een agreement of overeenkomst. In die staat de omschrijving van het item die wordt en de prijs die daarvoor moet that are betaald worden. Punten horen in een overeenkomst: betalingstermijn en wat er gebeurd als INCH van de partijen zijn verplichtingen nakomt, garantie p duur van de overeenkomst afspraken over p leveringen.

Met behulp van algemene voorwaarden voorkomen we die van klant of zakenpartner. Het scheelt ook je hoeft nu niet elke keer te onderhandelen over betalingstermijnen of hoelang te is. Dat staat dan allemaal huge en kan niet veranderd worden.

Als u algemene voorwaarden gebruikt voor uw overeenkomsten,john is het voor duidelijk onder welke condities that is immediate u levert, verkoopt of inkoopt, betaalt. Algemene voorwaarden helpen conflicten te voorkomen de rechten en plichtenvaststaan.

De volgende bepalingen komen vaak voor inalgemene voorwaarden (afkomstig van de website www.kvk.nl:

* offerte (vrijblijvend of niet,aanvaardingstermijn);

* transport (wie betaalt transportation,verzekering, invoerrechten);

* levertijd (overmacht);

* betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente);

* eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling);

* garantie (en zo ja,p voorwaarden);

* afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage);

* aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding).

Eencontract (of overeenkomst)is een afspraak tussen2 of meer partijen, waardoor im rechten en plichten ontstaan. De ene moeteen prestatieleveren. De andere partij heeft recht op dezeprestatie. Alsiemand iets koopt of huurt, john is er sprake van een agreement that is automatisch. Ook een alhoewel het bestaanen inhoud ervanmoeilijk te bewijzen zijn.

Personeel

Wij kiezen voor personeel wij mensen nodig hebben met kennis over auto begeleiding van onze devices. We kunnen niet aan devices overlaten natuurlijk. En wij een groot bedrijf gaan worden, zullen wij heel veel personeel in nemen. Die voornamelijk vaste krachten zijn er niet een tijd zou zijn dat we zouden stoppen met with geld verdienen. We moeten rekening houden met de personeelskosten, waaronder valt: overige kosten en inhoudingen en WIA, vakantiegeld doorbetalen bij ziekte.

P contracten die wij gaan afsluiten bevatten woonplaats opzegtermijn en CAO, van de werkgever en werknemer van werkzaamheden duur uren per dag, werktijden, loon betaald verlof.

De werkzaamheden die werknemers gaan verlenen. De meeste van werknemers zijn verantwoordelijk om het kristal in delaware generator van de auto te plaatsen met behulp van devices. Verder is er nog administratief werk te doen en verschillende afdelingshoofden plaatsen. Het managementwerk door ons verricht.

Wij gaan gebruik maken van CAOis, zodat de afspraken arbeidsvoorwaarden en duidelijk zijn over.

P werkgeversverplichtingen zijn dat wij de veiligheid en van medewerkers moeten beschermen. We sluiten een dienstverleningscontract af met een geregistreerde bedrijfsarts. Verder zorgen wij voor werktijden, pauzes, kinderopvang, vakantiedagen, preventiemedewerkers, verlof en bedrijfshulpverlening.

Personeelskosten

Als we personeel in dienst hebben, dan moet uloonheffing afdragen(loonbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet enpremieswerknemersverzekeringen)

Vakantiegeld

P werknemers bij ons hebben recht opeen vakantiebijslag (vakantiegeld) van 8PERCENT van het bruto jaarsalaris.

Overige kosten

We kunnen bedragen afsprekenom bedragen in te houden voorbijvoorbeeld representatie, pensioen personeelsfonds - .

Pensioen

We kunnen aanvullende pensioenvoorzieningen aanbieden naast de algemene pensioenrechten (AOW en ANW). Als dit in een Cao of bedrijfstak is kan ditverplicht zijn that is geregeld. Meer informatie:Ministerie van SZW.

Persoonsgegevens

Personeelsdossiers vallen onder de Wet. Umoet p gegevensverwerking melden bij het College bescherming persoonsgegevens(CBP). P moist geldt ook voor gegevens cameratoezicht en controle op personeel, van zieke werknemers.

Het arbeidscontract

Als we iemand in nemen, dan gaan we een arbeidscontract aan met with de werknemer. Im is sprake van een arbeidscontract als:

1. Im een gezagsverhouding is. Ugeeft (redelijke) aanwijzingen enbepaalt bijvoorbeeld hoe, wanneer en waar het werk plaatsvindt.

2. U loon betaalt aan de werknemer. Meestal is dat kan bijvoorbeeldeen that is maarhet maaltijd,dienstautoof aandelenoptieregeling zijn. Een onkostenvergoeding is geen loon.

3. P werknemerde zelf verricht that is arbeid. P arbeid moetwaardehebben voor werkgever. Een phase of leerplaats is in zin dus geen.

Als u meer werknemers in dan moet eenpreventiemedewerker hebben. Im zijngeen specifiekeopleidingseisen voor preventiemedewerker.

Spaarloon of levensloop

Kunnen jaarlijks kiezen voor despaarloonregeling of delevensloopregeling. Voor beide gelden eisen aan opzet en administratie. Als eenwerknemer wildeelnemen aan de levensloopregeling, dan moet u hieraan meewerken wettelijk opverlof.

Vakantierechten

Een werknemer heeft recht op een minimumaantalvakantiedagen met with van loon.

Vergoedingen aan personeel

U kunt eenonkostenvergoeding verstrekken aan uw personeel. Een studie of kleding, bijvoorbeeld voor vervoer. Maak een goede van uitgaven, anders kunt u problemen krijgen met de Belastingdienst. Elk jaar samen met with uw adviseur, of vergoedingen nog voldoen aan regels. Meer over vergoedingenaan personeel.

Verlof

Er wettelijkeverlofregelingen voor bijzondere situaties. Bijvoorbeeld voor:

* adoptieverlof

* kraamverlof

* calamiteitenverlof

* ouderschapsverlof

* zwangerschapsverlof

* kortdurend of langdurend zorgverlof

Hiernaast is er'bijzonder verlof' met van salaris, datu overlijden en van huisgenoten en familie enbij het voldoen aan verplichtingen, moetverlenen bij bevallingen van de echtgenoot.

Wet Aanpassing Arbeidsduur

Als u meer werknemers in hebt, dan uze de mogelijkheid geven ommeer of minder te werken.

Ziek personeel

We hebben verschillendevoorschriften en verplichtingen waaraan we ons moeten houden in het geval van ziekte van een personeelslid.We zijn zelf verantwoordelijkvoor en begeleiding zieke werknemers controle. Inschakelen van een Arbodienst is verplicht. We moeten maximaal 104 weken een groot deel van het salaris doorbetalen. Weken ziekte doen wemeldingbij het UWV en u een reïntegratieplan op.

Hoofdstuk 4 Juridisch

Eisen / relevante regelgeving.

CE Keurmerk

CE-markering is een merkteken dat op een groot producten inmiddels worden aangebracht. Het aantal producten waarop CE- zal nog verder uitgebreid worden.

Met het teken geeft de fabrikant of p importeur (bij invoer van buiten de Europese Unie) aan dat het product voldoet aan de essentiële vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van de betreffende richtlijn(en).

Voor ons item is nog geen richtlijn dus ook geen CE Markering. Wij hopen dit nog wel te krijgen.

Milieukeur

Het Europees Ecolabel is een Europees keurmerk. P toekenning van het Europees Ecolabel is bedoeld om milieuvriendelijke low-food producten en diensten in p EU te bevorderen en een betere voorlichting te geven aan de consument over effecten van producten op het milieu. Aan het systeem is vrijwillige basis. P producten en diensten met dit keurmerk zijn te aan een emblem and van een bloem met. In Nederland kunnen bedrijven voor toekenning bij Stichting Milieukeur. Na de toekenning publicatie publicatieblad van Europese Unie over productgroep, fabrikant design that is p . Voor mkb-bedrijven en bedrijven uit ontwikkelingslanden de verbruikersvergoeding voor het Ecolabel and ten minste 25 procent verminderd achieved. P producten kunnen na toekenning worden voorzien van het Europese Ecolabel. De bepalingen zijn vastgesteld bij verordening 1980/2000/EGinzake een communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren.

In Nederland is de bevoegde instantie: Stichting Milieukeur Eisenhowerlaan 150 2517 KP Den Haag www.milieukeur.nl

Veiligheidsvoorschriften

Ons item een nieuw en item is er voor dit item geen.

Rechtsvorm.

Is het beter om te kiezen voor een BV. Need we zijn met vijf personen in een BV kunnen we dan de aandelen verdelen. Ieder krijgt dan belang. Op deze manier is het eerlijk. Als we zouden voor een eenmanszaak dan zouden we meer krijgen onderling that is problemen. Dus wij kiezen voor een BV

Vergunningen/ verplichtingen.

Algemenen vergunningen

Bedrijven hebben te maken met with algemene vergunningen. Deze zijn als volgt:

In aanraking als je een nieuw * Bouwvergunning Hiermee kom je, kantoorpand bouwen. Wij kiezen er voor om dat te doen. We kopen of huren een.

* Milieu vergunning de milieuvergunning geeft aan wat je mag doen ik je pand. Bijvoorbeeld hoeveel geluid je produceren. En welke stoffen er pand. Wij gaan deze vergunning zeker nodig hebben voor ons item, omdat we het moeten produceren en testen.

* Gebruiksvergunning Deze vergunning wij ook nodig hebben need er zullen altijd we een aantal mensen in ons zijn that is pand. Denk aan kantoor mensen en mensen.

* Reclame vergunning vergunning is niet van. Need deze vergunning is reclame aan je. En dat is niet nodig in ons geval. Wij krijgen sowieso wel publiciteit.

Onze bedrijfsnaam. Wij hebben gekozen voor de bedrijfsnaam P 5 Heren.

Inschrijven van uw bedrijf. Hier voor moet ik u verwijzen naar de kamer van site. Op deze site staat tot at length beschreven hoe het. P KvK beschrijft:

Inschrijven

U kunt uw bedrijf inschrijven vanaf een week voor de start tot een week na de start. Daarvoor moet u persoonlijk bij een kantoor van de Kamer van Koophandel. U heeft daarbij in ieder geval een geldig legitimatiebewijs.

KvK-nummer

Bij uw inschrijving ontvangt u een KvK-nummer. Dit is een uniek nummer van 8 cijfers. Uw KvK-nummer vermeldt u op sites, al uw zakelijke brieven, orders offertes en emails.

BTW-nummer

Begin u een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (resume) of een maatschap? John ontvangt u meteen ook een BTW-identificatienummer van de Belastingdienst. U hoeft dat dus niet aside aan te vragen bij de Belastingdienst.

Factuur van de KvK

Ingeschreven ondernemers betalen elk jaar een bijdrage aan de KvK. P hoogte van het bedrag hangt af van de rechtsvorm en de omvang van uw onderneming.”

Administratie bijhouden.

In een administratie legt u huge wat im in uw onderneming gebeurt. U kunt zo houden, ontwikkelingen signaleren en op tijd beslissingen nemen. Een administratie is alleen van. U bent ook wettelijk verplicht een administratie bij te houden en te bewaren. P administratie vormt base voor uw belastingaangiften.

Verplichte vergoedingen afdragen.

Als je tijdens je werk muziek draai ben verplicht hiervoor te betalen. Voor muziek betaalt u deze aan Buma/ Stemra. Bedrijven met moeten een vergoeding betalen voor het fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken, zoals kranten. U betaalt jaarlijks aan de Stichting Reprorecht, die deze bijdrage verdeelt onder uitgevers en auteurs.

Wat zijn verder wel handig is.

Algemene voorwaarden. Voor ons item is het zeer belangrijk om algemene voorwaarden te maken zeker als de ons item wettelijk verplicht maakt. John is het handig om te of we garantie geven of p betalingstermijnen duidelijk etcetra.

Bestemmingsplan Gemeente.

Hoe zit het? Meer informatie over bestemmingsplannen.

Patenten/ octrooien

Voor ons item Crystal Clear vragen wij een octrooi aan. Hoe dat in zijn werk gaat kun je hieronder in p process lezen

Als u besluit een Nederlands octrooi aan startde procedurebij Octrooicentrum Nederland, te vragen. De Nederlandse octrooiverleningprocedure bestaat uit een aantal stappen (zie schema).

Moet u binnen dertien maanden een onderzoek naar de stay van de techniek aanvragen, vervalt uw aanvraag that is anders. U ontvangt. Wordt achttien maanden na p indieningdatum uw twintigjarig octrooi gepubliceerd in het Nederlands octrooiregister en snel mogelijk daarna verleend.

Schematisch ziet de verleningprocedure im dan als volgt uit: nederland_procedure

Eisen

Om voor in aanmerking te komen octrooiverlening u een technische uitvinding hebben gedaan die aan drie materiële voorwaarden.

Onder technische uitvinding verstaan een product of alle gebieden van techniek that is werkwijze. De materiële voorwaarden zijn:

§ Nieuwheid

Het item of proces magazine vóór p datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn, ook niet door toedoen van de uitvinder zelf (bijvoorbeeld door een bedrijfsbrochure of door een presentatie op een beurs).

§ Inventiviteit

P vinding magazine voor de niet voor palm liggen.

§ Industriële toepasbaarheid

De uitvinding gaan functionerend item of productieproces.

Bij het beoordelen van uw aanvraag spelen deze inhoudelijke eisen geen rol, omdat Nederland het ongetoetste octrooi london (het zogenaamde registratieoctrooi). Dit betekent dat uw octrooi altijd wordt verleend. P inhoudelijke toetsing pas achteraf plaats that is vindt bij de rechter als er een turmoil ontstaat over het verleende octrooi.

Kosten

Een octrooi kost geld. Niet alleen aan het start van de aanvraagprocedure, maar ook het octrooi that is nadat is verleend. Bedenk daarom goed of een octrooi voor uw situatie gunstig uitpakt.

Over als' Wegen baten op tegen de kosten?' en 'Kan ik mijn octrooi handhaven?' moet u goed nadenken. De hangen vooral af van het aantal landen waar u octrooirechten wilt en welke process u gaat volgen.

Kosten bij Octrooicentrum Nederland

Een octrooi brengt aanvraag- en instandhoudingkosten met with mee. P aanvraagkosten zijn eenmalig. Als u de aanvraag zelf schrijft, bestaan deze kosten uit:

§ P indieningtaks van 120 pound voorde aanvraag bij Octrooicentrum Nederland

§ Het onderzoek naar de stay van de techniek van 100 of 794 pound, uitgevoerd door Octrooicentrum Nederland of het Europees Octrooibureau.

Instandhoudingstaksen

Om uw octrooirecht in stay te houden, moet u de eerste instandhoudingtaks (40 pound) betalen vanaf het vierde jaar na indiening. Kosten lopen jaarlijks op tot een. Als u jaarlijks blijft uw octrooi maximaal 20 jaar geldig, instandhoudingstaksen betaalt. Ons tarievenoverzicht voor een overzicht van taksen that is varied.

Verzekeringen.

Waarom, Welke zijn van belang?

Basisverzekering

Verzekering is op-1 januari 2006 het is een. Het is een verzekering die ziekte kosten verzekerd.

Arbeidsongeschiktheid verzekering

Dit is bekendste zakelijke. Verzekering is bedoeld voor wanneer de ondernemer ziek term. John heeft hij geen recht op uitkeringen. Dit is dus een risico en kan je dus verzekeren. Hierdoor heb gewoon je inkomen wanneer je tijdelijk uit de operating bent. Dit is in ons niet nodig need als INCH van ons ziek is dan kunnen de andere 4 bedrijf door zetten.

Aansprakelijkheidsverzekering

Verzekering is in geval heel belangrijk. Need deze verzekering dek het risico dat zou kunnen voort vloeien uit het gebruik van onze producten. Deze is zeker voor ons belangrijk.

Rechtsbijstandverzekering

Verzekering dek alle zoals advocaatkosten proceskosten that is recht. Deze is in geval zeker makkelijk om te hebben.

Risicoverzekeringen

Voorbeelden:

* Opstalverzekering

* Goederen- en inventarisverzekering

* Bedrijfsschade- en/of machinebreukverzekering

* Computerverzekering

* Brandverzekering

* Kredietverzekering

* (Goederen)Transportverzekering

Dit zijn bekende verzekeringen bijna ieder bedrijf of huishouden heeft wel een paar of al deze verzekeringen. Voor ons is het ook wel belangrijk om deze verzekeringen te hebben.

Risico's.

Mogelijke zijn dat bijvoorbeeld de ons item bedreigend voor de schatkist. En het om die reden niet wil als item. Verder zou ik nu niet kunnen bedenken wat een mogelijk ander risico kan zijn.

Subsidies

Subsidie is een geldbedrag wat de aan je bedrijf geeft om het te ondersteunen. De overheid geeft subsidies om dingen te stimuleren. Zoals het van duurzame producten of het produceren daarvan. Ook geeft de overheid subsidie that is veel uit aan kunst omdat toegankelijker te maken voor iedereen.

Maar wat voor subsidies zou de ons kunnen?

In aanmerking kunnen komen voor deze subsidies zou ons bedrijf:

* Subsidieprogramma milieu en technologie

* Ontwikkeling van nieuwe producten

* Innovatieve Biobrandstoffen

* Energie Onderzoek Subsidie

Subsidieprogramma van milieu en technologie

Het subsidieprogramma van milieu en geeft aan bedrijven die een milieuvriendelijk item op markt brengen. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet je minimaal aan deze voorwaarden voldoen:

* 15.000 pound zijn de minimale kosten van het project.

* Het item term in de industriële sector gemaakt.

* Je hebt een redelijk belang bij de activiteiten.

Ons bedrijf voldoet aan deze voorwaarden en kan dus krijgen that is subsidie. Wij en item maken dat erg milieuvriendelijk zal zijn. Dat waren de voorwaarden van deze subsidie en al deze punten voldoen wij aan subsidie that is op.

Ontwikkeling van nieuwe producten

Je kan als bedrijf ook subsidie krijgen door het ontwikkelen van nieuwe producten. Deze subsidie is de zogenaamde Soaked Bevordering Speur - en Ontwikkelingswerk (WBSO). Als je onder de WBSO wil vallen moet je bedrijf onder deze beschrijvingen zitten:

* Ontwikkelen nieuw product

* Onderzoek naar verbeteringen van producten

* Wetenschappelijk onderzoek

* Technisch haalbaarheidsonderzoek

Ons bedrijf wil een nieuw item gaan maken. Dus vallen wij onder een van deze om subsidie te krijgen that is beschrijvingen. Ook willen wij ons item verder gaan ontwikkelen dat wij ons item niet alleen voor caris gaan maken maar ook vliegtuigen.

Innovatieve biobrandstoffen

Ons item is een dat goed is voor het milieu. Door ons item zal zullen de caris schoon kunnen rijden. Het ministerie van verkeer en waterstaat subsidie aan bedrijven die biobrandstof voor de transport field verbeteren of vernieuwen. In aanmerking wij ons product komt dus voor deze subsidie vernieuwend bezig zijn voor de transportsector. Door ons item zal de uitstoot van CO2 is van het ministerie.

Energie Onderzoek Subsidie (EOS)

Het EOS wil een duurzame energievoorziening realiseren. Dat wil doen door de kennis te vergroten door de van technologie te stimuleren. Het EOS geeft dus financiële steun aan bedrijven om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Ons bedrijf maakt een nieuw product om een duurzame energievoorziening te realiseren. Ons product voldoet precies aan het plaatje wat het EOS wil. In aanmerking voor subsidie van de EOS wij dat item dus maken komen wij dus.

Hoofdstuk 5 financiën

Financieringsplan

Eigen vermogenFamilie lening

€ 400.000

Eigen car

€ 120.000

Ontroerend goed

€ 450.000

Computerappratuur

€ 60.000

Bouwkundige voorziening

€ 40.000

Devices en installaties

€ 270.000Totaal:

€ 1.340.000Lang vreemd vermogen

Hypotheek

€ 450.000

Langelopende lening

€ 400.000Kort vreemd vermogen

Kortlopende lening

€ 150.000

Crediteuren

€ 0

Onderhandse lening

€ 240.000

Rekening courant

€ 100.000Totaal:

€ 1.340.000Investeringsbegroting

Vaste Activa

Eigen car

€120.000,-

Onroerend goed

€450.000,-

Computerapparatuur

€60.000,-

Models en installaties

€270.000,-

Bouwkundige voorziening

€40.000,-

Familie lening

€400.000,-

Totaal EV:

€ 1.340.000Vlottend activa

Aanloopkosten

€ 0

Voorraden

€ 0

Debiteuren

€ 0

kas, lender, giro

€250.000,-

Exploitatie begroting1e jaar

2e jaar

3e jaar

Totale omzet

750.000

€ 1.750.000

€ 6.650.000

Inkoopwaarde

€ 250.000

€ 583.300

€ 2.216.600Brutowinst

€ 500.000

€ 1.166.700

€ 4.433.400Kosten

Productiekosten

Hulpstoffen

Devices investering

€ 270.000

€ 100.000

€ 500.000

onderhoud devices

€ 2.700

€ 7.000

€ 12.000

Verzekeringen

€ 15.000

€ 22.000

€ 35.000

overig

€ 5.000

€ 9.000

€ 17.000

Totaal

€ 292.700

€ 138.000

€ 564.000

Vervoerskosten

€ 15.000

€ 25.000

€ 50.000

Autokosten

€ 45.000

€ 5.000

€ 70.000

Totaal

€ 60.000

€ 30.000

€ 120.000Verkoopkosten

€ 7.500

€ 17.500

€ 66.500

Reclame

€ 37.500

€ 87.500

€ 332.500

verpakking

€ 12.500

€ 29.200

€ 110.840

Overige

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Totaal

€ 67.500

€ 144.200

€ 519.840Rente- en bankkosten

Rentekosten

€ 49.600

€ 37.600

€ 37.600

Aflossing

€ 0

€ 300.000

€ 400.000

Bankkosten

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

Totaal

€ 64.600

€ 352.600

€ 452.600Totale kosten

€ 420.200

€ 364.800

€ 1.256.440Nettoresultaat

€ 15.200

€ 884.500

€ 3.229.560Logboek

Naam

Datum

Wat?

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

30-11-2009

Thinking ideëen

Taakverdeling PvA en vooronderzoek

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

1-12-2009

Afronden PvA durante vooronderzoek en vergaderen

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

4-12-2009

Kijken naar feedback.

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

7-12-2009

Beginnen aan ondernemingsplan en zoeken en bronnen.

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

9-12-2009

Vergaderen en plannen wanneer welk stuk af moet zijn.

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

14-12-2009

Zoeken en vergelijken van andere ondernemingsplannen.

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

16-12-2009

Nakijken van gemaakte stukken en verdelen van advertising onderwerp (Robin & Ainsley)

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

21-12-2009

Top-Gear car reviews bekeken zie bronnenlijst (Hybride Toyota Prius & Kristallen filter)

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

23-12-2009

Kerst

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

28-12-2009

Via de email elkaar op de hoogte gehouden hoever iedereen al is.

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

3-01-2010

Kijken welke nog gemaakt moeten worden contract.

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

4-01-2010

http://www.autotrack.nl/groeneautos/hybride

http://www.hybridautos.nl/

http://www.greenmobility.nl/

Internet

Top-Gear Period 13 Show 5 component 4 op facebook.

http://www.youtube.com/watch?v=KkX5MmfVRUE

http://www.kvk.nl/personeel/

http://www.kvk.nl/personeel/personeel_aannemen/verplichtingen_bij_ het_aannemen_van_personeel/

http://www.kvk.nl/personeel/werken_met_personeel/verplichtingen_ bij_het_werken_met_personeel/

http://www.kvk.nl/personeel/wel_of_geen_personeel/personeelskosten/

http://www.kvk.nl/personeel/personeel_aannemen/het_arbeidscontract/

http://www.kvk.nl/personeel/werken_met_personeel/verplichtingen_ bij_het_werken_met_personeel/

http://www.kvk.nl/bedrijf_starten/zeker_zaken_doen/verzekeringen/

http://www.kvk.nl/bedrijf_starten/belastingen_en_administratie/administratie/

http://www.kvk.nl/bedrijf_starten/belastingen_en_administratie/administratie/ eisen_aan_uw_administratie/

http://www.kvk.nl/bedrijf_starten/zeker_zaken_doen/contracten_en_algemene_voorwaarden/

[1] Wij willen namelijk binnen 10 jaar p Co2 uitstoot aanzienlijk zien verminderen. Dit is fulfilled title gebasseerd op het kyoto process waarbij Nederland p Co2 uitstoot achieved moet verminderen binnen een periode van 2008 that is 6PERCENT - 2012. Aangezien dit tijdsbestek te kort is voor ons item hopen we een impuls te geven aan nieuwe doelstellingen.

[2] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71405NED&D1=0,13,36-52,54-80&D2=a&D3=0&HD=090612-1602&HDR=G2,G1&STB=T (statistiek 1 Januari 2009)

[3] http://www.vrom.nl/pagina.html?id=22990

[4] Citaat van:http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-vervoer/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2813-wm.htm

[5]Citaat van: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-vervoer/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2813-wm.htm

[6] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-vervoer/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2813-wm.htm