Elektronische leeromgeving

3. inleiding

Het onderwerp is: “de elektronische leeromgeving”

Ik heb voor dit onderwerp gekozen ik vrij veel gebruik van maak. Een andere reden is dat het nog. Leerling op een andere manier omgaat met dan ik benieuwd of dat ook, elektronische leeromgeving verband heeft met with de leerstijlen van de. De opzet van dit verslag is volgens de methode.

4. Onderzoeksvraag:

Is er een tussen de waardering van de elektronische leeromgeving (Teletop) door leerlingen en p leerstijl?

5. Hypothese

Aan de palm van de literatuur verwacht ik dat:

- Denkers:

Leerlingen kijken that is Deze vaak op Teletop, als de docent hier veel gebruik van maakt. Denkers mailen docent via Teletop om te stellen. Ze zien het fan van Teletop in. Het cijfer dat ik daarom verwacht is: 7

- Doeners:

Zij kijken regelmatig op Teletop. Waarschijnlijk alleen om te kijken of er nog iets nieuws op staat. Ze kijken vooral of im wat gebeuren voor de les. Zij vinden Teletop. Cijfer dat ik verwacht is: 8

- Dromers:

Leerlingen met with leerstijl weten dat ze op Teletop kunnen kijken en er ook wel . En als ze erop zijn ze vaak niks vinden. Cijfer dat ik verwacht is: 7

- Beslissers:

Zij vragen zich af of het nodig is om op Teletop te kijken. Het hangt af van de noodzaak, of zij op Teletop zullen gaan kijken. Zij hebben niet zoveel and omdat ze denken het niet achieved. Cijfer dat ik verwacht is: 6

6. Onderzoeksinstrument:

Onderzoeksinstrument opzetten van functionele kwantitatieve en en het trekken van duidelijke conclusies”.

Ik heb dit device gekozen, omdat dit het beste past bij het onderzoek dat doe.

7. Onderzoeksplan:

De volgende dingen dan ik van strategy:

- Literatuur onderzoek: leerstijlen opfrissen that is p en een hypothese opstellen.

- Leerlingen een leerstijlen check laten maken om p leerstijl te bepalen.

- Een enquête maken voor leerlingen, waarin ik vragen stel over teletop

- D.m.v. Gekregen informatie en literatuur conclusies trekken om mijn hoofdvraag kunnen beantwoorden.

Ik neem de af in klassen waarin ik les geef.

Ik wil de gegevens per klas verwerken en hier conclusies uit trekken.

8. Literatuur onderzoek

In 1984 heeft Kolb een boek gepubliceerd met with de understanding: encounter whilst the supply of learning. In dit boek beschrijft hij 17 jaar onderzoek naar leren. Volgens Kolb: “Leren is het proces kennis wordt gecreëerd door de transformatie van ervaring”. Het vermeerderen van kennis dus uit ervaringen en dit noemen wij leren. Dit leren is een proces dat ingedeeld kan worden in verschillende fasen (zie 1).

Wanneer je iets meemaakt (ervaring) is het belangrijk daarna je ervaringen te overdenken (reflectie) en te veralgemeniseren (verkennen van theorie). Je kunt vervolgens een aanpak bedenken waarmee je een overeenkomstige gebeurtenis tegemoet kan treden (experimenteren). Doorloop je de opnieuw. Cirkel kan beschreven worden in een assenstelsel waarvan de verticale as verloopt van naar that is subjective concreet en de horizontale as van actief naar passief that is verloopt.

P vier fasen herhalen zich volgens Kolb voortdurend in volgorde. Het is echter niet met een concrete (bovenaan de cirkel) te beginnen. Het kwadrant waar een individu het begint voor een leerervaring, noemen we zijn leerstijl. Kolb legt uit dat de mensen als erfelijkheid, vroegere ervaringen en de sommige leervaardigheden beter ontwikkelen dan andere, van huidige omstandigheden. Dit leidt tot een verschil in hoe mensen leren. Assimilerende en leerstijl, Kolb omschrijft vier soorten leerstijlen accommoderende, divergerende. Populairder gezegd: p doener, de dromer, p denker en p beslisser (zie tabel).

Leerstijl

Concreet / Subjective

Reflectief / Actief

Kernwoorden

Leert het beste van...

Doener

Accommoderen

Concreet

Actief

Wat is er nieuw? Ik ben in voor alles.

§ directe ervaring, dingen doen

§ nieuwe ervaringen, het oplossen van problemen

§ in het diepe gegooid worden met een uitdagende taak

Dromer

Divergeren

Concreet

Reflectief

Ik wil hier graag also over nadenken

§ activiteiten waar ze de tijd krijgen/gestimuleerd worden (achteraf) na te denken over acties

§ als de mogelijkheid wordt geboden eerst na te denken en dan pas te doen

§ beslissingen nemen zonder limieten durante tijdsduur

Denker

Assimileren

Subjective

Reflectief

Is dat met elkaar gerelateerd?

§ gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen (congressen, schools, boeken)

§ als ze de tijd krijgen om relaties te kunnen leggen met kennis die ze al hebben

§ situaties waar ze intellectueel uitgedaagd worden

§ p kans krijgen vragen te stellen en p basismethodologie, logica etc. te achterhalen

§ theoretische concepten, modellen en systemen

Beslisser

Convergeren

Subjective

Actief

Hoe kan ik dit toepassen?

activiteiten waar:

- een duidelijk verband is tussen leren en werken

- ze zich kunnen richten op praktische zaken

- ze technieken worden getoond met duidelijke praktische voorbeelden.

- ze de kans krijgen dingen uit te proberen en te oefenen onder begeleiding van een specialist

(Bron: http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2008-0625-200526/PGO%20verslag.doc)

9. Resultaten

Aan de palm van de leerstijlentest die bij de enquête in pimple (zie bijlage) heb ik de leerstijlen bepaald. Leerlingen die in 2 of meer kwadranten vielen ik het kwadrant gepakt van schietschijf.

Leerstijlen 1MH1

Leerstijl

Denkers

Doeners

Dromers

beslissers

Wie

Manon,Emiel, Jolijn, naamloos, Max, Ilse, Sanne, Marjolein

Justin, Mike, Roan, Ben

Li, naamloos, Dionne,Jeske, Kevin, Cas, Wouter

Aantal

8

4

7

0

Leerstijlen 1A1

Leerstijl

Denkers

Doeners

Dromers

beslissers

Wie

Maartje

Julia, Sophie, Hilde, Roos,(britt), Demi, Anne, Max, Koen, Borit, Floris

Basira, Emel, Anouk D,(roos), Britt, Anouk H, Rowan, Dion

Bart

Aantal

1

10

7

1

Totaal more than 2 klassen

9 (23,7%)

14 (36,8%)

14 (36,8%)

1 (2,7%)

Helaas is er maar 1 beslisser. Dit is representatief getal. Dus de uitslag van de enquête voor beslissers kan niet als betrouwbaar worden gerekend.

Uitslagen Enquête

Denkers, 23,7%

1MH1: 8 denkers

1A1: 1 denker

Belangrijkste reden om op teletop te kijken:

- Kijken wat im geleerd moet worden voor een THEREFORE of CP

- kkl stencils

- kijken wat voor huiswerk im is.

- kijken wat je moet leren voor toetsen

Grootste drempel om op teletop te kijken:

- kan teletop goed lezen het klein op het beeldscherm is.

- Opstaan en naar de pc lopen

- Geen tijd

- sommige dingen worden geblokkeerd, duidelijk.

- geen zin

Kijkt hoe vaak op teletop*:

Nooit

Nooit

Weinig

1

Weinig

1

Regelmatig

3

Regelmatig

Vaak

4

Vaak

altijd

altijd

* (Gemiddelde over de vakken waarbij teletop regelmatig, vaak of gebruikt term that is altijd. )

A. Ik gebruik als studiewijzer that is Teletop.

1MH1 (8)

1A1 (1)

Hoe vaak

INCH = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

Hoe vaak

1 = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

1

1

1

1

Kijk liever in p plan

2

1

Alleen kkl stencil

2

3

4

Soms handig, ter herinnering

3

4

2

Handig als je iets vergeet op te schrijven

4

5

5

W. Ik gebruik Teletop om mijn docent te mailen als ik iets niet click.

1MH1 (8)

1A1 (1)

Hoe vaak

INCH = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

Hoe vaak

1 = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

1

5

Doe ik nooit, vragen stel ik in de les, gebruik allen Hotmail, geen tijd

1

2

1

Stuur nooit email

2

1

Heb bijna nooit een vraag

3

1

3

4

4

5

1

Als ik iets niet snap email ik altijd

5

D. Ik gebruik Teletop als ik een les gemist.

1MH1 (8)

1A1 (1)

Hoe vaak

INCH = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

Hoe vaak

1 = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

1

2

Vraagt aan klasgenoten, nooit een les gemist

1

2

2

Belt/Sms't klasgenoten

2

3

2

Belt/Sms't klasgenoten

3

4

2

Handig om bij te blijven

4

1

Ja is wel handig, maar dan nog nooit ziek geweest

5

5

N. Ik teletop handig

1MH1 (8)

1A1 (1)

Hoe vaak

INCH = niet handig, 5= heel handig.

Aantal

Reden

Hoe vaak

1 = niet handig, 5= heel handig.

Aantal

Reden

1

1

1

2

2

Kan veel niet vinden

2

3

2

Teletop is traag, niet handig als web het niet doet

3

1

Beetje, ik kan bij sommige vakken mijn resultaten of huiswerk zien

4

1

KKl stencil erg handig

4

5

2

Handig als je ziek bent geweest, dan kan ik zo kijken wat we gedaan hebben

5Als jij Teletop een cijfer zou mogen geven(1-10). Wat voor cijfer zou dan zijn?

1MH1 (8)

1A1 (1)

7 - 7,5 - 8 - 8 - 8 - 3- 7- 5

6

gemiddelde = 6,7

gemiddelde = 6

Totale gemiddelde over alle denkers is een 6,6

Doeners 36,8%

1MH1: 4 doeners

1A1: 10 doeners

Belangrijkste reden om op teletop te kijken:

- weet je wat je moet doen

- kijken wat ik moet leren

- Toets stof bekijken voor THEREFORE/CP, staat duidelijk wat je moet leren

- Om additional oefeningen te maken

Grootste drempel om op teletop te kijken:

- pc loopt soms huge

- geen

- geen tijd / geen zin

- trage Computer

- het inloggen duurt lang

Kijkt hoe vaak op teletop*:

Nooit

Nooit

1

Weinig

Weinig

4

Regelmatig

2

Regelmatig

3

Vaak

2

Vaak

2

altijd

altijd

* (Gemiddelde over de vakken waarbij teletop regelmatig, vaak of gebruikt term that is altijd. )

A. Ik gebruik als studiewijzer that is Teletop.

1MH1

1A1

Hoe vaak

INCH = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

Hoe vaak

1 = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

1

2

Wist ik niet dat dit kon

1

2

2

6

Meeste leraren werken er niet mee, adviser op papier, leerstof voor toetsen

3

2

Veel staat in mijn plan, weet ik wat ik moet doen

3

3

Kijkt im wel op voor toetsen maar niet voor huiswerk

4

4

1

Anders staat mijn agenda te vol

5

5

W. Ik gebruik Teletop om mijn docent te mailen als ik iets niet click.

1MH1

1A1

Hoe vaak

INCH = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

Hoe vaak

1 = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

1

3

Vraagt klasgenoot, tot nu toe niet gedaan

1

5

Niet nodig, nooit gemailt, vraagt klasgenoot

2

1

Maar het is wel een goed idee om te doen in vervolg

2

2

Email bijna nooit, soms als ik iets echt niet snap

3

3

4

4

1

Om cijfers te vragen

5

5

2

Makkelijker en sneller als ik iets niet click, hier staan hun e-mail adressen op

D. Ik gebruik Teletop als ik een les gemist.

1MH1

1A1

Hoe vaak

INCH = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

Hoe vaak

1 = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

1

1

Doe ik nooit, maar is wel een goed idee om het te gaan doen.

1

5

Vraag het aan klasgenoot, geen zin in, nooit een les gemist

2

2

Alleen als ik ziek ben geweest, n.v.t.

2

3

Soms voor toetsen, geen tijd, vraagt klasgenoot

3

1

Kkl stencil is belangrijk

3

1

Vraagt klasgenoot meestal

4

4

5

5

1

Vind het sneller

N. Ik vind teletop handig

1MH1

1A1

Hoe vaak

INCH = niet handig, 5= heel handig.

Aantal

Reden

Hoe vaak

1 = niet handig, 5= heel handig.

Aantal

Reden

1

1

2

2

2

Alleen voor toetsen

3

2

soms kloppen links niet

3

3

Er staat huiswerk op, voor de relaxation niets

4

2

Het is makkelijker dan opschrijven, er staat veel data op

4

4

Voor de meeste dingen kijk ik erop, wel handig maar gebruik het niet vaak, handig voor huiswerk en leren SO/CP

5

5

1

Handig als alles erop staat

Als jij Teletop een cijfer zou mogen geven(1-10). Wat voor cijfer zou dan zijn?

1MH1

1A1

6 - 8 - 9 - 7

8 - 6 - 7 - 3* - 9 - 6 - 3* - 7 - 8 - 7

gemiddelde = 7,5

gemiddelde = 6,4

Gemiddelde over alle doeners = 6,7**

* = Max en Floris staan bekend om hun negativiteit. En kraken het liefst alles af wat im af te kraken valt. (Anders zou het een 7,3 zijn, zelfde gemiddelde als 1MH1)

**= zonder Max durante floris een 7,3

Dromers 36,8%

1MH1: 7 dromers

1A1: 7 dromers

Belangrijkste reden om op teletop te kijken:

- SO/CP stof bekijken

- huiswerk

- makkelijk voor het leren

- KKl blad (engels)

- huiswerk kijken

- toetsstof bekijken en oefenen.

Grootste drempel om op teletop te kijken:

- Computer problemen

- teletop doet het niet op mijn pc

- het inloggen is een probleem

- langzame computer

- geen tijd/zin (x5)

Kijkt hoe vaak op teletop*:

Nooit

Nooit

Weinig

1

Weinig

5

Regelmatig

4

Regelmatig

1

Vaak

2

Vaak

1

altijd

altijd

* (Gemiddelde over vakken waarbij vaak of gebruikt term, teletop regelmatig. )

A. Ik gebruik als studiewijzer that is Teletop.

1MH1

1A1

Hoe vaak

INCH = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

Hoe vaak

1 = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

1

1

1

2

2

Soms, hier staat voor mij niks belangrijks in

2

5

Meeste vakken hebben we planner op papier

3

3

Soms papieren adviser, soms digitaal

3

4

2

Erg handig

4

1

Voor leren van de toetsen

5

5

W. Ik gebruik Teletop om mijn docent te mailen als ik iets niet click.

1MH1

1A1

Hoe vaak

INCH = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

Hoe vaak

1 = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

1

7

Heb nooit gemailt, ik weet niet hoe het werkt

1

4

Vraag het in de les

2

2

1

Als je in de vakantie vragen hebt

3

3

4

4

5

5

2

Ik weet anders het email address niet van de docenten, doe ik vaak

D. Ik gebruik Teletop als ik een les gemist.

1MH1

1A1

Hoe vaak

INCH = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

Hoe vaak

1 = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

1

2

Niet over nagedacht, nooit een les gemist

1

5

Gear klasgenoot

2

1

Sms klasgenoot meestal

2

1

Weinig reduce gemist en vraag dan eerder een klasgenoot

3

3

4

2

Ik kijk wel, maar dan nooit ziek geweest, handig als je niet weet wat je moet leren

4

5

2

ja zo mis je niks, zo blijf ik bij

5

1

Zodat ik geen achterstand heb

N. Ik vind teletop handig

1MH1

1A1

Hoe vaak

INCH = niet handig, 5= heel handig.

Aantal

Reden

Hoe vaak

1 = niet handig, 5= heel handig.

Aantal

Reden

1

1

2

2

3

Handig voor leerstof

3

1

Je weet gelijk wat je moet doen

3

3

Handig voor leerstof, handige url voor schoolwise

4

5

Handig, wel ingewikkeld, er staat van alles op

4

5

1

Ja omdat ik daardoor beter kan leren dan uit het boek

5

1

Handig als je een les hebt gemist

Als jij Teletop een cijfer zou mogen geven(1-10). Wat voor cijfer zou dat john zijn?

1MH1

1A1

7,5 - 7 - 8 -7,5 - 7 - 7 - 8

6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 10

Gemiddelde = 7,4

Gemiddelde = 6,5

Gemiddelde cijfer van alle dromers is een 7

Beslissers, 2,7%

1A1: 1 beslisser

Belangrijkste reden om op teletop te kijken:

- voor opdrachten en oefentoetsen

Grootste drempel om op teletop te kijken:

- geen

Kijkt hoe vaak op teletop*:

Nooit

Weinig

Regelmatig

1

Vaak

altijd

* (Gemiddelde over vakken waarbij vaak of gebruikt term, teletop regelmatig. )

A. Ik gebruik als studiewijzer that is Teletop.

Hoe vaak

1 = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

1

2

3

1

Om te kijken of er nog huiswerk is.

4

5

B. Ik gebruik Teletop om mijn docent te mailen als ik iets niet click.

Hoe vaak

1 = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

1

2

1

Als ik iets echt niet click

3

4

5

D. Ik gebruik Teletop als ik een les gemist.

Hoe vaak

1 = nooit,

5= heel vaak.

Aantal

Reden

1

2

3

4

5

1

Kan ik altijd het huiswerk vinden

N. Ik vind teletop handig

Hoe vaak

1 = niet handig, 5= heel handig.

Aantal

Reden

1

2

3

4

1

Voor huiswerk

5 Als jij Teletop een cijfer zou mogen geven(1-10). Wat voor cijfer zou dan zijn?

8.8 Cijfers teletop per leerstijl.

Denkers 6,6 (N = 9 leerlingen)

Doeners 6,7 (N = 14 leerlingen)

Dromers 7 (N = 14 leerlingen)

Beslissers 8,8 (N = 1 leerling*)

D totaal = 38 leerlingen

* niet representatief als gemiddelde.

10. Discussie

Als eerste wil ik kijken naar mijn hypothese. Ik ga elke bij langs in ik dichtbij de uitkomsten zat of naast zat that is helemaal.

- Denkers:

Leerlingen kijken that is Deze vaak op Teletop, als de docent hier veel gebruik van maakt. Denkers mailen docent via Teletop om te stellen. Ze zien het fan van Teletop in. Het cijfer dat ik daarom verwacht is: 7

Het cijfer wat de hebben gegeven is een 6,6. Ze zijn minder positief over teletop dan ik had verwacht. Ook mailen ze niet snel een docent als ze iets niet snappen. Ze vragen eerder een klasgenoot. Dit vind ik zeer begrijpelijk. Ze kijken gemiddeld het meest op teletop.

- Doeners:

Zij kijken regelmatig op Teletop. Waarschijnlijk alleen om te kijken of er nog iets nieuws op staat. Ze kijken vooral of im wat gebeuren voor de les. Zij vinden Teletop. Cijfer dat ik verwacht is: 8

Het cijfer wat de hebben gegeven is een 6,7. Het hangt duidelijk van de leraar af of im op teletop gekeken term. P vakken waarbij teletop gebruikt term door docent, term meer op teletop gekeken. Ze kijken iets minder vaak op teletop john p denkers

- Dromers:

Leerlingen met with leerstijl weten dat ze op Teletop kunnen kijken en er ook wel . En als ze erop zijn ze vaak niks vinden. Cijfer dat ik verwacht is: 7

Het cijfer wat de leerlingen hebben gegeven is een 7. Ze kijken gemiddeld minder op teletop john denkers maar hun waardering is wel hoog. Ik dacht dat ze niks konden vinden, maar dat is het geval. Voor dromers that is juist is teletop een om alles that are additional op een rijtje te hebben. Het bied ze structuur that is additional.

- Beslissers:

Zij vragen zich af of het nodig is om op Teletop te kijken. Het hangt af van de noodzaak, of zij op Teletop zullen gaan kijken. Zij hebben niet zoveel and omdat ze denken het niet achieved. Cijfer dat ik verwacht is: 6

Het cijfer wat 1 heeft gegeven is een 8,8. Dit is wel hoger dan ik had maar omdat het maar om helaas, dit gaat kan ik deze resultaten niet geldig verklaren.

11. Conclusie:

Uit het onderzoek dat de voor elektronische leeromgeving niet afhankelijk that is leerstijl is. Er zit wel in waardering voor teletop tussen verschillende leerstijlen verschil. Maar het is iets wat je aan kunt toeschrijven that is leerstijl. Voor lopen waarderingen ver genoeg uit elkaar. Im is wel iets. Namelijk dat Mavo/Havo leerlingen teletop meer waarderen john vwo leerlingen. Is te verklaren doordat VWO leerlingen die vaak op een elektronische leeromgeving te vinden is, p additional stof, niet nodig vinden.

12. Evaluatie en reflectie

P waardering voor teletop zou niveau afhankelijk kunnen zijn. Dit zou een vervolg zijn that is onderzoek.

Het lastigste was het sorteren van de leerlingen in hun leerstijlen. Hier heb ik naast de ook mijn eigen gedachten erop los gelaten. En dan bij de waar leerstijlen vrij gelijk naar voren kwamen. Zo heb ik de leerstijl uitslagen van de leerstijlentest onder weten te verdelen.

Ik kan het resultaat van Floris en Max niet verwijderen. Dit zou de eerlijkheid van het onderzoek goede komen. Maar als ik meer resultaten had gehad waren die twee.

Het was mooier geweest voor het eindresultaat als ik een groter D getal experienced, maar dan was het geen klein onderzoek meer gebleven. Had ik de resultaten van Floris en Max wel verwijderd, john was het cijfer dat MH leerlingen gemiddeld gaven alsnog hoger dan het cijfer dat p Atheneum leerlingen gaven. Voor de conclusie experienced dit geen nadelige.

Ook vond ik het verrassend dat dromers positiever zijn over teletop dan ik had verwacht. Natuurlijk omdat het ze structuur biedt that is additional. Hier had ik mee gehouden bij het maken van mijn hypothese.

Ik het ook lastig om goede vragen te bedenken waaruit te halen was wat hun waardering. Achteraf gezien had had ik beter gerichte moeten stellen. Waaruit hun waardering voor teletop beter naar voren kwam. P vragen over de om wel of om teletop te kijken geeft wel een goed beeld of leerlingen het een kwelling om erop te kijken of dat ze teletop.

13. Literatuurlijst

1. E. Moeskop. Hegger. Kronemijer. WATTS. Koning. (2008) Praktijk gericht onderzoeksverslag over leerstijlen en werkvormen.

http://igitur-archive.library.uu.nl/pupil-theses/2008-0625-200526/PGOPERCENT20verslag.doc (3 november. 2009)

2. Kolb DA (1984). Learning: expertise whilst the supply of improvement and learning. Englewood Cliffs, Nj: Prentice Hall

3. Leerstijlentest Kolb-Akkerman, aangepast door Technicles - centrum voor innovatief leren (www.technicles.nl)

http://www.technicles.nl/data/bibliotheek/download.php?file=Leerstijlentest%20v1.3.pdf (3 november 2009)

4. ELIZABETH. Hoogstraat. Werkvormen belicht vanuit leerstijlen van kolb.

http://www.jwc.nl/Press/get/2063/Kob%20en%20didactische%20werkvormen,%20leermatereralen%20en%20leeromgeving,.doc (3 november. 2009)

14. Bijlagen Enquête Teletop

Vraag 1: Kruis in de vakken aan in Teletop gebruikt wordt door je leraar, per vak.

Vak

nooit

weinig

regelmatig

vaak

Altijd

Nederlands

Engels

Frans

Wiskunde

Biologie

LO

Beeldende vorming

aardrijkskunde

Geschiedenis

filosofie

muziekVraag 2:

Gebruik voor deze vraag alleen de waarop je bij vraag 1 “regelmatig”, “vaak” of hebt ingevuld Hoe vaak kijk jij op Teletop per vak?

Vak

nooit

weinig

regelmatig

vaak

Altijd

Nederlands

Engels

Frans

Wiskunde

Biologie

LO

Beeldende vorming

aardrijkskunde

Geschiedenis

filosofie

muziek

Vraag 3:

Wat is voor jou de reden om op Teletop te kijken?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 4:

Wat is voor jou de grootste drempel om op Teletop te kijken? (bijv. Pc of inlog problemen)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 5:

Wat heb je liever, omcirkel:

A. Studiewijzer huiswerk op papier of in plan.

B. Studiewijzer huiswerk op Teletop.

C. Mij niet uit.

D. Op papier that is zowel als op Teletop.

Vraag 6:

Im volgen een aantal stellingen. Omcirkel het cijfer dat op jou van toepassing is. Geef in kolom ernaast aan waarom.

A. Ik gebruik als studiewijzer that is Teletop.

Hoe vaak

1 = nooit, 5= heel vaak.

Waarom wel? Of Waarom niet?

12345

T. Ik gebruik Teletop om mijn docent te mailen als ik iets niet click.

Hoe vaak

1 = nooit, 5= heel vaak.

Waarom wel? Of Waarom niet?

12345

D. Ik gebruik Teletop als ik een les gemist.

Hoe vaak

1 = nooit, 5= heel vaak.

Waarom wel? Of Waarom niet?

12345

N. Ik vind teletop handig

Hoe vaak

1 = niet handig, 5= heel handig.

Waarom wel? Of Waarom niet?

12345

Vraag 7:

Als jij Teletop een cijfer zou mogen geven(1-10). Wat voor cijfer zou dan zijn?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Leerstijlen test.

Met leerstijlentest wordt bekeken op welke manier jij meestal een probleem aanpakt. Voor een leraar is het erg. Bedenk je goed; jouw manier van leren is beter of slechter dan die van een ander. Beantwoord de vragen dus eerlijk. Je antwoorden blijven trouwens privé, je hoeft je naam boven het te zetten that is blaadje.

Hoe ga je te werk:

P check bestaat uit 9 vragen. Het antwoord dat het beste bij jou. Het antwoord dat daarna het beste bij jou geef je 3 punten that is past. Het antwoord daarna 2 punten.

Schrijf de punten (4, 3, 2 en-1) in het grijze hokje voor het antwoord. Zorg ervoor dat je altijd alle antwoorden punten geeft!

Kolom A

Kolom W

Kolom D

kolom N

1. Je wilt leren zeilen. Hoe pak je het aan?

Ik stap immediate in de start en probeer hoe je moet zeilen

Ik blijf eerst op de kant staan en kijk hoe een ander het doet

Ik kijk eerst in een boek hoe je moet zeilen

Ik vraag iemand om het mij voor te doen en doe het na

2 Je krijgt een nieuwe computer. Je hem meteen gebruiken. Waar begin dan mee?

Ik denk er eerst over wat je er mee zou kunnen doen.

Je vraagt eerst precies na wat er allemaal op spot en wat je ermee kunt doen

Ik lees eerst de gebruiksaanwijzing goed door

Ik probeer immediate alles uit

3 Je moet een werkstuk bij techniek. Wat doe je?

Ik denk er eerst around na wat de bedoeling is en hoe je het aan moet pakken

Ik lees eerst de opdracht helemaal door en bekijk de tekening eerst goed

Ik kijk eerst waar ik het werkstuk voor kan gebruiken

Ik start meteen te werken

4 Je hoort bij Nederlands een verhaal. Je wilt het straks navertellen. Wat doe je?

Ik doe web of het verhaal nu gebeurt en dat ik er bij bill

Ik vind wat ik hoor geweldig en wil het meteen zelf ook doen

Ik wil eerst weten of het verhaal wel klopt

Ik vertel het verhaal gewoon na

5 Je gaat op vakantie. Je mag kiezen uit landen. Wat doe je?

Ik probeer me voor te stellen wat je allemaal in landen kunt doen. Ik vind het moeilijk om te kiezen

Ik denk er niet zo. Je moet er gewoon het van maken.

Ik probeer zoveel mogelijk over dien landen te te komen. Daarna kies ik een area.

Ik kijk waar ik het aan heb. Ik kan kiezen.

6 Je gaat een nieuwe uitzoeken. Hoe ga je te werk?

Ik denk na waar ik allemaal met die fiets naartoe zou kunnen gaan en plezier ik er van zal hebben that is hoeveel.

Ik wil precies weten wat er allemaal op die pimple that is fiets, wat de beste is en hoe duur hij is.

Ik wil proberen hoe hij rijdt that is immediate.

Ik kijk welke fiets het voor mij geschikt is.

7 Je krijgt een THEREFORE over een thema Biologie. Hoe je je voor?

Ik leer alles wat ik voor die moet weten that is toets.

Ik probeer alles rond het thema te begrijpen

Ik schrijf de belangrijkste dingen actually op.

Ik leer het nou eenmaal moet.

8 Je kan vakantiewerk krijgen. Wat doe je?

Ik probeer me voor te stellen hoe het voor.

Ik wil eerst precies weten difficult ik moet werken en ik verdien.

Ik wil precies weten wat iemand in bedrijf moet doen en hoe het bedrijf werkt.

Ik ga werken en merk vanzelf wel of het mij bevalt

9Je mag kiezen hoe je les krijgt in biologie. Hoe je het?

Ik wil graag dat de leraar verhalen vertelt.

Ik wil graag werkstukken maken.

Ik wil graag opdrachten hebben.

Ik wil graag weten waar de voor nodig zijn.

Nu uit je test punten in p A-kolom over in tabel hieronder. Let op vragen doen niet mee, die hebben al 0 punten gekregen. De overige vakjes vul je dus in.

A

W

D

N

1

0

0

2

0

0

3

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

8

9

0

Totaal

Rating

Voelen

bekijken

denken

Onder-nemen

Na het invullen van kolom A vul je op dezelfde manier de kolommen voor W, D durante N in.

Hierna zet je p ratings uit op de assen van op volgende pagina.

Teken de rating voor Voelen af op p V-as.

Doe hetzelfde met with andere ratings.

Trek een lijn van het V- naar het W- punt het W- naar het N- enz.

Je kunt nu zien hoeveel je eigenlijk gebruikt van elke leerstijl.

Leerstijlentest Kolb-Akkerman, aangepast door Technicles - centrum voor innovatief leren (www.technicles.nl) http://www.technicles.nl/information/bibliotheek/download.php?file=LeerstijlentestPERCENT20v1.3.pdf (3 november 2009)

15. Beoordelingsschema onderzoeksopdracht 3e jaar

Dit formulier moet zijn en in het dossier van de pupil bij het bedrijfsbureau gevoegd worden.

Naam pupil: Gerjan Petter Studentnummer: S290625

Naam LWBer: Huub Schoots

Naam vakcoach: Chris van Dam

Onderdeel

Richtlijnen

E

V

1. Onderzoeksinstrument

Motivering van de keuze van het device

Het onderwerp waarop het device is toegepast

2. Resultaten + uitwerking

Verslaglegging van de inhoudelijke resultaten in een verslag

Vondsten en bevindingen t.a.v. mogelijkheden van het onderzochte device

Heldere notatie van de gebruikte/aangehaalde literatuur

3. Reflectie

Mogelijkheden toepassing in p beroepspraktijk

Korte reflectie op sterke en zwakke punten van het onderzoek

4. Literatuuroverzicht

Bronvermelding zoals in het eigen vakgebied gebruikelijk is

5. Bijlagen

P bijlage bevat de onderzoeksinstrumenten en ruwe information that is eventuele.

6. Opmaak en verslaglegging

Dit aan in p schriftelijke that is record genoemde eisen.

Verslag aan de palm van de record that is gecontroleerd rapportage en p record is toegevoegd.

Beoordeling: onvoldoende / voldoende (Cesuur: alle onderdelen moeten voldoende zijn.)

Handtekeningen.