Een belegging

Een belegging

Wat is beleggen?

Een belegging is een vorm van investering wordt voor langere of tijd met with als om in de financieel te behalen. P belleger kan in zaken beleggen.

Obligatie

Eén van de om te investeren is het investeren in obligaties. Wanneer beleggers krijgen ze een vaste rente per periode, in vorm investeren. Als de belegger bijvoorbeeld koopt voor 100 pound, en hiervoor rente krijgt, zal hij jaarlijks 5 euro rendement krijgen. De eigenaar van de obligatie kan p obligatie ook aan anderen doorverkopen

Aandeel

Een andere manier van investeren, is het investeren in aandelen. In tegenstelling tot obligatie krijgt de belegger niet een bedrag per periode. P belegger krijgt wel winst dat het desbetreffende verdient that is uitgekeerd. Ook fluctueert de waarde van het erg. Dit komt door het vraag en naar een aandeel. Ook wordt de koper van de aandeel deels eigenaar van het bedrijf. Dit is bij het geval that is obligatie. Jaarlijks kunnen wordt er door het aandeelverstrekkende bedrijf ook een aandelenvergadering gehouden aandeelhouders kunnen vergaderen. Maar men moet kopen voordat males that are aandelen enige op het bedrijf uitoefent.

Verder kan men nog investeren in opties, CV liquiditeiten, beleggingsfondsen, alternatieve beleggingsvormen, turbo speeders vastgoed.

Koersen

Bij aandelen is altijd voordeel. Wanneer men het vertrouwen in een bedrijf verliest, daalt de koers van het aandeel. Hierdoor zal het minder that is gekochte waard worden, en de belegger verlies that is behaald.

De beurs

P beurs is. Kopers obligaties, en kunnen hier hun aandelen, opties etc. verhandelen. Vroeger werd er altijd nu wordt er meer via verhandeld.

Hoe start ik met with beleggen?

Beleggen kan guys op verschillende manieren doen. De eerste manier is beleggen via het web. Manier is erg populair omdat de niet naar de beurs in Amsterdam gaan om aandelen te kopen. Dit kan hij thuis doen, en op elk.

Als u wilt beginnen met with beleggen dan moet u via een beleggingssite, via web, een rekening openen, in ons geval Alex. Hiervoor moet u enkele gegevens verstrekken. Wanneer uw gegevens zijn goedgekeurd u beginnen met with beleggen.

Daarnaast kan er worden via telefoon. Hebt u de aandelen, door een te bellen, obligaties etc. te kunnen kopen en verkopen. P belegger kan zelf bepalen hij wil kopen, en verkopen. Ook is mogelijk een bepaalde belegging pas te kopen of wanneer het aandeel een bepaalde koers. P beller hoeft dit maar door te geven, en de medewerker regelt alles.

De fiscale gevolgen voor beleggen

P fiscus kan een grote rol tijdens het beleggen, zeker als u meer dan van een that is 5PERCENT belegging kunnen de kosten flink oplopen. Package 3 beleggingen bemoeit p fiscus ook mee, maar dit is aanzienlijk lager dan bij container 2.

Inleiding

Bij het woord denkt u waarschijnlijk meteen al aan woorden als geld, risico en winst. Bij menig mens is bekend dat im doormiddel van beleggen veel te verdienen valt. Ook wij dachten voordat we dit PWS maakten dat beleggen een kans biedt om veel geld te verdienen. Ook wisten alleen winst kon worden is dated by us. Aan beleggen kleven grote risicois, die veel benoemt worden bij (television) advertisements, watkan leidentot grote verliezen. Dit is wat ons interesseerde: Is im dergelijk winst te behalen doormiddel van beleggen? Wat zijn de risico's van beleggen? Hoe het beleggen in zijn werk? Om deze te beantwoorden that is vragen hebben we zelf moeten beleggen. Althans dat leek ons beste manier om dit zelf te ondervinden. We hebben zelf onderzocht hoe we kunnen beleggen. Ook hebben we ondervonden hoe het beleggen in werking gaat. We hebben zelf onderzocht of er grote te behalen valt. Natuurlijk is dat niet in geval zo, gezien ons relatief kleine budget dat we.

Het feit dat we geïnteresseerd zijn in winsten durante verliezen die beleggen oplevert, hebben we grote interesse in economie. Dit motiveert ons natuurlijk enorm om te onderzoeken hoe het beleggen in werking gaat.

We verwachten van het PWS dat we meer te weten komen over beleggen. Natuurlijk hopen we dat we met with beleggingen enige vorm van winst behalen, maar vooral het doorhebben van hoe het beleggen in werking gaat is voor ons belangrijk. En misschien dat dit PWS ons om in de toekomst te gaan beleggen that is professioneel?

Deelvraag 1 - Wat is beleggen?

Introductie

In het eerste deel van onze PWS gaan we eerst informatie uitleggen. Rondom de die we eerst nader gaan uitleggen.

1.1 Beleggen

Wat is beleggen eigenlijk? Wanneer we p online encyclopedie “Wikipedia.com” benaderen wordt ons het volgende verteld: “Een belegging is een vorm van investering wordt voor langere of tijd met with als om in de financieel te behalen”.

Beleggen is heel voor iedereen bedoelt, iedereen kan beleggen alleen de kunst is om het zo. P hoofdgedachte van iemand die beleggen is dus ook winst maken doormiddel van beleggen. Dit betekent dat guys in kort mogelijke that is zo'n tijd mogelijk winst wil maken. Maar dit is wel heel erg kort door de bocht. Bij beleggen wordt gehandeld in deze waardepapieren worden ook wel effecten. In deelvraag 2 gaan we verder in op aandelen en maar ook over de beleggingsvormen men kan in een tal van beleggingen investeren dit zijn belangrijkste soorten.

1.2 Aandeel

Volgens het ‘van Dale' woordenboek is een aandeel; een. Het is een eigendomsbewijs van (evenredig) deel van die onderneming.

Een onderneming aandelen uit om that is geeft aan te komen that is kapitaal. De koper van een deelt door de aankoop mee in het risico dat aan het ondernemen is verbonden: hij krijgt pas een winstuitkering andere schuldeisers en zijn ook achteraan in rij. Het risico gaat voor de koper van een aandeel in een naamloze vennootschap (nv) gaat echter nooit veder dan het bedrag dat hij voor zijn aandeel heeft betaald. Hij is aansprakelijk voor schulden van onderneming die de grootte van het te boven gaan en voor wanbeheer that is evenmin.

1.2.1 De Geschiedenis van het aandeel

In 1602 werd de Verenigd Oost-Indische Compagnie (VOC) op initiatief van de Staten-Generaal opgericht. P “fluitschepen” die werden, waren vervangen door zogenaamde “koggeschepen” that is toen. In schepen konden meer goederen worden maar doordat het schip groter was en de onderdelen. Als oplossing bedacht p VOC het ene: Mensen konden geld in investeren, en wanneer VOC winst had gemaakt investeerders een deel van de winst.

Het eerste aandeel werd geschapen, en de eerste beleggingen waren gemaakt.

Natuurlijk is er vandaag de dag veel veranderd. P aandelen die op papier waren zijn nu ingeruild voor online aandelen. Het is tegenwoordig mogelijk om aandelen via pc te kopen that is p. Iets waar de beleggers van vroeger vanuit alle hoeken van het property naar de beurs in Amsterdam moesten komen om een aandeel te kopen. Het aanbod van bedrijven waar in kan worden geïnvesteerd is natuurlijk ook. P V.O.C. Heeft plaats maken voor veelhedendaagse bedrijven.

Van het aandeel

De waarde van het valt uitdrukken in dat gelijk staat de van het aandeel. De koers komt tot stand op de beurs en de hoogte van die koers wordt bepaald en door een groot aantal factoren. Tegen de koers van het op dat second, kunnen de verkocht worden en daarom is het op dat moment dat.

- P factoren die een invloed hebben op de koers/waarde van de aandelen zijn:

- De verwachte jaarlijkse winst per aandeel:

- De hoogte van het uit te keren dividend

- P toekomstverwachting voor onderneming en field;

- P stay van de rente

- Het eigen vermogen van de onderneming per aandeel

- Het politieke en fiscale klimaat in het land van vestiging; (Dus eigenschappen van het land op basis van politiek en belasting.)

- Het politieke klimaat in de belangrijkste afzetgebieden van de onderneming

- De kwaliteit van het administration

Factoren hebben te maken met het vertrouwen die je kunt hebben in onderneming waar van aandelen zijn uitgekeerd. Als deze factoren of een groot deel stabiel of positief is, kun je zekerder zijn van het uitkeren van een (hoge) dividend (winst). En door een hoge en dividend uitkering that is zekere, zal de koers van het blijven. Waardoor waarde van het ook blijft.

Als dit echter niet gebeurt en im negatief nieuws komt of de factoren instabiel zijn, term de kans op een hoog dividend ook kleiner. Hierdoor zal de koers/waarde van het ook dalen.

1.3 Obligatie

Een andere manier van investeren is het investeren in obligaties. Een obligatie is een schuldbewijs, een van een is aangegaan door een andere overheidsinstelling of door een onderneming, de Staat. Een Obligatie heeft een van tevoren gestelde looptijd that is huge die kan grof weg variëren van vijf jaar tot. Jaarlijks term een huge rentebedrag uitgekeerd(p discount) en pas aan het eind van de looptijd term de gehele lening afgelost. Dit natuurlijk alleen als p uitgevende instelling niet failliet that is tussentijds is gegaan.

1.3.1 Koers

De koers van een Obligatie wordt uitgedrukt in van de aflossingswaarde. Deze aflossingswaarde ook wel de waarde' genoemd. Doorway verandering van de rentestand kunnen obligaties tijdens hun looptijd in stijgen of dalen. Geven doorgaans een hoger rendement john spaarrekeningen, er aan obligatiebeleggingen that is omdat ook risico's kleven. Bij obligaties zijn net als bij alle beleggingen twee hoofdrisicois

- Het risico dat het echte rendement afwijkt van het voorspelde rendement

- Het risico van het niet terugbetalen van de oorspronkelijke investering.

Het voordeel van Obligaties is dat het eerste. Een belegger weet immers bij aankoop al wat hij per jaar gaat krijgen: namelijk de Discount. Dit couponrendement ligt huge. Alleen als hij tussentijds zijn obligaties zou willen of moeten verkopen hij te maken met with koersverschillen als gevolg van de. De koers van een beweegt omgekeerd evenredig aan de renteontwikkeling. John dalen p obligatiekoersen, of stijgt de rente; daalt de john stijgen koersen. Hoe langer de looptijd van obligaties is, des te gevoeliger zijn de voor veranderingen in de stay.

1.3.2 Geschiedenis van de obligatie

Obligaties waren al eerder verkrijgbaar john aandelen. In de 13e de Franse regering aandelen aan handelslieden om p staatsschuld te lossen. Door de eeuwen heen hebben allerlei bedrijven obligaties aangeboden. Maar omdat obligaties slechts leningen zijn is er veel om op te merken. In Nederland nam de handel in obligaties vorm aan met with .

1.4 De Beurs

1.4.1 Introductie

Vaak hebben we het over op de beurs, wanneer we het over beleggen hebben. Maar wat is eigenlijk een beurs? En wat gebeurt daar zoal? In het komende PWS gedeelte gaan we beurs veder belichten en uitleggen. Op de beurs wordt namelijk in aandelen en obligaties gehandeld, en hier komt de koers tot stay

1.4.2 Wat is een beurs, en wat gebeurt er de beurs

P beurs is te vergelijken met with de markt dagelijkse je passage groente en fruit kunt kopen. Op de beurs echter niet maar in effecten, in consumptiegoederen gehandeld. Effecten zijn onpersoonlijk rechten op kapitaal that is verhandelbare. Op de beurs koopt of je dus het recht op een waarde. De bekendste obligaties en opties, effecten zijn aandelen.

Op de beurs bieden effectenhouders elkaar effecten aan. Dit houdt in dat mensen die aandelen en bezitten elkaar aandelen en proberen te verkopen that is obligaties. Tot in Amsterdam plein 5, in jaren 90 gebeurde dit fysiek doorway handelaren op Beurs. Tegenwoordig is het allemaal geautomatiseerd durante verloopt de handel via beeldschermen that is p.

Zijn er in de meerdere beurzen, online als bij een markt, en niet slechts een beurs. Op die afzonderlijk worden verschillende producten. Zo zul je op de markt in China waarschijnlijk geen (oer-Hollandse) aardappelen aantreffen. Wel kan een item in landen verhandeld worden. Zo kun je misschien ook kopen op een markt in Duitsland. Zo is het ook met (internationale) bedrijven. Sommige bedrijven hebben een beursnotering op meerdere plaatsen tegelijk: im kan dus op meerdere beurzen in van bedrijf worden that is hetzelfde gehandeld.

Beurzen

Bijna elk property heeft tegenwoordig wel een beurs, maar niet elke beurs mee op de markt. Er zijn echter een paar belangrijke internationale beurzen. P belangrijksteInternationale beurzen zijn de NYSE (Ny Stock Market), NASDAQ, Tokyo Stock Market, London Stock Market, Deutsche Börse en natuurlijk de Nederlandse Euronext.

Woorden de beursen anders benoemt. Zo hebben ze het als ze het hebben over ‘Azië' waarschijnlijk over p Tokyo Stock Market. Hebben ze het over Wall Street of Amerika, john praten ze over p NYSE(Dow Jones) en de NASDAQ.

1.4.4 Belangrijke indexen

Eigenlijk klopt het niet, need in hebben we het dan over indexen van beurzen. P aandelenindexen is het gewogen gemiddelde van een belangrijke aandelen. In Nederland is bekendste index p AEX-catalog.

Een catalog kun je vergelijken met een List van een boek. Stel dat het boek 25 hoofdstukken (onderwerpen) heeft en 500 paginais. John kan ieder hoofdstuk uit precise 20 paginais (500 delen door 25) bestaan. Echter vond de schrijver het ene belangrijker dan het ander that is onderwerp. Daardoor krijgt het belangrijkste onderwerp een hoofdstuk van 30 paginais en maakt het onderwerp slechts that is kleinere voor the deel uit van het boek of 10 pagina.

Zo is het in wezen ook met with de indexen wegen zwaarder naarmate ze een grote marktkapitalisatie hebben. Achieved marktkapitalisatie wordt bedoeld het uitstaande aandelen maal beurskoers. Bedrijf waard is volgens de beurs markt. Wordt ook wel that is Marktkapitalisatie beurswaarde genoemd. Zo wegen Royal Dutch Shell en ING op AEX-catalog zwaarder mee john DSM en Wolter Klauwer.

Komen er koersen tot stand

Het antwoord hierop is vrij eenvoudig: Vraag en de koers that is bepalen de kopers en van effecten. Het kopen en verkopen vormt de beurshandel.

Tegenover iedere koper dient een verkoper te staan en andersom. Met andere woorden: term p purchase niet uitgevoerd, als je voor X-1 pound wilt betalen, maar bied dit aandeel voor 1 pound aan. P purchase wordt dan ook wel diepteboek, in het orderboekopgenomen genoemd. Zodra iemand het wel tegen die wil leveren that is prijs, term je purchase als nog uitgevoerd.

Seconde tot seconde veranderen aandelenkoersen. Nieuws over bedrijven zorgen er in voor dat aandeelkoersen van deze bedrijven stijgen. Dus slecht nieuws op haar beurt een. In dit in praktijk ook zo dat is. Bij een negatieve arising kan zelfs positief nieuws soms tot een koers stijging leiden. P arising van de beurs door vele factoren bepaald worden macro- cijfers, grondstoffenprijzen en wijzigingen.

1.4.6 Het diepteboekje

Het diepteboek inzicht in doorgaans eerste vijf niveaus van het orderboek. In het diepteboek zie je stuks im voor welke prijs worden aangeboden. Bij sommige banken isook te zien uit hoeveel purchases het amount bestaat. Dit is in sommige gevallen erg handig, omdat je zo kunt uit rekenen of im grote partijen in p bied of staan.

Niveaus, of gewoon koersen, met quantities kunnen worden verkocht that was snel koersen achieved with de hoge quantities kunnen een blok vormen. Als er op een bepaalde koers een hoog quantity (vergeleken met de relaxation van het diepteboek) staat, spreken we van een bied of laatblok. Door te weten waar het meeste of vraag kunt je scherper handelen dan aanbod iemand zonder deze informatie.

Bijvoorbeeld:

Het aandeel dat bij bovenstaand diepteboekje hoort, london een gemiddeld dagvolume (het aantal stuks dat per dag gemiddeld verhandeld term) van 500,000 stuks. Je beschikt niet over een diepteboek en koopt nadat de koers inmiddels 10,70/10,71 staat, (als je dit zo noteert bedoel je p bied laat op niveau 1, of terwijl de koersen die aan de beurt zijn), stukken voor 10,71. Nadat' van 10,71 leeg is, verschijnt de bolk van 235,000 stuks je scherm. Gezien dit bijna een halve dag omzet is, is het bijna vanzelfsprekend dat Zonder dat er bijzonder goed nieuws is) de koers niet veder zal gaan. Je hebt je stukken dan vrij duur aangekocht. En met een diepteboekje experienced je dit waarschijnlijk niet over komen. Doordat je zou inzien dat p dagkoers maar naar beneden kan gaan opdat second, en dus beer kon inkopen.

Het diepteboek echter geen garantie en is continu in maar bij scherp handelen kan het je wel helpen.

1.4.7 Een beursdag

Een volledige handelsdag begint om 7. Omdat de doorlopende plaatsvindt tussen 9:00 uur en 17:30 uur, is het gebruikelijk om p van negen uur tot half zes te beschouwen that is handelsdag.

Samengevatte normale beursdag er als volgt uit:

-Preopening: Om 7:15 wordt het systeem 9 uur kunnen purchases in het orderboek worden. Hier worden ze verzameld immediate te worden uitgevoerd gematcht. Er vindt dus nog geen plaats. Wel kun je tijdens preopening orders wijzigen of annuleren, inleggen. In het orderboek kunt u zien purchases im openstaan en aandelen tegen welke koersen worden gevraagd of aangeboden. Na iedere van een purchase wordt een indicatieve openingskoers. Dit preopeningskoers of p pre.

-Openingsveiling (starting market): Om 9:00 uur wordt de invoer en wijzing van de purchases in het orderboek stopgezet en worden alle purchases automatisch gematcht. P openingskoers doormiddel van een. Dit is koers waarop de aandelen kunnen worden verhandeld en zo weiding mogelijk stukken blijven. Als er geen complement gemaakt kan worden tussen vraag en aanbod, worden p bied en vraagprijs die het eerst aan de orde zijn gemeld (dit houdt in de hoogste biedkoers, de laagste laatkoers). In gevallen kunt u met with de aan- of verkoop van de 1 p openingskoers bepalen. Als de openingskoers te sterk (meer dan 10PERCENT) afwijkt van de slotkoers van de vorige dag, kan p preopeningsfase worden verlengd durante 10 minuten later begin de handel john pas.

-Doorlopende handel (Proceeds Investing): Van 9;00 uur tot 17:30 uur kunnen we aan de slag purchases kunnen worden ingevoerd, gewijzigd of geannuleerd/geroyeerd. P purchases worden als er een that is immediate passende purchase tegenoverstaar that is tegen. Is dit niet het geval, dan wordt p purchase opgeslagen in het orderboek tot im wel een passende tegenorder term ingevoerd. Ook mogelijk is Deel. Terwijl er slechts, Denk aan een kooporder van 100stucks die prijs in de aanbieding staan.

-Pre-ending: Tussen 17:30 uur en 17:35 uur vindt de pre-cloging plaats. Dit hetzelfde als bij preopening: de handel wordt beëindigd en orders verzameld immediate te worden uitgevoerd gematcht.

-Position veiling (final market); Om 17:35 uur worden alle purchases in het boek bij elkaar gebracht voor de slotveiling. Het bepalen van de slotkoers hetzelfde als bij openingskoers: de waarop de aandelen kunnen worden mogelijk blijven that is stukken. P slotkoers gebruikt als foundation voor volgende handelsdag.

-Trading finally: Vanaf 17:35 uur tot 17:40 uur kunnen tot slot nog purchases worden met slotkoers als that are de limiet.

Bij grote verschillen in het koersverloop de tijdelijk worden onderbroken om en bezinning te gunnen de wat rust. Dit wordt een “freeze” genoemd en tijdens de handel plaats de koers een grens overschrijdt. Met een veiling wordt de weer hervat.

1.4.8 Hoe je waarin je moet beleggen

Om te bepalen wat het meest aantrekkelijk is om in te beleggen je natuurlijk weten waar de beurs koers heen gaat. Je behaalt immers de grootste winst op een positieve koers wisseling.

Om dit te bepalen kun je grofweg gebruik maken van twee studies; de analyse en de technische analyse. Tot een uitkomst leiden beide niet. De markt zich niet voorspellen en er zullen altijd the blijven bestaan of risico. Al maak je nog zo'n mooie berekeningen, voorspellen that is precise is onmogelijk. Kun je het wel, dan bestaat er een grote kans dat je door AFM (Autoriteit Financiële Markten) term benaderd (voorkennis).

Een technische kijkt naar beurskoers, om het, en ook wel het historische koersverloop. Technische evaluate is niets anders dan het beoordelen van het koop- en van beleggers that is verkoopgedrag. . Men gaat ervan uit omgevingsfactoren, al het nieuws, toekomstverwachtingen en sentiment. Zijn voor een technisch analist p base voor het doen van voorspellingen met betrekking tot het toekomstige koersverloop. Hoewel: geen persoon is in om alle invloedfactoren te voorspellen zodoende that is proper is ook de technische review verre van ideal. De markt laat zich dus niet voorspellen.

De twee meest bekende begrippen die bij technische review worden gebruikt zijn steun en weerstand.

Zijn het gemakkelijkst uit te leggen bij een aandeel dat zich bevindt that is bandbreedte, in een neutrale pattern. Pattern wordt ook wel “trading range” that is neutrale genoemd. Omdat het aandeel lange tijd tussen vaste waarden beweegt, steun (bodem) en weerstand (best), heeft een lange termijn belegger hier weinig profijt van. Een korte belegger kan echter mooi op deze beweging inspringen, door een rit te maken vanaf de tot aan de weerstand.

Een steun staat dus voor het koersniveau waarbij (additional) vraag naar het aandeel is: dalingen stoppen, stijgingen beginnen. Meer bodems zich rond hoe sterker in steun, koersniveau bevinden. Doorway bodems met elkaar te verbinden ontstaat de zogeheten steunlijn. Bij Royal Dutch Layer was dus een steun rond 24,40 te vinden.

Stagneren stijgingen continu hetzelfde john spreek je van een weerstand. Op dit niveau is dus (additional) aanbod of doen meer beleggers hun stukken van de palm. Hoe de stijging dit stagneren vaker, hoe zwaarder is de. Doorway over koerspieken that is p een te trekken ontstaat weerstandslijn. Bij Royal Dutch Shell lag niveau dus rond de € 28,25.

Is het zo dat hoe langer het koerstoppen wat langer zullen liggen en p bodems, de pattern duurt. Komt beleggers lucht krijgen van deze koersvorming, im naar gaan handelen that was veelal met een paar penny minder genoegen nemen. Om uiteindelijk op tijd ritje' te ronden.

Een analist kijkt naar de team van zaken in onderneming een technisch het reilen en zeilen van de onderneming als één van invloedfactoren op koers. Laatstgenoemde kijkt naar het koersverloop van de onderneming, p fundamentele analist naar de onderneming zelf (en vergelijkt deze met de concurrenten).

1.4.9 Fundamentele evaluate

Fundamentele evaluate is een ruim begrip. Zo wordt er niet alleen naar de winstcijfers van het bedrijf gekeken de strategie, veranderingen in markt, kapitaalbehoefte, koersbeheersing, enz that is concurrentie. Aan de palm van al deze gegevens, die voortdurend in beweging zijn, beoordeelt een fundamenteel analist of het bedrijf koopwaardig is (ten opzichte van anderen) of juist niet.

Een van de meest gehanteerde begrippen bij Fundamentele evaluate zijn de koers-winstverhouding, kort gezegd E/T. Dit cijfer vergelijkt de koers van het aandeel achieved with bedrijfswaardering per aandeel: de van het gedeeld door de van een.

Als een beursfonds fifty euro is, met een dividend uitkering per van 2 pound, is p E/W-25; je betaalt voor een aandeel 25 keer de winst. Het aandeel that is noteert is slechts de winst john, per pound is p E/W-10 en je voor het dus slechts 10 de winst. Het is duidelijk dat het eerste fonds (E/W-25) dus een stuk ‘duurder' is dan het tweede fonds (E/W-100).

Dit is illustratie weer van bij een vergelijking van de E/T - verhouding een field ten opzichte van directe concurrenten. Als de koers-winstverhouding beer is dan dat van concurrenten (soortgelijke bedrijven binnen de field), betekent dit dat het aandeel ondergewaardeerd is ten opzichte van sector genoten en ligt een koersstijging van het aandeel voor de hand (of omgekeerd, zijn de anderen overgewaardeerd en ligt een koersdaling voor de palm).

P fundamentele analist kijkt dus naar de koers (p prijs) van het aandeel zelf, p technische analist naar het verloop van de koers. Door middel van twee studies that are deze kunnen we een vellen of het aantrekkelijk is om te te laten liggen. Echter zijn er nog vele andere mogelijkheden maar dit zijn de twee meest gebruikelijke indicatoren. Waar wij met onderzochte item ook dankbaar gebruik van hebben gemaakt!

1.4.10Geschiedenis van de beurs

Handel in leningen of andere constructies al oud. P handel van effecten op een plaats is nog een stuk jonger. In Frankrijk de eeuw er in elfde Courtier p Change. Dit was een design waar geldschieters geld verleenden, en p “Courtier de hield hier toezicht op, in agrarische sector. Ze handelen ook in schulden, dus je zou kunnen zeggen dat deze eerste agents waren.

Twee eeuwen afterwards vond plaats . Hier werden vooral goederen verhandeld. Er waren dan vergaderingen of im hing een beurs, die of van ‘van den Burse' waren, in huizen. Males denkt dat daar de naam beurs van afgeleid is. In ongeveer dezelfde tijd was im handel in p Venetiaanse banken van staatsobligaties. Later ook andere steden deze vorm van effecten gebruiken. Zo volgden ook landen als Pisa Verona en Genua.

De eerste effectenbeurzen werden verhandeld in een grote steden, zoals Lyon en Ausburg durante later Birmingham p Royal Change that is opende. Hier werd alleen nog gehandeld en obligaties in leningen.

De eerste werden echter that is aandelen verhandeld in Nederland de VOC males bood openbaar verhandelbare aandelen aan. Dit gebeurde in een gebouw in Amsterdam, Rokin, dit gebouw werd geopend in 1611. De Amsterdamse effectenbeurs is de effectenbeurs ter. Zij werd durante males verhandelden im aandelen van VOC in 1602 gesticht. De eerste Nederlandse obligaties stammen ook uit. P handel vond plaats op bruggen in beginjaren experienced beurs nog geen fysiek onderkomen. In 1611 betrok men eerste gebouw, gelegen aan het Rokin. Na vele verhuizingen bevindt de beurs zich tegenwoordig op beursplein 5. In 1997 fuseerden de Amsterdamse Effectenbeurs en p EOE-Optiebeurs tot de Amsterdam Trades N.V. Drie jaar gingen de beursen van Amsterdam en Parijs samen met with naam Euronext. In 2002 kwamen daar nog eens de LIFFE (London International Financial Commodities and Choices Trade) en de beurs van Lissabon bij.

Alle handel vond mondeling totdat males that are plaats . Dit houdt in dat vraag aanbod via de pc verlopen. P optiebeurs bleef wel mondeling welbekend van beelden van druk roepende en mannen in jasjes that is unusual. Dit beeld is tijd sinds 9 dec 2002 toen de optiebeurs eveneens op schermenhandel that is overschakelde.

1.5 Samenvatting van eerste deelvraag

We hebben nu een hele brok informatie gelezen, en het is erg logisch dat het u ene oor in gaat, en andere weer uit gaat. Hiervoor zetten we alles nog een rijtje u p van het beleggen onthouden that is basisbegrippen.

Beleggen is in het investeren van met als winst te behalen. Waarin we kunnen komt aan bod in de deelvraag.

Aandelen zijn een beleggingsvorm. In tweede deelvraag zullen we deze maar doordat aandelen een groot deel van de beurs, nog nader benadrukken, hebben we dit toch maar benoemd.

Zijn evenals een beleggingsvorm that is aandelen.

Tussen aandelen en obligaties: Het meest verschil tussen aandelen en obligaties is dat de van aandelen automatisch een stukje eigenaar van het aandeelverstrekkende wordt. Bij de obligaties je het obligatieverstrekkende bedrijf slechts en kun je dus niet profiteren van winst.

P beurs is eigenlijk de van waardepapieren. Hier worden onder andere aandelen en obligaties geruild.

De koers van een wordt gevormd door. Wanneer veel mensen graag een aandeel van bedrijf X wil kopen het aandeel meer waard. De koers dus. Zo gaat het ook wanneer mensen geen aandelen van bedrijf B willen. De vraag naar het de van het aandeel ook en dus daalt.

Deelvraag 2 - Waarin kunnen we beleggen?

We hebben nu de belangrijke informatie over het beleggen verteld. We weten wat beleggen inhoudt en de koersen tot stand komen. Maar waarin kunnen we eigenlijk beleggen? P beleggingsvormen aandelen en nader uitleg al uitgelegd en obligaties.

2.1 Aandelen

Een aandeel is een verhandelbaar bewijs voor een deel van het vermogen van een bedrijf. Wanneer je een koopt wordt je eigenlijk mede-eigenaar van een bedrijf. Daardoor heb je recht op inspraak tijdens van aandeelhouders en zo je dus eigenlijk mee that was deel and de winst van dat bedrijf, of je kunt natuurlijk verlies met. De waarde van een door de van een bedrijf stands. Hoe hoger de winst, hoe hoger de prijs van een aandeel. In Nederland is dat Euronext Amsterdam Deze prijs tot stand op beurs.

De voordelen van

* Het rendement is meestal hoger ten opzichte van obligaties of een spaarrekening.

* Het is een uitdagende en manier van beleggen.

P nadelen van

* Beleggen in vraagt een actieve houding nodige tijd en van zaken.

* Het rendement van aandelen kan sterk schommelen. Hierdoor kun je maken, maar ook je inleg kwijtraken. Beleggen in aandelen is daardoor een risicovolle manier van beleggen.

* Hoge kosten wanneer je niet zo vaak en met with bedragen belegt.

Als je wilt kopen, kun je dit niet meteen van de beurs of p belegger kopen that is verkopende. Er moet een tussenpersoon zijn, dit kan je eigen bank of internetbroker zijn. P lender of internetbroker voert in alle koop en voor je uit. Hiervoor moet je uiteraard wel betalen. Denk aan koopkosten. Je moet goed houden met kosten, need als je met een laag gaat beleggen, is dit een behoorlijk hap uit je vermogen. Kiezen beleggers that was daarom met lage inzet, vaak niet voor beleggen via aandelen.

2.2 Obligaties

Zoals belooft ook nog benadrukken.

Een obligatie is eigenlijk niets anders dat je een bedrijf of (overheid) instelling geld uitleent. Dit krijg je afterwards in weer terugbetaalt. Als je gaat beleggen in bill je eigenlijk een bank voor een bedrijf. Een groot voordeel van obligaties ten opzichte van aandelen is je minder risico loopt. Je loopt alleen risico dat het bedrijf failliet gaat maar deze kans is een stuk kleiner. Als je belegt in staatsobligaties is kans nog veel kleiner, need als. Kiezen veel beleggers that is daarom ook voor staatobligaties need staatsobligaties zijn meest. Worden ook op de effectenbeurs verhandeld zoals aandelen. De prijs van obligaties tot stay tot het dan huidige rentestand zekerheid van en de nog lopende, obligatie. Dus het komt er op neer als p rentestand veranderd de koers van de obligatie. Dit komt er op neer als je een hogere rentestand voor jou obligatie ten opzichte van het huidige rentestand is erg aantrekkelijk that is obligatie.

De voordelen van obligaties:

* Hogere een spaarrekening.

* Relatief beleggingsvorm door de vaste rentevergoeding en de vaste looptijd.

P nadelen

* De geld kan failliet kan that is uitgeleend. Dit houdt in dat de belegger zijn geld terug krijgt.

* Vaak zijn obligaties alleen verkrijgbaar in eenheden, bijvoorbeeld vanaf 1000 pound.

* Gedurende de looptijd heb je geen beschikking over je geld je verkoopt.

* Beer rendement dan bij andere beleggingsvormen.

Zijn vergeleken met with aandelen velen malen veiliger. Maar maakt dit obligaties ook aantrekkelijker? Voor de wat risicovollere belegger is dit. En zal vaak ook kiezen voor aandelen, futures wordt, of commodities.

Waarin kunnen we nog meer beleggen? De eerste beleggingsvorm waar we nog informatie over hebben is de optie.

2.3 Optie

Als je in investeert optie koop je eigenlijk het recht om een bepaalde hoeveelheid van iets te kopen, of te verkopen tegen de al eerder vastgestelde prijs. Dit kun je vergelijken met with voor een bepaalde datum, het kopen van een woning, als koper heb je een optie om het huis te kopen tegen een prijs. Als hij de dan moet de verkoper het verkopen voor die prijs.

Er wordt dus voor een een. Maar als de koper de optie niet gebruikt, dan hoeft hij het niet te kopen. Je kunt dus kopen en verkopen als optie, deze 2 mogelijkheden heten p calloptie en p putoptie:

2.3.1 calloptie

Iemand die heeft het recht, een calloptie heeft, maar geen verplichting om aandelen van een bepaalde soort of catalog gedurende een afgesproken termijn that is een, voor alvorens vastgestelde that is de prijs te kopen. Dat betekent dat de dus wel de heeft om het item te verkopen de prijs. Een belangrijk punt van opties is dat altijd wordt verkocht per honderd.

2.3.2 set optie

P putoptie is het. Bij een putoptie heb je internet als bij de het recht om te verkopen, maar niet de plicht om het te verkopen that is calloptie. Aandelen van een soort of een catalog gedurende een alvorens afgesproken termijn de prijs die van te voren is te verkopen that is afgesproken.

De voordelen van

* Je bepaalt zelf de maximale aankoopprijs (of p minimale verkoopprijs) van de aandelen en legt deze gedurende de looptijd van de optie huge.

* Wie belegt in heeft te maken met geen plicht, een recht.

P nadelen van

* Wie belegt in belegt in koersschommelingen, een goede beurskennis is dus verreist.

* Wie belegt in heeft te maken met geen plicht, een recht.

2.4 Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen is eigenlijk hetzelfde als aandelen of andere beleggingsvormen. Maar het grote verschil met beleggingsfondsen is dat men als investeert maar meestal met een grote, of een groep mensen belegt. Dit gebeurt via een bergingsrekening of via premie van een. Hier stort guys allemaal een bedrag op, en wordt vervolgens door een professionele fondsbeheerder belegd volgens een bepaald mandaat, bevoegdheid om in naam van anderen te handelen, zonder hiervoor zelf verantwoordelijk te zijn (http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandaat). Males that are omdat dan een groot risico heeft omdat men niet alles in palm that is de heeft. Heeft dit vaak wel vaak een positief effect op de opbrengst.

Risico's

2.4.1: Aandelenfondsen

In fondsen zitten aandelen. Multinationals, kunnen aandelen inzitten van verzekeringsmaatschappijen durante, maar ook van nieuwe bedrijven.

2.4.2: Mixfondsen

Mixfondsen males, een verzameling van verschillende beleggingsvormen koopt john verschillende soorten, zodat het risico zoveel mogelijk verspreidt.

2.4.3: Vastgoedfondsen:

Als guys in vastgoed jawel, handelt males, in vastgoedfondsen handelt. Men moet hier denken aan bijvoorbeeld huurcontracten dit is een vrij laag risico en zijn soms aantrekkelijke rendementen de termijn.

2.4.4: Obligatiefondsen:

Hier wordt gehandeld achieved with obligaties. Hier wordt meestal een rendement op einddatum afgesproken that is huge. De risico's zijn redelijk omdat men vaak handelt bedrijven die van de overheid afkomstig zijn. Maar er zijn ook obligatiefondsen met een redelijk de ook wel rommelobligaties genoemd. Dit zijn obligaties met een erg. Daarom liggen de koersen van junkbonds ook erg laag, en als males geluk heeft kan men een erg hoog verwachten, maar er is een kans dat het mis gaat.

2.4.5: Diversiteit

Achieved diversiteit wordt bedoeld dat guys handelt in landen of in sectoren. Denk bijvoorbeeld aan een indeling achieved (Amerika, Afrika of China) er zijn natuurlijk nog veel meer regiois maar dit zijn enkel voorbeelden. Dit heeft natuurlijk gevolgen op de van het fonds. Brengt dit risicois met with mee.

Er zijn er ook nog fondsen welke een inleggarantie (garantiefonds) kennen en fondsen die zelf niet aandelen aankopen, maar zelf ook weer participeren in andere fondsen.

De voordelen van beleggen in beleggingsfondsen:

* Doorway schaalgrootte kan ook een betere spreiding waardoor risicois minder groot en stabieler zijn, worden aangebracht.

* Er zijn zeer beleggingsmogelijkheden. De deelnemer alleen beslissen waar deze in beleggen. Verstandig is wel om behoeften en risicoprofiel, periodiek te toetsen aan wensen.

* Het beleggen gebeurt door een belegger. Je kunt ervan uitgaan dat deze kennis van de markt heeft. Dat neemt hij jou uit handen.

* Doorway schaalgrootte kunnen de hoge (vaste) kosten worden verdeeld over alle deelnemers.

* Omdat kan worden gerekend met rendementspercentages gebaseerd op het maandlasten that was kunnen van de hypotheek beer uitvallen john indien er wordt gerekend met proportion bij een spaarhypotheek.

P nadelen van

* Je geeft in het beleggen uit handen aan een vreemde that is principe. Voor een 'echte' dat that is belegger vervelend zijn normale consumenten hoogstwaarschijnlijk niet.

* Je bent erg afhankelijk van de dagkoers op het aankoop- en van een participatie en kunt geen invloed op uitoefenen.

* P kunnen erg hoog zijn: transactiekosten bij aankoop en verkoop beheerskosten winstopslag etc. Er zijn vaste kosten en kosten.

* In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

2.5 Alternatieve beleggingen

We hebben nu 4 beleggingsvormen uitgelegd en hiervan de voor- en nadelen opgenoemd. Deze 4 vormen zijn er nog beleggingsvormen.

De meest voorkomende en de alternatieve beleggingsvorm that is bekendste is duurzaam beleggen. Het is in de VS ontstaan in de jaren 'eighty. Het was eerst een erg vage vorm van beleggen. Maar rond 2000 kregen meer beleggers en voor duurzaam beleggen that is beleggingsfondsen. Er zijn nu banken die beleggingsfondsen via duurzaam beleggen aanbieden. Duurzaam beleggen is een beleggingsvorm waar men investeert in een bedrijf die niet uit is op winst - commerciële instelling. Beleggen moet je denken aan bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden of dierenwelzijn, milieu. Een van alternatief beleggen dat je een enorm voordel krijgt bij de belastingdienst.

De bekendste vorm van duurzaam beleggen is groen beleggen. In milieubescherming investeren dit betekent dat je investeert in een bedrijf die. Kort is ook mogelijk om in een cultuurfonds te investeren. Het groen beleggen en beleggen in cultuur hebben een nog groter belastingvoordeel. Zo is voor tot 2 belastingvoordeel that is cultuurfondsen. Daar bovenop komt ook nog een voordeel tot 2 boven op het rendement dat je al kreeg met een cultuurfonds.

2.6 Turbo en Speeders

Deze risicovolle manier van beleggen is voor de meeste mensen onbekend. Ook wij wisten voor het zoeken naar informatie niet wat turbo speeders inhielden. Gelukkig zijn wij nu in het u te vertellen.

Een turbo is iets. Ten eerste een turbo´s een hefboomwerking. Dit is een beetje maar het betekent dat wanneer er een verandering is van de koers een hogere procentuele. Het is te verduidelijken met een voorbeeld:

Je koopt Turbo X met een ingezette waarde van 100 pound. Je betaalt lender dan een bedrag van 25 pound. 75 pound, p relaxation, schiet bank voor. Door de koers te delen door p kom je uit op hefboom that is inleg. In dit geval: 100: 25 = 4. Dat houdt in dat p rendementsontwikkeling van de Turbo viermaal zo groot is als die van de ingezette waarde. Dus dat zou betekenen als je in geval je koers wordt verhoogd dit zal betekenen dat de waarde van turbo stijgt.

Dit maakt Turbois nog veel risicovoller john aandelen, need je hebt op deze manier veel meer kans op te winnen of te verliezen. Im is gelukkig wel een. Dit betekent dat je nooit meer kan verliezen john wat je in p turbo hebt ingelegd. Dit heet stoploss.

De voordelen van beleggen in Turbo´s en Speeders

* Mogelijkheid om snel te profiteren van koersstijgingen- dalingen.

* Instappen met with bedragen.

* Winstmogelijkheden vele malen groter dan van beleggingen.

* Veel beleggingsmogelijkheden

P nadelen van beleggen in Turbo´s en Speeders

* Vele malen risicovoller dan andere beleggingen.

* Een reële kans om je totale.

* Alleen geschikt voor ervaren en beleggers.

* Het kost tijd om de de ontwikkelingen te volgen.

2.7 Goods en valuta

Het enigste wat we tot nu toe hebben besproken, is beleggingen over fictief ook wel in genoemd, geld. Dit komt omdat vroeger als geregeld via papieren, dit was enige bewijs van aandeel. Een andere manier om te beleggen is beleggen in goods. Dit is eigenlijk investeren in goederen. Verder gaan we het nog hebben over beleggen dit is beleggen in geld.

2.7.1 Grondstoffen en bulkgoederen

Ten eerste hebben we natuurlijk beleggen in goods. Goods zijn vaak grondstoffen zoals producten tot grondstoffen als kolen olie en metalen. Goods worden het vaakst achieved with termijncontracten. Dit gebeurt al van te voren, er wordt een prijs voor levering in toekomst. Zo weet guys dat men moet leveren tegen de prijs.

Ook consumenten kunnen beleggen in goods. Als je weet dat flink in zal gaan stijgen. Kun je ergens in je buurt bij een kruidenier koffie de kop tikken. Hij zou dan koffie voor je willen importeren tegen een lage prijs. Dus dat zou dat je pas over een paar maanden krijgt, moet je het eerst nog zien te verkopen, dus deze manier van beleggen is beleggers te lastig that is veel.

Het beleggen achieved goods vind ook wel een s plaats in contracten, john is het geen commodities. P handel vind dan plaats. Dit kan aantrekkelijk als je bijvoorbeeld investeert in als er een misoogst plaatsvindt that is maïs, is hier nog wat aan te doen. Dit maakt derivaten vaak erg aantrekkelijk.

2.7.2 Valuta

Men kan ook investeren in valuta, dit is weer iets anders als goods en derivaten. Als je in valuta investeert investeer je in property diensten en producten te kopen of verkopen. Er ontstaat dan een soort van vraag en tussen twee valutais. Als er bijvoorbeeld een lage koers is neem buck, van een bepaalde valuta. Als de koers van buck laag is, koop je bucks in en john verkoop de pounds weer als de koers is gestegen. Een nadeel is dat je zit met with koop. Im is ook een verband tussen valutais en andere beleggingen. Als je investeert in een buitenlands bedrijf, bijvoorbeeld in Amerika, je hebt een koers en de koers van jouw belegging daalt en je verkoopt de belegging en tegelijkertijd is ook de koers gedaald van de buck, dan maak je dus dubbel verlies, need je krijgt dan ook nog minder poundis terug voor je bucks. Ook consumenten kunnen gaan beleggen heel erg beperkt, in valutais, maar het komt op neer. ELIZABETH zijn veel mensen die nu met vakantie gaan naar de VS. P dollar staat nu erg laag krijg je meer bucks voor één buck. Een vakantie in de VS goedkoper is.

P dalende waarde van de buck; het beleggen in p pound wordt voor Amerikanen aantrekkelijk

De voordelen van beleggen in goods en valuta

* Bij handel in goods weet je van te voren hoeveel geld moet betalen.

* Je kunt (gemakkelijk) zelf profiteren van de valutamarkt. Als dollar is het "goedkoop" om in Amerika op te gaan.

* Wisselkoersveranderingen kunnen doorwerken in het rendement van je beleggingen. Dit kan dus positief als negatief uitpakken.

P nadelen van beleggen in goods en valuta

* Als je van het voren een prijs voor een bepaald product hebt afgesproken, maar de marktprijs beer uit, dan je dus te veel.

* Wisselkoersveranderingen kunnen doorwerken in het rendement van je beleggingen. Dit kan dus positief als negatief uitpakken.

2.8 Vastgoed

Beleggen in vastgoed, is eigenlijk gewoon beleggen in panden. Als je veel geld over kun je met eigen middelen zelf een pand kopen, of je hebt de mogelijkheid om via een vastgoedfonds te investeren.

Men kan investeren met langdurige huurcontracten die te maken krijgen met inflatie. Er kan bij verkoop een overwaarde worden gecreëerd.

Er zijn wel een aantal risicois met with het beleggen in vastgoed. P panden kunnen niet worden verhuurd. En de kosten een eventueel onderhoud van het pand kunnen erg nadelig voor uw portefeuille uitvallen. Een ander nadeel is dat koop en verkoopkosten erg.

Er zijn die beleggen in vastgoed, in hun eigen. Dat dan via geld via een hypotheek. Zo probeert men via eerder genoemde hefboomwerking een hoog te behalen. Males probeert dan meer te verdienen john de hypotheek kost.

De voordelen beleggen in vastgoed

* Veilig rendement door huurcontracten.

* Veilig rendement door waardestijging.

P nadelen beleggen in vastgoed

* Hoge aan- en verkoopkosten.

* Doorlopende onderhoudskosten.

* Risico van leegstand, waardoor rendement achterblijft.

* Je vermogen is illiquide- .

2.9 CV´s

Er kan ook worden belegd oftewel een resume, in een rechtsvorm.

Een commanditaire vennootschap (resume) is een belegging waar de meeste mensen nog nooit van hebben gehoord, het is dan ook een hele bijzondere vorm van beleggen. Je kunt als belegger ook hierin investeren. De meest voorkomende vormen van resume's zijn vastgoed-resumeis, je dan weer in bedrijfspanden. Verder zijn er nog een aantal resume's zoals scheeps- the en movie of resume -applicationis.

Het beleggen in een resume is erg eenvoudig. Je investeert meestal met een beleggers. Neem nou een bijvoorbeeld een pand of een schip. John wordt je internet als bijvoorbeeld aandelen mede- . De beheerder van de CV voor verkoop en dus ook de winst van de CV. Je uiteindelijke winst is het opgebrachte geld van de resume min kosten die je gemaakt onderhouden en koop en verkoopkosten, voor het aanschaffen. Je wel tussentijds that is meestal uitstappen, need de opbrengsten en kosten worden vaak.

De voordelen beleggen in CV´s

* Eenvoudige manier van investeren.

* Mogelijkheid om te investeren in objecten die financieel onbereikbaar zouden zijn that is anders.

* Alleen aansprakelijk voor eigen ingelegd vermogen.

* Hoge rendementen zijn mogelijk.

* Beleggen in resumeis is een mooie manier om je beleggingsportefeuille verder te spreiden.

Bedroom adelen beleggen in CV´s

* CV´s zijn eigenlijk onverhandelbaar. Uitstappen is vaak niet mogelijk.

* P kosten van -resumeis lopen per aanbieder sterk uiteen.

* Behoorlijke risico's. Een resume kan gaan door tegenvallende opbrengsten that is failliet. En doorway negatieve marktontwikkelingen kan de beer zijn.

* P looptijd van een resume is gemiddeld zeven jaar that is circa. De markt sterk veranderen in die kan.

* Met een belegging in één specifiek task of item in resume investeer je meestal. Im is dus geen sprake.

2.10 Liquiditeiten

Als we dan hebben we het meestal over dat men bank heeft staan. Need tegenwoordig gaan met een bankrekening. Men gaat contantje' kopen. Im is toch nog een manier om handje contantje te beleggen

Geld is natuurlijk de meest liquide vorm van. Need je hebt altijd meteen beschikking. Need de liquide vorm van geld wordt bepaald door hoe snel je aan je geld kunt komen. Als je bijvoorbeeld vastlegt voor een bepaalde wordt je geld minder liquide. Een voordeel van het vastleggen van je is dat je er een hogere voor krijgt. Need voor contant geld krijg je natuurlijk geen uitgekeerd. Je krijgt deze omdat je het risico loopt dat lender waar je geld hebt staan, kan gaan that is failliet. Er rente is inflatied by ook door. Need als producten duurder worden en jou geld gelijk, maak je eigenlijk verlies de nog bepaalt door de eventuele belasting die moet betalen. De meest vorm om geen inflatieverlies te maken is ook heel simpel via een spaarrekening minder liquide is maar ook deze. De risicois fulfilled spaarrekening deposito is erg laag. Wordt er ook een relatief uitgekeerd ten opzichte van bijvoorbeeld aandelen.

2.10.2 Spaarrekening

Een spaarrekening london eigenlijk iedereen wel, need de meesten, voornamelijk van mijn leeftijd en nog wat ouder misschien, kregen al vanaf hun een spaarrekening. De werking van een spaarrekening is ook erg simpel en dan ook niet zoveel. Het geld is liquide te noemen, je kunt te allen tijde je geld opnemen, of naar een andere. P rentes spaarrekening aanbieders that is tussen zit wel verschil. Een internetrekening meer op dan bijvoorbeeld een reguliere. Omdat er meer kosten zijn. P rente bij spaarrekeningen is erg variabel, dit gaat aan huidige geldmarktrente, geldmarkt, dus het betreft een kortlopende looptijd.

2.10.3 Deposito's

Depositois zijn een stuk minder liquide dan een spaarrekening. Fulfilled depositois zet je het geld voor een , dit heeft wel een optimum van 2 jaar that is huge. Hiertussen kun je je geld opnemen. Een voordeel van depositois is dan ook dat het een stuk meer oplevert dan een spaarrekening. Im is nog wel een manier om eerder aan je. John mag je opnemen maar dan een boete betalen that is soort.

2.10.4 Varianten op spaarrekeningen en deposito's

Er komen tegenwoordig steeds meer op spaarrekeningen that is varianten . Er zijn bijvoorbeeld samen voegsels hiervan. Dat je bijvoorbeeld vastlegt op je denk aan hiervoor wordt je natuurlijk beloont en je een hogere rente als het andere geld op je spaarrekening, 3 maanden.

De voordelen beleggen in liquiditeiten

* Je is zeer je er snel.

* Je loopt nagenoeg geen risico.

* Lage kosten

P nadelen beleggen in liquiditeiten

* Vaak laag rendement

* Rentes bij banken eens verschillen.

2.11 Derivaten

Derivaten zijn net iets anders dan andere financiële producten. De waarde van een derivaat komt namelijk tot stand van de prijs van de. Komen dus tot stay door bijvoorbeeld van aandelen of obligaties stands.

Particulieren beleggen meestal welke hieronder kort worden beschreven, in de derivaten met with kenmerken.

Conclusie

Bij het openen van een beleggingsrekening moet je bij welke vorm van beleggen dan ook, in ieder geval een aantal persoonlijke gegevens afgeven. Ook moet je altijd een kopie van je Identiteitsbewijs afstaan. Alleen de manier van aanvragen wijkt van elkaar af.

Zo kun je bij het aanvragen bij bank p openingsdocumenten ter plekke is het op deze manier aanvragen het snelst. Dat recht tegenover het aanvragen per waar je eerst een openingspakket/formulier thuis gestuurd de slag gaan krijgen voor je aan. Daar kunnen een werkdagen tussen zitten voordat de beleggingsinstelling je openingsformulieren weer. Een rekening openen via web kan ook gaan, mits je je verplichte gegeven online invullen. Als dat niet het geval is ook opgestuurd krijgen voor je het in vullen en terug kunt sturen zou het telefonisch aanvragen/belegen.

Na p beginning is het beleggen via verschillende vormen vrij. Gaat het uiteindelijk allemaal via tussenpersonen naar de beurs en worden de purchases verwerkt. Alleen is vertraging bij de ene web iets meer dan andere beleggingsvorm, dat voornamelijk doordat in vergelijking passeren purchase meerdere schakels. Dat neemt meer tijd en duurt het plaatsen van de purchase net iets langer. Veder is. Verder zitten er vergelijkkennissen in, en kun je de purchases uitvoeren.

Vroeger was beleggen via de telefoon de meest voorkomende vorm. Tegenwoordig is dat niet meer het geval en phrase im het meest. Dat komt doordat beleggen via internet sneller, gemakkelijker en goedkoper is andere beleggingsvormen. Ook is het voor particulieren aantrekkelijker om te beleggen via het web. Je via het web bijna net zoveel mogelijkheden hebt als een professionele belegger tot zijn. Daarmee term het verschil tussen de experts en de minder belleger kleiner that is regular. P beleggingsvorm waarbij je naar bank moet is bij de vrij snel maar daarna moet je steeds veel moeite doen om goed te kunnen beleggen that is starting. Daardoor is beleggingsvorm het minst interessant, achieved gevolg dat mensen deze vorm van beleggen ook nauwelijks gebruiken.

Dus beleggen via het web is het beste, mocht je echter behoefte aan persoonlijke aandacht, dan kun je beter naar bank gaan om daar te beleggen. Als je geen tijd om na lender te gaan.

Deelvraag 4 - Wat zijn de fiscale van beleggen?

Ook de belastingdienst een te maken met with beleggen, het is dan een groot deel maar er moet toch echt zeker bij nagedacht worden.

Je kunt op 2 manieren in aanmerking komen, doorway zogenaamde boxen

Ten eerste heb je container 2, die is van belang wanneer je meer dan van een NV of een BV bezit. Inkomsten die tot container 2 betaalt males over het gehele inkomen. Eventuele verliezen mogen van dit worden afgetrokken that is inkomen.

Http://www.elsevierbelasting.nl/press/add/class/themaplaatjes%20groot/belastingdienst.jpgIn box de relaxation van beleggingen en sparen. Men meer dan €20661, - vermogen bezit komt guys in aanraking met with container 3. Bezittingen, aandelen, spaartegoeden goeden en goederen die u niet zelf gebruikt vallen onder container 3. Schulden die u hebt magazine u van dit bedrag aftrekken. Groene en beleggingen, Spaarloontegoeden tot €17000, beleggingen en dat geen in durfkapitaal. Schulden vanaf €2900 mogen worden afgetrokken van uw vermogen. Ook heeft iedereen een heffingsvrij gedeelte van €20661, - en type magazine €2762, - bij het heffingsvrije vermogen worden.

Een kleine rekensom voor container 3.

U hebt in totaal €60000 aan vermogen. U bent getrouwd en heeft 2 kinderen.

John krijgt u een heffingsvrij gedeelte van (20661*2) 41322 + (2762*2) 5524 = €46846

Dus betaalt u belasting over 60000-46846 = €13154

Dat betekent dat u over €13154 belasting moet betalen.

Hoofdvraag - Wat beweegt een persoon om te gaan beleggen?

De meeste beleggen om een bepaald doel te bereiken. Het kan zijn dat de belegger zijn geld wil investeren bij wijze van een pensioensvoorziening, om tweede huis te kunnen financieren of p studie van de kinderen te kunnen betalen. De meeste beleggers doen dat niet zelf. Aan beleggen kleven altijd risico die risicois zijn niet altijd makkelijk in te schatten. P belegger moet een reeks beslissingen nemen. Wil hij obligaties, in aandelen, vastgoed, of in een andere beleggingsvorm beleggen?Iedere beleggingscategorie heeft haar eigen rendement- en risicokarakteristieken. Daarbij moet de samenstelling van een beleggingsportefeuille aansluiten op wensen doelstelling van de belegger. Als belegger in het dus zaak om voor ogen te hebben met welk u belegt.

Of nu op particulieren of om institutionele beleggers gaat belegger wil zoveel mogelijk rendement behalen en min mogelijk risico lopen. Hij kan beleggen obligaties of waarde papieren die overheden of instellingen, worden aangeboden door bedrijven. In het geval van aandelen koopt belegger een deelneming in het risicodragende van een vennootschap Hij term mede aandeelhouder en mee in de winst van de onderneming. Voor een vooraf bekende periode, bij een leent u, geld aan een onderneming of een overheid. Over verstrekte ontvangt u jaarlijks een vastgestelde rente that is vooraf. En aan het eind van de looptijd krijgt u (als de onderneming of overheid nog steeds solvabel is) uw geld weer terug. Bedrijven en overheden de effecten beursen als een ‘marktplaats' om aandeelhouders en op te zoeken that are geldverstrekkers. (Voor de duidelijkheid: u spot aan de kapitaal verschaffende kant als belegger.)

We kennen in Nederland een beleggingscultuur. Dat is ook niet zo vreemd als we bedenken dat eerste beurs. Dat gebeurde in 1602 toen de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het monopolie op de handel met Azië verkreeg en daarmee de eerste multinational ter wereld werd. P VOC gaf de uit de aankoop van pakhuizen en te financieren toen der. Zo werd de VOC een gouden greep. Het handels betaalde gedurende bijna twee eeuwen een jaarlijks dividend uit van 18PERCENT, een resultaat waar mening bedrijf van daag dag jaloers op zou zijn.

Dus wat personen beweegt om te gaan beleggen is maken. Maar belagerijker hoe guys winst wil bereiken. Men kan natuurlijk gaan sparen, of het geld bewaren. Maar zo haalt guys nooit een. Veelal zorgt de inflatie alleen al om een vermindering. Als men gaat beleggen is kans natuurlijk velen malen dat males over een meer kapitaal heeft that is periode. Maar beleggen heeft echter ook een keer zijde. Dat is dat het betrekkelijk risico vol is, je aandelen kunnen zo daling als that are web stijging mee maken. John krimpt je alleen maar that is kapitaal. Als je deze afweging hebt kun je gaan beleggen, of maar degelijk that is toch gaan sparen.

Onderzochte item deel Damage-Jan

Inleiding

Ik heb na weken eindelijk de gekregen om echt te gaan beleggen. Dit viel nog mee, need er zijn verschillende beleggingen waar je momenteel in beleggen. Als eerste heb ik besloten om te gaan beleggen in BAM. BAM stond er goed voor en de voorspellingen waren hoopvol. P analisten hadden daarom BAM groep bv ook geanalyseerd met een bui. Dat betekent dat het nu een goed second is te kopen. Daarom heb ik na goed te hebben that is nagedacht, toch gekozen om BAM te kopen.

Over BAM Groep

Werken, Koninklijke BAM Groep nv initieert bouwt en projecten op het gebied van wonen, transportation en recreatie. BAM verenigt werkmaatschappijen die actief zijn in de sectoren Bouw Infra samenwerking, Installatietechniek Consultant en executive. BAM heeft een belang leidende baggeronderneming, in een wereldwijd opererende.

Koninklijke BAM Groep behoort tot de grootste bouwondernemingen van Europa. Het problem is marktleider in Nederland en neemt in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland sterke marktposities in. In landen opereren werkmaatschappijen met een eigen winstverantwoordelijkheid. BAM voert wereldwijd projecten uit dertig landen.

In p varied geografische en markten wil Koninklijke BAM Groep that is sectorale - in hechte en samenwerking opdrachtgevers - worden gekend en door de kwaliteit en van producten evenals door de inzet, en dienstverlening, kennis en ervaring van circa 28.000 medewerkers.

Als Europese bouwgroep staat BAM aan de base van vele toonaangevende waarbij innovatie en een belangrijke rol spelen.

Geschiedenis

In ‘N.V het familiebouwbedrijf veranderd in 1927 de naam van. Bataafse Aanneming Mij van Bouw- en Betonwerken v/h Firma T. van der Wal en Zoon' (‘BAM').

De onderneming is beursgenoteerd in Amsterdam sinds 1959.

De ontwikkeling van Koninklijke BAM Groep is tot stand gebracht door varied (kleinere als grote) overnames in verscheidene sectoren de onderneming actief is. P omvangrijkste overnames betroffen de verwerving van de utiliteitsbouw- en beton- en waterbouwonderdelen van NBM-Amstelland in nov 2000 en de acquisitie van de Europese bouwgroep HBG in nov 2002

Kerngegevens 2008

Omzet:

€8.834.766.000

Netto Winst:

€165.818.000

Werknemers:

29.050

Notering:

30058019

Ik heb nu 10 aandelen in Koninklijke BAM Groep. Ter waarde van 90,20.

De staat op 9, Weekoverzicht 16-10-2009,408, dat is tot nu toe een.

Weekoverzicht 23.10.2009 de koers is gedaald naar 8,eighty dit betekend helaas een verlies van €2,20 ten opzichte van het beginbedrag.

Hier moest weekoverzicht van week 45 van 30-10-2009 helaas mijn pc that is doordat is verloren gegaan. P slotkoers was rond de 8,1.

Weekoverzicht 6-11-2009 de koers is week een beetje.

Weekoverzicht 13-11-2009 de koers is weer geklommen tot 8,79

Verwachting voor komende week 47

Door de stijgende afgelopen weken zou men een daling verwachten maar omdat de AEX zo sterk denk ik dat we komende week weer een. Ik hoop dat BAM weer boven de 9,00 komt. Im is een kans. Ook de AEX zou wel eens richting p kunnen gaan that is 530.

Na een goede start kwam ik boven verwachtte 9,00 maar helaas nadat donderdag de werden uitgebracht en het bestuur van BAM een uitspraak hadden gedaan, dat ze voorlopig de bouwsector nog niet zien herstellen zijn veel beleggers het vertrouwen in BAM verloren. En is de koers gedaald tot 7,926

Helaas op 19-11-2009 zijn kwartaalcijfers bekend gemaakt. Daardoor is middag koers enorm. De daling stopte met als slotkoers van 7,66. De vorige slotkoers was 8.96. Dit betekent een verlies van ruim 14. Is BAM de grootste daler na de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Dit is tevens het van mijn onderzochte item. Een wel heel triest eind. Gelukkig heb ik niet al te ingezet maar het toch jammer.

Evaluatie

Na mijn zeer risicovolle belegging in BAM, dit heb ik met gedaan omdat ik eigenlijk meer voor de grap aan het beleggen bill en daarom wel wat een risicovollere belegging wou. Ik vond BAM een keus het in een zeer risicovolle groep pimple. Maar dat het uiteindelijk zo zou aflopen had ik gedacht. Ik hoop dat hij de komende weken weer bijkrabbelt. Maar ik vond het enorme verlies that is buiten toch om hier te investeren. Volgende keer als ik weer ga beleggen ga ik bij een iets risicovollere belegging. John is kans dat ik maak wel wat kleiner maar de kans dat ik enorm verlies maak ook enorm that is daalt. Ik heb dus veel geleerd in een paar weken beleggen. Maar dat ga ik in de zeker uitbreiden, ik heb nog niet alles geleerd, need ik start er steeds meer lol in te krijgen.

Onderzochte Item Yorick

Algemene inleiding

Vanaf het begin van de PWS leek het ons leuk om zelf ook te gaan beleggen! Het maakt ons hoe maar we doen het gewoon - pound. Dit was de doorslag Element voor de van het PWS onderwerp eigenlijk.

Nadat we alles hadden om te kunnen beginnen met with het PWS, wilden we meteen gaan beleggen. We begonnen maar al snel werd het duidelijk dat niet zo makkelijk that is beleggen is het lijkt. Het openen van een met with beleggen na wat onderzoek toch wat anders dan. Daar komt het beleggen in het algemeen nog bij!

In dit deel van PWS behandelen we onze ervaringen van het beleggen that is praktijk. Die hebben we opgedaan doorway web beleggen. Zo heeft Damage- Jan. We begonnen allebei met een budget van 100 pound. Omdat mocht het misgaan we niet veel geld kwijt zouden zijn, maar toch genoeg om serieus te gaan beleggen (voor ons gevoel!). Hiermee proberen we alleen de achterbeleggen te snappen maar ook beleggen in praktijk.

Beleggen in de Praktijk bij binckbank.nl

Introductie

Toen we waren om that is huge te gaan beleggen. Moesten we nog bekijken wat p manier is voor ons om te gaan beleggen. Als snel bleek uit verschillende bronnen waarvan moneyyou.nl de beste was, dat beleggen via het web het zou zijn voor ons that are gemakkelijkste! Je te allen tijde bij je beleggingen kan en de koersen real time kunt volgens.

Zodoende gingen we opzoek naar een goede beleggingssite. Alex.nl sprak Damage-Jan wel aan. Omdat het leuk zou zijn als we twee websites konden vergelijken koos ik voor de beleggingssite van Nederland Binckbank.nl. Ik had ook nog kunnen kiezen voor andere beleggingssites maar Binck lender sprak mij het meeste aan, voornamelijk hij de beleggingstarieven hanteerde.

Nadat ik gekozen heb voor zelf web beleggen bij Binck-lender. Kon ik gaan beginnen met with het openen van een. Dat ging het zelfde als bij Alex.nl en beleggingssite zoals eerder is in; hoe start ik met with beleggen. Je kunt op de website een openingspakket die je dan ingevuld retourneren. Naar een aantal dagen ontvang je instructies. Als je die naleeft kun je al snel beginnen met with beleggen via Binck Lender.

Ik een had ik de mogelijkheden al behoorlijk onder de knie en begon ik. Alleen naar aandelen omdat we het niet te ingewikkeld wouden maken omdat we over het meeste weten that is aandelen.

Al snel kwamen we er achter dat we ons focussen op de Nederlandse Aex- catalog achieved with 25 fondsen. Daardoor werd al enigszins that is onderzoeksgebied verkleind. Uiteindelijk hield ik BAM een vastgoed bedrijf, Ahold problem that is detailhandel over als potentiële aankopen durante TomTom een producent van systemen.

TomTomToen ik de geschiedenis en voornamelijk het koersverloop door tijden heen bekeek, zag ik tot mijn verbazing dat TomTom een gemiddelde koers de laatste 4 jaar voor 2008 experienced van meer dan -. Dat de prijs van het op dat second rond de € 10,forty zette . Wat nou als de economie over een tijdje nou weer aantrekt, dan zouden de koersen waarschijnlijk ook weer stijgen. Zou TomTom dan weer naar het oude terug gaan, of beter naar het niveau van rond 2007? Als dat zou gebeuren dan gaat de prijs minstens 3 x over kop.

De kans dat dat gebeurd leek mij heel aannemelijk in TomTom en daarom investeerde ik. Ik kocht de aandelen voor €10,40 per stuk. Ik besloot te beginnen met with 9 aandelen. Ik plaatste purchase that is p op 26-10-2009. De volgende dag was mijn purchase verwerkt was ik in bezit van aandelen van TomTom. Dat maakt mij eigenaar van TomTom that is mede!

P totale investering 37, mij: 10 001+8=€ 102,- Dat omdat je ook transactie kosten moet betalen that is zogenaamde. Bij Binck lender zijn daar verschillende tarieven voor. P tarief waar ik in pimple is transacties per kwartaal. Betaal ik per + 0,1PERCENT van het bedrag aan effecten. Dat komt dus door een simpele -.

Rendement

Daar moet je ook rekening mee houden als belegger zijnde kosten. De transactie kosten bij Binck-lender is als beloning voor hun diensten. Het is het enige geld wat ze krijgen van jou. Kan dat de behoorlijk drukken. Bij onze beleggingen is het moeilijk de kosten weer. Dat komt wij de kosten over een aantal aandelen moeten verspreiden. Waardoor de kosten draging per groter is bij grotere aantallen aandelen.

Bijvoorbeeld:

Voorbeeld 1

In geval kopen wij 9 van TomTom voor een prijs van €10,40 per stuk. Daar komt bij aan transactie kosten €8, - en 0,1PERCENT van het totaal bestede.

Dat geeft:

* Kosten 9 aandelen bruto = 10,40 x 9 = € 93,60,-

* Transactie kosten = 0,001 x 93,60+8 = € 8,09,-

* ---------------------------------------------------------------------------------------

Totale kosten voor 9 aandelen = 93,60 + 8,09 = € 102,69.-

Kosten per aandeel = 102,69 / 9 (aantal) = € 11,41.-

Dus in de werkelijkheid betaal je €11,41,- inclusief de kosten. Wil je de kosten er uit hebben dan moet je aandeel eerst boven €11,41.- voor je winst maakt.

Bij 1000 aandelen van TomTom voor een voor een prijs van €10,40 per stuk. Daar komt bij aan transactie kosten €8, - en 0,1PERCENT van het totaal bestede.

Dat geeft:

* Kosten 1000 aandelen = 10,40 x 1000 = € 1040, -

* Transactie kosten = 0,001 x 1040+8 = € 9,04,-

* ---------------------------------------------------------------------------------------

Totale kosten voor 1000 aandelen = 1040 + 9,04 = € 1049,04,-

Kosten per aandeel = 1049,04/1000 (aantal)= € 10,49.-

Dus in werkelijkheid betaal je inclusief de transactie kosten voor 1000 aandelen nu €10,49,- per stuk! Wil je de kosten er uit hebben dan moet je aandeel eerst boven €10.49- voor je winst maakt.

De kans dat je winst behaald is een stuk groter bij grotere partijen aandelen door dat de werkelijke beer licht that is kostprijs. Dat komt doordat meer aandelen kostendragend worden. Ik heb een kleine partij daardoor is kans op winst.

Koersverloop

Ik behaal winst als de koers van het aandeel TomTom 41, boven €11,- komt. Daar onder maak ik verlies, iets wat wilt verkomen. Echter heb je de niet in palm that is de. Maar met with mij visie zou de koers van TomTom weer stijgen naar boven op lange termijn. Maar nu is het eerst nog wachten tot de koers mij kostendekkende prijs that is voerbij gaat. Deze maand was het niet veel.

Week 44

Week 45

Week 46

Week 47

aanschaf

Koers:

Per aandeel

€ 10,40,-

€ 7,07,-

€ 7,37,-

€ 7,3,-

Rendement

Vanaf € 11,41

-8,9%

-38,6%

-34,8%

-35,6%

Verlies:

Per aandeel

€ 1,01

€ 4,34

€ 4,04

€ 4,11

Tabel 1. Koers verloop TomTom aandelen in weken.

Zo als je hier kunt zien heeft het aandeel TomTom nog niet de weg. Dat betekend als ik nu mijn aandeel zou verkopen dat ik per aandeel zou leiden that is € 4,11 verlies. Het beste wat je nu kunt doen is op koers. Dit is duidelijk niet een korte termijn belegging, een belegging waar in een kort tijdsbestek veel rendement op valt te behalen. Echter is dit ook niet een model langen termijn. Die worden gekenmerkt door kleine that are meestal koers schommelingen.

Reden

De reden dat de aandelen zijn gedaald komt voornamelijk door slecht nieuws, dat beïnvloed de vraag naar aandelen waardoor de vraag aanbod schuin komt te staan (Meer aanbod dan vraag). Waardoor er een koersschommeling ontstaat. Het nieuws was ook van aard. Zo bleek het om een concurrent te gaan binnen het zelfde section, die gratis navigatie apertuur aan bood.

Leermoment!

Doordat er een gratis navigatiesoftware aangeboden term is het dus behoorlijk gezakt that is aandeel. Ook is markt voor TomTom gekrompen is nu bijna iedereen wel voorzien van een TomTom, die daar behoefte aan hebben. Daardoor zullen er snel meer, een work komen op de TomTom producten. Daardoor komt dividend winst druk te staan. Waardoor ik waarschijnlijk ook nog eens weinig dividend/winst per krijg. Ik kan nu gaan wachten totdat de koers van TomTom weer zou gaan stijgen maar de vooruit zichten zijn niet rooskleurig ondanks dat een purchase advies term gegevens door Binck-lender.

Waarschijnlijk gaan we de aandelen van TomTom van de palm doen in de voor. Een section wat minder final heeft van de economische tegenwind. En waarmee muziek in pimple. Need TomTom heeft de laatste tijd niks laten horen that is positief. Het is een leer second geweest. In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor toekomst! Die uitspraak klopt, dat is bij beleggen zeker, maar TomTom heus wel terug naar maar niet op een korte termijn.

Reflectie

Iedereen individueel een evaluatie laten maken maar daarin wel de zelfde onderwerpen opgenomen. Die worden steeds weergegevens boven het stukje tekst.

Evaluatie Damage-January

Samenwerking

De samenwerking erg stroef omdat we eigenlijk weinig contact that is vrij and elkaar hadden met, durante we nog heel erg serieus met PWS mede omdat het PWS nog zover weg that is komt was. Later het steeds beter en beter. We gingen meer bespreken, we hadden op donderdag vierde uur een ‘bijeenkomst'. Daar hebben we het steeds over de team van zaken en strategy van aanpak. Wat er voor komende week moet gebeuren ook over gehad. Dit was wel nodig, anders gingen we teveel elkaar werken. Nadat werd de samenwerking maar beter. Zo ver we zijn.

Hypothese

Ik heb voor beleggen omdat mij de kant mij erg leuk lijkt that is economie. Je leert veel over en je komt zo ook te weten. Omdat ik altijd al wou gaan beleggen maar nooit wist hoe dit moest. Nu weet ik er meer around, daar dan ik erg blij mee.

Evaluatie

De samenwerking begon stroef, ik dat dat beter kon. Maar dat zeg je achteraf toen dacht je er nog niet zo around maar dat is weer een les voor volgende keer. Ook de communicatie met with vakbegeleider kon stukken beter. Afterwards was het soms duidelijk wie wat moest. Dat hebben we opgelost door steeds een op. En zo een planning hebben gemaakt. Dit is erg effectief en dan je veel sneller je doelgericht and je deel met bezig kan. Ook schreef ik niet alles op dat is wel jammer, need dat maar dat heb ik dan weer, wel.

Planning

Each week hebben we een organizing gemaakt start was die organizing wat ruimer maar na verloop van het steeds strenger. Daarom was het ook belangrijk om die planning aan te houden. Je werkt namelijk in een groep, daarom moet je zelf goed aan de organizing houden als je wilt dat anderen dat ook doen. Met de ik me makkelijk aan houden.

Tijd

Ik heb meteen al veel uren ingestoken omdat ik meteen een rekening heb geopend. Alleen liep dit soms omdat er zoveel moest opgeven. Maar door organizing kon ik mooi had ik op het eind zoveel van mijn ´tijdsdruk´ that is final. We moeten nu nog het presenteren. Maar daar hebben we 15 uur voor maar ik denk dat ik 15 uur ga halen. Maar omdat ik nu al wel over mijn geplande uren bill ga ik het makkelijk halen. We zijn nu pas bij eerste versie en ik denk dat er nog genoeg nodig zijn voor de versie.

Onderzoek

Het onderzoek naar mijn die ik anders wel niet that is misschien had als ik. Belegging dan ik vrij weinig tegen gekomen, dit komt mede omdat ik voordat ik im intensief mee bezig ben geweest doormiddel van onze informatie voor PWS veel over heb geleerd experienced geleerd zodat ik veel dingen meteen al snapte. Het verloop liep verder doordat mijn belegging automatisch alles. Hierdoor kon ik makkelijk met with vrij.

Conclusie

Het profielwerkstuk ik een geslaagd onderzoek. Ik heb erg veel geleerd over beleggen. Dat zeker goed is meegenomen voor mijn toekomst. Omdat hier zeker mijn interesses liggen. Ook is manier waarop. Ik ben daarom ook tevreden met with het uiteindelijke resultaat kon stukken beter. Maar dat blijft altijd zo. De samenwerking was af en toe wat matig, maar al fulfilled al is het toch zeker.

Evaluatie Jouke

Samenwerking

De vond ik gaan. Wanneer we een probleem hadden konden we dat oplossen en we waren het vaak eens over taakverdeling that is p. Ik denk dat dit kwam doordat we alle ons onderwerp interessant vonden. Zo zagen we dit geloof ik, PWS ook als een straf.

Hypothese

Ik ben zeer geïnteresseerd in economie. Ik wil ook een beroep uitoefenen dat zich in richting bevindt. Ik vond het dan ook een zeer goed idee om het PWS. Zelf zou ik niet gaan beleggen omdat ik niet van risico's hou. Wat dat zou ik eerder mijn geld op de zetten! Maar wel vind het heel interessant waar we allemaal in kunnen beleggen. Daarnaast was ik voor het maken van de PWS benieuwd hoe de koers zou komen stands: Fluctueren de koersen heel erg, of het heel lang je winst behaalt?

Wat er beter kon

Ik ben van mening dat we start van de PWS beter meteen met een organizing konden komen waar alle punten in waren. Dus ook wie het PWS uiteindelijk verwerken, uitprinten en de puntjes op p i zet. Ook vond ik dat we vaak de tijd in PWS uur op vrijdag beter konden benutten doorway werk op de pc te verrichten. Hierdoor zouden we wel minder uren in ons logboek krijgen, maar we denk ik, dan wel efficiënter bezig.

Geleerd

Ik heb door dit PWS natuurlijk erg veel over beleggen geleerd. Er waren beleggingsvormen ik nog nooit van gehoord had ik had geen idee dat de geschiedenis van de uit ons eigen vaderland komt that is aandeel. Het is naast een leuk PWS een erg leerzame PWS geweest.

Planning

P organizing kon volgens mij anders worden gedaan. We hadden de qua uren wel volgens mij beter een. In de laatste weken hebben we erg veel werk verricht. Ik denk dat beter is dated by us zodat we ons op de toetsweek konden richten.

Onderling hadden we een planning and elkaar met. We stelden deadlines en p taakverdelingen moesten. Daar kon ik me wel aan houden denk ik. Ook dan ik tevreden over p planning van Yorick durante Damage Jan. Zij hadden zich ook goed de gegeven deadlines en afspraken gehouden. Dus wat dat betreft kon het niet beter!

Tijd

Aan de uren norm heb ik me kunnen houden. Ik heb op het moment voldoende uren. Zoals al eerder vermeld is, ben ik nog steeds van mening, dat we beter meer werk.

Onderzoek

Verloop: Ik vind dat we het onderzoek prima hebben gedaan. We waren op tijd gestart met with het beleggen, dus we konden genoeg verzamelen. Ook is verzamelde informatie waardoor we de kunnen beantwoorden that is goed. We hebben door goede conclusies kunnen trekken that is informatie, en daar dan ik erg.

Moeilijkheden: Bij het onderzoek van onze PWS vond ik het soms wel moeilijk om informatie op te zoeken. Op internet staat veel goede maar ook veel rommel. Het is dus moeilijk te onderscheiden wat. Gelukkig heb ik de hulp van boeken durante is het toch nog tot een.

Geleerd: Zoals al bij de hypothese is vermeld, heb ik geleerd over beleggingsvormen that is p. Daarnaast heb ik algemene informatie over beleggen opgedaan. Ten heb ik kunnen meemaken hoe het beleggen er aan toe gaat.

Conclusie

PWS erg geslaagd is. Maar ook de verliep, alleen het resultaat goed. En ik denk dat een goede samenwerking de van een. Ook dan ik erg tevreden over het feit dat we alle op één lijn zaten.

Reflectie Yorick

Samenwerking

Wat betreft de samenwerking ik dat je er een stijgende lijn in weergeven. We begonnen aan het eind van het 4de met dat verliep behoorlijk stroef, elkaar samengewerkt aan PWS. Ik zat vaak alleen te werken bij mij mentor terwijl Damage-January durante Jouke bij hun coach aan slag waren. Contact was er wel maar ging niet.

Toen kwamen we op het punt dat er dingen ingeleverd moesten worden. Vanaf toen begon voor mij de echte samenwerking. We gingen de PWS-reduce van het college jaar gezamenlijk volgen en we waren aan het overleggen. Ook had iedereen een duidelijke taak met zijn verantwoordelijkheid.

In dit college jaar begonnen we met with veel overleg inhoud van de PWS. Naar een reduce konden we aan slag met het PWS zelf voorbereiding was afgesloten. We hadden een duidelijke. We hadden deelvragen opgedeeld en iedereen moest een. Je kon goed zien met with wat voor mensen je samenwerkt, de een heeft zijn werk het liefst meteen af en andere werkt het achieved de van de/een contract, druk. We hadden afgesproken p vragen af te hebben voor herfstvakantie that is deel, dat haalden we niet. Niemand van ons drieën. Het werd voor een concretere planning taakverdeling. We hadden maar gezamenlijk deelvragen te beantwoorden, niet deelvragen te laten beantwoorden. Daarin iedereen een bepaald element van de. Ook stelden we een deadline. Dat werkte goed iedereen had het tijd af. We voegden samen in ons PWS die rond. Ook besloten we naast de PWS-les vrijdags nog een uur gezamenlijk te gaan that is bezig met with PWS.

P herfstvakantie brak aan, we hadden weer een duidelijke taak verdeling voor vakantie vakantie bleek dat niemand zijn. Terwijl contract wel naderde. Twee weken na p herfstvakantie is er niet heel veel bij de het liep wel maar we maakten geen plannen that is cement / afspraken. Wel kwamen we donderdag 4de bijeen voor PWS that is huge.

Daarna kregen we als groep in 1 keer de geest. We veel groepen bezig maar overleg ontbrak(na mijn mening) dat wou ik voorkomen. We maakten afspraken, en hebben we een op web zo dat iedereen daar zijn PWS that is workspace gecreëerd bestanden kon.

Op die manier kon je zien wat andere gedaan, experienced en ook door registratie that is add. Het werd steeds duidelijker wat we al gedaan hadden en wat niet. We begonnen in die week kreeg eigenwerk een Lijst af te werken van wat er nog moest gebeuren en wat al gedaan was het duidelijk is je moet doen en de moeten doen. Op die manier kun je andere controleren of die wat doet en hoe -collegais ook jezelf controleren. Niet dat we elkaar vertrouwden maar die!

De laatste weken waren ik en Harm elke wel that was vrije bezig met john waren we aan het werk op p Pc, PWS, zodat we ondertussen op MSN konden overleggen. We checkten koersen enz. p contract vorderde werden de steeds langer, we passeerden uren that is p grens maar waren nog niet klaar. We gingen door tot donderdag nacht p 19-november om toch zo'n goed item neer te zetten. Jouke werkte daar uiteraard ook aan mee maar was op andere tijdstippen.

Hypothese

Ik verwachte te leren van het onderwerp beleggen. Ik hou me al geruime tijd bezig met with koersen. Zelf al voor krediet crises, maar ik heb er nooit iets mee gedaan. Tot dat ik op een op internetsite that is beleggingsspel die een kennis aanbeveelt, het is een spel maar het is te vergelijken met with beleggen. Het wish me wel leuk om me wat meer te verdiepen in p ik nog niet hoe that is alleen. Tot dat we te horen kregen dat we ook zelf een keuze mochten maken voor een PWS onderwerp.

Echter had ook wel verwacht wel een kleine winst te kunnen maken met with echte beleggen. Maar dat lukte helaas niet, door that is mede dat de niet duidelijk is heb ik het idee. Althans p field van mijn beleggingseffecten niet.

Zelfevaluatie

Ik vind persoonlijk dat ik niet van af het start af aan difficult bezig ben geweest met with PWS. PWS start van het jaar duidelijk op een laag pitje. Waardoor ik de aantal uren later nog moest maken, misschien had ik dat kunnen voorkomen om van af het start af aan een lijst temaken van wat er moet gebeuren in voor het PWS voor het in kan leveren, en dan een lange termijn organizing maken in plaats van wekelijkse planningen in het begin zonder controle.

Geleerd

Ik heb een ring bij geleerd met with PWS. Zowel als over samenwerken, over beleggen, plannen contact hoe belangrijk dat is.

Als ik nu bedenk wat ik weet van beleggen nu, en voor de PWS, john was ik voor het PWS een leek als het op beleggen aan komt. Dat ik nu heel veel weet, maar wel veel meer dan voor online PWS. Ook wat betreft samenwerking heb ik. Een PWS samen maken is iets Anders als op je werk met with collega's werken, of fulfilled klasgenoten een PO maken. Er komt veel meer bij kijken dan iedereen een taak geven en alles maken en daarna met elkaar 1 bestand van maken. Ook het contact is belangrijk, het onderhouden van het contact and je begeleider zo dat je niet voor verassing te staan met. Maar ook het contact met je PWS collega's is belangrijk, voor de motivatie hoogte te blijven over de team van zaken over hun ideeën. Kortom veel geleerd!

Planning

We met een weekplanning daarin steeds wat verwacht that was stond werd af te krijgen met with zijn eigentaak. In het start waren die nog globaal that is planningen. Naar partner de verder vorderde werden planningen that is tijd steeds concreter en strakker. Ik ben van mening dat als we aan het begin een algemene organizing hadden gemaakt en daar weekplanningen op af hadden.

Tijd

De verdeling van de had beter. Ik heb bijna 70PERCENT van laatste 3 a-4 weken gehaald waarvan het grootste gedeelte in de week. Wel heb ik het verplichte uren makkelijk. Opeen gegeven moment krijg je er zelf plezier in het maken van PWS. Dat heel erg mee that is werkte, ik persoonlijk that is omdat iemand bill die altijd onder tijdsdruk werk, waarom, ik hoor bij uitstellers.

Onderzoek

Ik het heel erg moeilijk te bedenken wat je nou kunt onderzoeken aan beleggen, maar eigenlijk is heel simpel. Als je niks moeten onderzoeken. Wel wisten wij wat af van beleggen maar we konden nog steeds wel dingen onderzoeken aan beleggen. Bijvoorbeeld fiscale gevolgen? Dat wist ik niet.

Conclusie:

Alles bij elkaar is het niet voor mij, te beseffen, dat het PWS geslaagd is voor mij persoonlijk, ook al weet ik dat het nog niet is maar dat komt wel. Ik zag heel erg tegen het PWS op. Je moet dit moet het zo. Zat aan regels verbonden wish het wel. Achteraf viel dat heel erg mee. Ik denk dat ik hier wel echt iets aan heb. Wat ik nog is mijn leventje. Het was het aantal uren wel.

Bronnenlijst

Bronnenlijst Yorick

Artikelen:

- Sipma. (25-okt-2009). Gaat gratis navigatie aanbieden. Economie, nRC Next.

Lectuur:

- Boxtel. van en Winkes, J.(z.d).Rhetoricadispuut Tau. Geraadpleegd op 22 oktober 2009, http://www.dispuuttau.nl/information/staut/beleggen1.html

-Cohen, S-A (2008).Beleggen. Utrecht: Business Contact.

-Langelaar, T (2009).Beleggen achieved Beleid. Emotion of rendement?. Hoofddorp: Wilgenheage.

-Willemse, T (z.d) Algemene informatieve beurs. Geraadpleegd op 25 oktober 2009, http://www.beleggerszaken.nl/2008/10/01/beleggerszaken-1-beurs-algemeen-effecten-indices-en-beurswaarde/

Illustratie:

Informatie over online beleggen. Geraadpleegd op 19 december 2009, http://www.fx.nl/beleggen/online-beleggen/

Nieuwsbericht over BAM. Geraadpleegd op 19 december 2009, http://www.koersalarm.nl/index.php?MOD=297&ArticleId=189441

Informatie aandelen over. Geraadpleegd op 17 oktober 2009, http://www.mistermoney.nl/aandelen-informatie.asp

Informatie over beleggingen. Geraadpleegd op 20 oktober 2009, http://www.mistermoney.nl/alternatieve-beleggingen-informatie.asp

Informatie over applicationis. Geraadpleegd op-1 nov 2009, http://www.mistermoney.nl/beleggen-resume-informatie.asp

Informatie beleggingsfondsen over. Geraadpleegd op 20 oktober 2009, http://www.mistermoney.nl/beleggingsfondsen-informatie.asp

Informatie over Commodoties. Geraadpleegd op 22 oktober 2009, http://www.mistermoney.nl/commodoties-valuta-informatie.asp

Informatie liquiditeiten over. Geraadpleegd op-1 nov 2009, http://www.mistermoney.nl/liquiditeiten-informatie.asp

Informatie obligaties over. Geraadpleegd op 17 oktober 2009, http://www.mistermoney.nl/obligaties-informatie.asp

Informatie opties over. Geraadpleegd op 17 oktober 2009, http://www.mistermoney.nl/opties-informatie.asp

Informatie over turbo speeders. Geraadpleegd op 21 oktober 2009, http://www.mistermoney.nl/turbo-speeder-informatie.asp

Informatie vastgoedbeleggingen over. Geraadpleegd op 24 oktober 2009, http://www.mistermoney.nl/vastgoed-informatie.asp

Nieuwsbericht over p recessie en Nederland. Geraadpleegd op 13 nov 2009, http://www.nrc.nl/economie/article2412891.ece/Nederland_uit_recessie

Informatie Stoploss, Stoplimiet en bestensorders over. Geraadpleegd op 14 nov 2009, http://nl.wikipedia.org/wiki/Stop_order

Over de afbeeldingen die ik gebruikt heb van Alex hebben geen url dit komt omdat ik ingelogd bill als ik dit gebruik dan komt het volgende in beeld: https://www.login.alex.nl/klanten/index.asp

Bronnenlijst Jouke

Internetsites

Geüpdate op 18 oktober 2009, Wikipedia, geraadpleegd op 24 sept, http://nl.wikipedia.org/wiki/Beleggen

Geüpdate op 14 nov Wikipedia, 2009, geraadpleegd. http://nl.wikipedia.org/wiki/Obligatie

Geüpdate op 19 oktober Wikipedia, 2009, geraadpleegd. http://nl.wikipedia.org/wiki/Aandeel

Boeken

Percentage, (2003), Financiële markten: P kapitaalmarkt. Baarn: NijghVesluys

Verkuil. & Riessen M.G. Van ,. van, (2008). P economie in gouden eeuw: De organisatie van de handel. Groningen/Houten: Noordhoff