Romeinse und amerikaanse slaven

Romeinen:

De vele oorlogen die Romeinen voerden leverden de slaven op. Krijgsgevangenen werden als slaven naar Rome gevoerd. Werden staatsbezit nadat ze werden genomen that is gevangen. In deelvraag twee hierna moesten ze als slaaf voor de overheid werken, hierover meer. Staatsslaven traden er vaak misverstanden op, wat tot massale opstanden that is grote leidde. Als im vrede was, zorgde p zeeroverij dat er nog genoeg slaven waren. Zo overvielen piraten van schepen en plunderden de buit, waaronder ook mensen hoorden. Dat konden gewone schippers of arbeiders zijn, maar het konden ook belangrijke personen zijn, voor wie een aardig prijsje aan losgeld kon worden gevraagd. Vaak waren er ook kinderen bij deze werden john door chicken verder opgevoed om vervolgens verkocht te kunnen worden voor veel geld. Ze werden opgevoed door ze te laten werken op het schip of ze moesten meehelpen om brandhout te halen, om vuur aan te steken, om schoon te maken, om eten te maken, op enz. Vervolgens werden slaven te koop aangeboden op markten in Italië.

De eerste maar daarna waren de slaven Syriërs, slaven kwamen van de buurlanden, Grieken en Galliërs. Zo bood Marius 150.000 slaven aan op de markt na zijn overwinning op p Kimbren (Germaanse stam uit Denemarken) en p Teutonen (Stam vermoedelijk afkomstig van het Waddengebied). Oorlog vond plaats aan het eind van de 2e eeuw voor Christus. Ook Caesar liet een miljoen slaven verkopen tijdens. Op een gegeven moment was dan ook één op de inwoners van de Romeinse Rijk een slaaf.

Amerikanen:

De meeste kwamen uit Afrika. De eerste slaven kwamen uit Europa, maar waren te weinig mensen uit Europa die wilden werken in p 'nieuwe wereld'. Ze gebruikten toen tijdelijk dat waren de Indianen, de bevolking. Maar helaas voor de Amerikanen bleek dit volk niet was opgewassen tegen de ziektes die waren meegekomen zoals griep en verkoudheid, uit Europa. De need het bleek dat de wel tegen de konden. [1] P slaven die naar Amerika kwamen, leefden al als slaaf in Afrika voor de koning of de heerser van het area. Koningen kwamen erachter dat ze winst konden maken door de vele mensen . Toen de koningen dit beseften, begon slavenhandel. P slaven werden niet als een mens als een ding that is behandeld.

De slaven kwamen uit West-Afrika, maar er waren ook slaven die uit het Oosten. P gebieden waaruit de toen werden worden tegenwoordig als volgt genoemd: Senegal Sierraleone en Nigeria zijn de landen uit West-Afrika. Angola (in het zuiden) en Mozambique (in het oosten) leverden ook slaven.

Het vervoer van de slaven vanuit Afrika naar Amerika verliep meestal via driehoeksroute that is p. De schepen vertrokken uit Noord-Amerika naar West-Europa en het Caribische gebied. Schepen hadden allerlei goederen aan boord suiker, bourbon, katoen, tabak, koffie en cocoa. Producten werden allemaal geproduceerd in Noord-Amerika.

Die vertrokken vanuit that is schepen West-Europa naar West-Afrika achieved geweren, ijzeren staven en booze aan. Die werden in Afrika voor slaven that is geruild. Van daaruit vertrokken de schepen weer richting Noord-Amerika met een lading slaven.

Die verkochten ze dan in Amerika voor producten als katoen, suiker, koffie, cocoa, bourbon en tabak, en zo de doorway. Kooplui werden steenrijk door deze handel. Handel de driehoekshandel omdat je een driehoek krijgt als je op een kaart wegen tekent die slavenhandelaren aflegden. P steden in Europa die p Portuguese stad Lissabon en eigen Amsterdam, het belangrijkst waren voor driehoekshandel Bristol en Liverpool p Spaanse stad Cadiz. Liverpool was het van steden.

De reis naar Amerika:

Zoals gezegd werden de slaven achieved with naar Noord - . Ze werden niet vervoerd maar als producten, als mensen. Daarom was het ook geen prettige reis voor de Afrikanen. P Europeanen probeerden de schepen zo vol mogelijk te krijgen met with slaven, waardoor de slaven letterlijk onder elkaar te liggen that is kwamen. P Europeanen wilden natuurlijk dat alle slaven bleven leven omdat ze dan nog geld aan chicken konden verdienen, bedachten ze iets that is dus voor overvolle schepen. P Europeanen stopten deze omdat ze dan per keer meer konden maken, zoveel mogelijk vol. Omdat de schippers geld kregen hun schepen verschillende lagen, voor elke slaaf, iedere laag zoveel mogelijk volgestopt achieved slaven. Sommige ruimten waren minder dan een meter hoog en meter type. Slaven moesten that is sommige zelfs verblijven op p van het schip that is steunbalken. De reis werd nog onprettiger omdat de reis zeven weken duurde.

P omstandigheden waren zeer slecht. Ze kregen zeer weinig voedsel. Ook waren er geen ruimtes slaven om hun behoefte te doen, daarom deden ze dat gewoon op openbare ruimtes en p ruimtes waren al zo klein. Bovendien werd veel overgegeven. Zo ontstonden er zeer onhygiënische omstandigheden en daarmee ziektes that is veel. P slaven mochten zichzelf ook niet actually wassen. Mensen stierven dan ook aan ziektes zoals tyfus, scheurbuik, tering, pokken, verwonding verstikking de trunk zo zat . Slaven die werden gewoon over gegooid, waren gegaan.

De zaten benedendeks en werden op het schip ook nog aan elkaar geboeid en dus nauwelijks bewegen. Ze werden vastgehouden achieved with om hun polsen durante rond hun enkels. P vrouwen en hadden dit niet, maar werden wel behandeld als mannen. De mannen zaten benedendeks en dus geen daglicht. Slaven die hadden daarna maar een gemiddelde, de wel overleefden. [2]Als het echt heel goed weer was, mochten de slaven in kleine groepjes bovendeks komen om wat frisse lucht te occur. P Europeanen deden dit zodat de slaven weer wat meer kans hadden om de reis te overleven en zij konden verdienen that are geld.

Slaven probeerden hierbij te ontsnappen, maar dit was nutteloos omdat de schepen allang op zee waren en terugzwemmen naar. De meeste slaven die ontsnapt konden niet zwemmen en verdronken dus of de werden opgegeten. Het is dus duidelijk. Ook probeerden sommige slaven een betere behandeling te krijgen door te gaan hongerstaken ze zouden sterven. P bemanningsleden wilden dit natuurlijk niet, slaaf that is elke was geld waard. P bemanningsleden gingen deze hongerstakingen tegen met behulp van een mondschroef ze openhielden.

Im braken tenslotte soms ook opstanden uit aan bood van de om de schippers te dwingen om terug te keren naar Afrika. Opstanden mislukten altijd de bemanning van de schepen sterker was beschikte. P slaven hadden sowieso geen kans om te winnen, ze waren helemaal. P opstanden dus de werden hierbij gestraft met with martelwerktuigen, maar ook met with de zweep.

Wat waren andere bronnen van slavernij?

Romeinen:

Er waren ook andere om slaaf te worden. Slaaf kon je wanneer je veroordeeld wegens een zoals - of dienstontduiking, schulden, enz that is moord. Een process moest uitmaken tot welke soort slavernij je veroordeeld werd. Je kon tewerk worden zoals, in een slavenmijn zilvermijnen in Spanje. Je kon ook tot slaaf veroordeeld worden, wanneer je eigenlijk de doodstraf zou krijgen. Dat iemand een slaaf was van het moment dat die beslissing is gevallen tot zijn wordt ook wel servus genoemd.

Werden vaak slaaf omdat hun ouder ook slaaf that is Kinderen was. Als de moeder een slaaf was het type automatisch een slaaf. Als de moeder een liberta was werd de dochter ook een liberta. Er waren ook kinderen die verlaten door hun ouders. Konden de niet voor hun type zorgen door gebrek aan was of een afwijking. Verder waren er kinderen die verkocht door hun ouders de ouders een hadden bij een bepaald iemand. Het type werd dan verkocht aan diegene om de af te betalen. Zo een type was handig, need dan kon je het type al van jongs af aan opvoeden om afterwards slaaf te worden. Ook kon je het type allerlei karweitjes laten doen.

De laatste groep slaven waren volwassene mannen that is internet. Sterke mannen, dit waren de jonge. Zij werden vaak door hun familie verkocht omdat de familie geld nodig had. Vaak leverden jongere meer op ze langer meegingen that is slaven. Een oudere slaaf experienced wel meer ervaring en alles beter that is action, maar vaak was leeftijd van de bepalend voor de van de slaaf. Verder waren internet volwassene slaven bij anders. Diegene liet de slaaf dan voor zich werken tot hij zijn schuld terugverdiend had. Slaven werden beter that is Deze behandeld john andere slaven.

Amerikanen:

Bij de Amerikanen waren er geen andere bronnen van slavernij. Slaven kwamen uit Afrika. P slaven kwamen zoals gezegd uit Europa, maar die konden het zware werk niet aan dus haalden ze de slaven maar uit Afrika, die het dus wel aankonden.

Hoe kwamen de aan guy?

Romeinen:

Im werden vaak georganiseerd om de tentoon te stellen. Een echt goede en slavenmarkt kon per dag kon per dag zo een 10.000 slaven aan man brengen. P pas aangevoerde slaven werden op een draaibaar podium gestald. Om het als werd hun voet witgekalkt, passage koopwaar te laten herkennen. Hadden alle slaven een kaartje om hun nek, waarop alle informatie stond die de koper had prijs te bieden. Die informatie bestond uit de nationaliteit (Afrikaanse slaven leverden minder op), p eigenschappen, eventueel het beroep van de slaaf en de gebreken.

De dure en dus goede slaven werden niet op het podium gestald. Zij werden verkocht vaak bij het Pantheon, in winkels. Slaven waren duurder dan een heel landgoed.

De waarde van slaven varieerde enorm. Een goede slaaf die veel kwaliteiten experienced kon soms tot wel 12 keer meer opbrengen dan een gewone slaaf. De prijs was afhankelijk. Ook slaven and een dwergengestalte waren goedkoop met.

Een oudere slaaf bracht altijd omdat hij tot minder dingen in staat, wat minder op was. Een jongeman kon voor veel dingen gebruikt worden waardoor hij dan ook meer opbracht. Slaven die werden per verkocht, als draagstoeldragers werkten, die slaven waren dan van. Als je niet rijk genoeg was een slaaf te kopen, kon je hem huren bij een speciaal bedrijf of van iemand met with slaven.

Amerikanen:

Na p oversteek kwamen de slaven in gebieden terecht. En grootgrondbezitters de slaven te laten zien en te verkopen aan plantagehouders in van deze gebieden werden im slavenmarkten om. Elke keer dat er een schip met slaven was gearriveerd, er een slavenmarkt that is werd georganiseerd. Met behulp van advertenties werd im reclame gemaakt voor de slavenhandel. Ook was mond-op- mond zeer belangrijk. P slaven werden op verschillende manieren. Door middel van oefeningen moesten ze laten zien dat ze gezond waren en dat ze bereid waren om goed te werken. Ook werden er soms lichamelijke testen uitgevoerd.

Na p slavenmarkt kwam het gedeelte voor de slaaf. Hij werd gescheiden van zijn familie om ze nooit meer te zien that is daarna. Slaven stribbelden that is Veel hierbij maar de eigenaren kregen ze wel weg bij hun familie door ze te slaan. Slaven werden dan ook zonder excuse geslagen waar de bij was. Ook kregen de slaven vaak een brandmerk gedaan om te kunnen zien welke slaaf bij welke eigenaar hoorde.

Overeenkomsten en verschillen

Overeenkomsten:

De Romeinen en Amerikanen hebben niet overeenkomsten. Een kleine overeenkomst is dat ze allebei slaven haalden uit Afrika Amerikanen meer dan de Romeinen. De Amerikanen haalden hun slaven uit heel Afrika en uit het Westen. De Romeinen meer het noorden, het gebied zij grensden that is waaraan. Nog een overeenkomst was dat ze slavenmarkten organiseerden om de slaven te verkopen. Slavenmarkten hadden wel verschillen, hierover meer.

Verschillen:

Er zijn verschillen. Ten hadden de Romeinen vele manieren om aan hun slaven te komen, tegenover één manier van Amerikanen. De Romeinen hadden dan vaak ook een overvloed aan slaven de Amerikanen soms worry overheerste dat ze door allerlei regels geen slaven meer konden halen uit hun enige bron.

Ten waren slavenmarkten verschillend. Bij de Romeinen moest je op de gewoon stilstaan en hopen dat iemand je goed door je eigenschappen die op je nek stonden. Bij de Amerikanen moest je jezelf bewijzen op p slavenmarkt doorway gevechten en oefeningen. Dit komt omdat je bij de Amerikanen gewoon uit Afrika werd gehaald in groepen, zonder te kijken of je smart was of niet. Bij de Romeinen daarentegen kon je opgeleid worden en experienced je bij veroveringen soms hoge en mensen veroverd that is intelligente, die duurder waren dan een slaaf.

Ten kreeg je bij waarmee mensen aan je kunnen herkennen dat je een slaaf bent, de een brandmerk. Bij de Romeinen experienced je dit niet, maar elke slaaf experienced wel een naamplaatje achieved de naam van zijn meester om zijn nek en/of experienced een om pols hangen, zodat iedereen kon zien wie een slaaf was en wie niet.

Deelvraag 2

Welk soort slaven had je en werden ze voor gebruikt?

Romeinen

Bij de Romeinen waren er twee soorten slaven: slaven van de staat en slaven van mensen.

Slaven van gewone mensen:

Wie was hun meester?

De meester van de slaven hing af van waar de slaven werkten. John waren de van het huis hun meester, ze bij mensen thuis, vooral de vrouw des huize, need zij was baas over het huishouden. Werkten slaven op het platteland, john was boer voor wie. Slaven die de functie van leraar moesten vervullen de ouders van kinderen aan wie zij les gaven.

Waar moesten ze werken?

Het platteland: Meer dan negentig procent van de bevolking van het keizerrijk woonde en op het. Mensen leefden in boerderijen.

Bij mensen in huis: maar bij de Romeinen, P vrouw des runde het hele huishouden die een goed inkomen hadden, waren het vooral de slaven die water haalden en het eten klaarmaakten.

Slaven als leraar of sociale functie: De meeste slaven werden gebruikt als leraar en kinderen lesgeven that is moesten. Slaven werden zelfs op opgeleid tot disciplines of accountant. De meeste intelligente slaven kwamen uit het huidige Griekenland.

Wat voor werk ze doen?

Het platteland:

Het werk op het was voor de veel zwaarder dan in stad. Ze maakten manden de maaiden durante zaaiden de oogst, binnen. Slaven als hard genoeg werkten, in werden dan ook vaak bedreigd door hun baas, dat ze verkocht zouden worden aan een meester op het platteland. Heel soms slaven zelf een klein stukje bewerken, waarvan ze de mochten houden.

Bij

Slaven in het huis veel doen, maar minder zware dingen dan de op het. Ze moesten in het huis helpen met with het repareren. Ook zorgden zij ervoor dat het huis altijd schoon was en ze het eten klaar. Een Romein achieved werd tijdens het altijd bijgestaan door minstens twee slaven. Bovendien moesten ze zorgen voor genoeg brandstof. Ze moesten ook lampen schoonmaken en de door lampen beslagen muren en schoonmaken. Dit schoonmaken kostte uren werk that is velen.

Verder hielpen de slaven de inwoners van het huis met with aankleden. In rijke gezinnen werden slaven gezien als een top van familie. Het kwam zelfs voor dat een geliefde slaaf werd vrijgemaakt en werden ze soms tot erfgenaam benoemd van een overleden gezinslid. Zelfs een Romein bezat één of slaven, slaaf bezitten that is geen was een kenmerk van de armoede. Voor de Romeinen was het hebben van standing een belangrijk bezit. Romeinen werden beoordeeld naar het aantal slaven dat zij bezaten durante schepten er graag over op dat ze zelf niets te doen that is hoefden.

Slaven als leraar of sociale functie:

Slaven werden erg goed omdat hun meester that was behandeld op p slavenmarkten veel geld voor ze hadden betaald. Waren naast leraren ook dokters, geleerden en bij. Slaven konden that is Deze ook ingezet als een tweede moeder kinderen van zijn meester en ze van en naar school. Een slaaf die van deze functies experienced aanzien, want beschikte vaak over meer kennis john de mensen voor wie hij werkte. De kinderen van de meester kregen vaak dan ook de opdracht om slaaf te gehoorzamen.

Slaven die moesten werken voor staat:

Wie was hun meester?

De meeste slaven die moesten werken voor staat, kwamen uit de oorlogen die de Romeinen hadden gewonnen. Ze werden daar gevangen genomen, om daarna als slaaf te kunnen werken. Im was geen meester van deze slaven, im was dus niemand die zorgen om hen maakten. De Romeinse overheid deze slaven that is bezat. Doordat de overheid mijnen bezaten de slaven in de mijnen werken. Slaven werden bewaakt en aan het werk gezet door een beheerder, vilicus that is deze werd genoemd. P vilicus was vaak zelf een slaaf of bij uitzonderingen een ex-slaaf. Males kon ook een worden door een veroordeling that is staatsslaaf. Als ze hadden gestolen, moesten ze werken in winkels en ze een baas. Ze moesten john uiteraard de van winkel gehoorzamen.

Waar moesten ze werken?

In de mijnen en op de wegen:

Deze mijnen waren het bezit van de Romeinse overheid en zich onder grond. De meeste slaven die hier moesten werken hielden het niet omdat ze al last van lichamelijke klachten. Het zwaarst, slaven hadden het. Slaven moesten soms ook werken bij openbare werken, zoals bij het aanleggen van wegen of bij het bouwen van bruggen.

Die uitmaakten van de staatsadministratie:

Dit waren de slaven die een zorgeloos bestaan kenden. Dit waren bijvoorbeeld: bibliothecarissen, tempeldienaars, schrijvers, schrijvers etc. Deze slaven verdienden enorm veel geld als voorlezers en voor mensen die zelf niet konden schrijven. Ze moesten dus werken in bibliotheken, tempels etc.

Slaven die moesten vechten

Slaven vochten that is Deze vaak in het Colosseum of andere gelegenheden ter vermaak van mensen. Slaven ook wel gladiatoren that is werden genoemd. Ze moesten eerst een harde opleiding volgen. Dit alles werd als vermaak voor het publiek.

Wat voor werk ze doen?

In de mijnen en op de wegen:

Slaven moesten het werk verrichten. Ze moesten werken container, in brons, ijzer en zilver en mijnen. Ze werden erg slecht behandeld en soms werken tot ze im letterlijk bij neervielen that is moesten.

Slaven hielden het vaak niet langer vol john één jaar. Ze werden achieved zweepslagen met kettingen aan hun benen door hun toezichthouders naar hun werk geslagen that was zware. Ze mochten nooit actually uitrusten slecht te eten. Ze zagen nooit daglicht durante ademden giftige stoffen in.

Die uitmaakten van de staatsadministratie:

Slaven die in werkten de priester bij het voorbereiden van missen. Slaven die als schrijvers werkten kregen de om gedichten te schrijven, anderen moesten weer verslagen van gelegenheden maken. Slaven die werkten in bibliotheken moesten de boeken ordenen en vaak gebruikt om boeken te schrijven that is werden omdat die veel mensen konden schrijven. Verdere functies die door slaven werden ingevuld waren kok, keukenhulp, stoker in een keuken of badhuis, wasser van kleding, etc.

Slaven die moesten vechten

Er waren drie soorten gladiatoren:

 • vrije gladiatoren
 • En slaven die streden om de van hun meester.

P ter dood veroordelen en de slaven die streden om de van hun meester konden door te vechten hun terugwinnen.

P gladiatoren werden gekozen uit de krachtigste en krijgsgevangenen. Maar ook waren im gladiatoren die door hun baas verkocht aan gevechtsscholen omdat ze en onrustig waren lastig.

Om het Romeinse publiek te vermaken streden p gladiatoren and elkaar om leven en dood met. P één zonder harnas durante bewapend achieved drietand en internet, p ander bewapend met helm, een harnas, schild en zwaard. Als de verliezende gladiator zijn palm opstak betekende het dat hij om genade vroeg, het maar zelden dat that is gebeurde im geschonken that is genade. Meestal gaf het publiek door een naar beneden gerichte duim het bevel om p gladiator die genade. Als ze ook nog iugula (afmaken) riepen, werd de gladiator gewoon vermoord. P gladiatoren die overleden weggesleept doorway slaven that is werden die als Mercurius that is verkleedt, verwijzend naar de Lord Mercurius, die de naar de bracht.

Een ander groot waar mensen op afkwamen that is spektakel was het wagenrennen. Een competition moesten de wagens ook wel de spina genoemd. Het was bedoeling om de zo kort mogelijk te nemen, om de tegenstanders te hinderen. Vele wagens om that is sloegen, waardoor er veel menners uit de wagens vielen. P menners waren de mensen die wagens bestuurden en ze werden vaak vastgebonden aan hun wagens, zodat als de wagens omsloegen zij dan ook yards meegesleurd werden. Het is niet verwonderlijk dat hierbij doden zijn gevallen that is veel. Waren vaak slaven of mensen met een hele lage position. Doorway vaak te winnen konden ze populair worden en geld verdienen. Werden op dezelfde manier verkregen als gladiatoren.

Amerikanen

Bij de Amerikanen experienced je ook twee soorten slaven. De eerste slaven moest werken op plantages en tweede soort slaven in de huishoudens. Alles wat er gebeurde, moest worden goedgekeurd door hun eigenaren. Ook wat de slaven in hun vrije tijd deden. Zodat je kon zien wie hun meester, p slaven werden gebrandmerkt was. Dit brandmerk kwam vaak voor op de schouder van de slaaf. P slaven kregen meestal kleding van vlas, vlas heel goedkoop that is omdat was. P slaven kregen daarom ook rugklachten, need vlas heel erg in je carpet. Werden de slaven verzorgd slaven werkten john tougher en ze dus meer winst voor je maken. Ook werden de slaven goed omdat de eigenaren geld voor ze hadden. Kregen de slaven een emmer vlees en groenten each week.

P slaven kregen geen onderwijs. P eigenaren hielden de dom het moeilijker voor ze was om weg te lopen of om hulp te vinden. Als ze dominic bleven, konden de slaven im moeilijker erachter komen dat slavernij in strijd was met de grondwet.

Als slaven toch wegliepen de eigenaren advertenties in de krant. P slaven konden makkelijk worden herkend hun brandmerk. Een slaaf helpen weglopen was verboden.

Slaven werden that is sommige zelfs door hun that is vrijgelaten trouwe het kwam vaker voor dat een slaaf een vrije guy werd omdat hij te oud was om zijn werk nog. P eigenaren hadden dan geen zin meer om de nog te onderhouden that is slaaf, hij had bijna niets meer aan hem. Ook konden de zich vrijkopen de slaven hadden natuurlijk geen.

Plantage in Suriname

Plantages:

Slaven moesten het jaar door werken. Het was zwaar lichamelijk werk en slaven werden belast met with zware taak om suikerriet planten en te oogsten, en katoen te verbouwen. P blanke mensen wilden dit niet doen omdat het erg zwaar was moest namelijk met palm gedaan worden. P slaven kregen in het start klusjes that is eenvoudige ze moesten voorbereid op het zware veldwerk. Dit proces staat bekend als p 'gewenning'.

Daar hadden ze slavendrijvers voor, p bazen zelf kwamen nooit op de plantages, die hielden. Deze slavendrijvers zagen de meer als device john als mens en zo behandelden de slaven ook. Wanneer de slaven iets deden of hun niet genoeg sloegen ze de slaven. P zweep was een vaak gebruikt middel om.

Suikerriet:

P bazen op een takensysteem was met by suikerplantages werkten. Bij het takensysteem moesten de elke dag een bepaalde taak afhebben, voor ze hadden. P werkdagen duurden dus heel lang voor de slaven. Ook werden op deze plantages ploegensysteem toegepast that is een u op onderstaand kunt lezen that is kalendertje. Is een systeem waarbij de slaven conditie en spierkrachten in ploegen werden, naar hun leeftijd. De eerste ploeg was zij deden het zware werk, sterke ploeg. De tweede groep action dus het lichte werk, zoals wieden.

Im werkten slaven op p suikerplantages, vaak tien slaven voor één boer. P slaven moesten het jaar door suikerriet verbouwen. Omdat het verbouwen van suikerriet gedurende het hele jaar door gedaan kon worden met with het verbouwen ervan. P baas van de slaven erg veel winst that is maakte met with ze. Suiker werd verkocht voor een goede prijs en de slaven goedkope arbeidskrachten waren, maakten de bazen veel winst. De werkzaamheden van deze slaven werden per maand ingedeeld in een speciale kalender, die im als volgt uitzag:

Januari: P stengels die zijn overgebleven uit vorige werden gekapt that is oogst.

Februari: P rijpste planten werden. P slaven moesten verder in deze maand de plantjes wieden en planten die bemesten, dat nodig hadden.

Maart: P rijpe stengels zijn nu geel en gekapt worden.

May: P rest van de stengels moeten in maand worden.

Mei: Nu de stengels weg waren, werd de grond in deze klaargemaakt om stengels te planten. Verder moesten de jonge plantjes gewied worden.

Juni: Voor het einde van deze maand moesten de stengels worden. De plantjes moeten nu nog een worden.

Juli: De oogst moet nu klaar zijn. De velden die moeten bemest worden, eerst waren beplant.

Augustus: De grote ploeg gaten . P kleine ploeg moest de stengels wieden.

Sept: P slaven moesten deze maand worden voorzien van een overjas september een natte. P slaven moesten hetzelfde doen als in augustus.

Oktober: P gaten in de grond die moesten nu worden beplant, in waren gemaakt.

Nov: Alle jonge moesten voor het einde van de that is gewied maand. Verder moesten de slaven grond beplanten.

Dec: Aan het start van deze maand moesten de slaven klaar zijn met with planten.

Uit dit kan je duidelijk zien hoe hard slaven het jaar door moesten werken. Ze hadden tussendoor ook geen vakanties. De meeste bazen probeerden ook goed voor hun slaven te zorgen, door ze tijdens zware regenbuien niet te lang op de te laten staan een jaarlijkse kledingtoelage te geven en tijdens regenbuien ze te voorzien van een overjas. Maar deze werden omdat de slaven anders, genomen niet zo difficult kunnen werken en dus niet winst opleveren.

Werden in La verbouwd, dat is een van de staten van de Verenigde Staten. In de staten werd ook het suikerriet verbouwd.

Katoen:

Katoen werd als suikerriet that is net verbouwd op grote plantages in staten van de Verenigde Staten en ook voornamelijk plaats. Een katoenplant werd tot het een rijpe place that is geplant in het voorjaar waarna het een maand of negen moest was. Als de place 80 tot 100 cm. Hoog was, was p place rijp en moest geplukt worden deze naar kon. P planten werden gedurende die negen maanden gewied.

Ook het planten, oogsten, plukken en van de katoenplant that is weven was erg zwaar werk de moesten werken van.

De meeste moesten doorwerken that is difficult in de regen of hitte. P slaaf werd dan ook als mens behandeld, maar als een dier of device. Zoals ik al zei, moesten slaven het plukken ook het katoen weven. Het katoen werd dan vanaf de naar weverij gebracht en het. Deze devices waren moeilijk te gebruiken. P slaven moesten deze devices laten werken door aan een zware hendel te draaien.

Slaven werkten in plantages als dienstboden, ze moesten schoonmaken en de was. Ook moesten de vrouwen voldoen aan de seksuele verlangens van hun bazen de slaven in huishoudens ook.

Huishoudens:

De meeste slaven moesten naar de plantages als je geluk experienced werd je ingezet in een huishouden of als vakman. In een huishouden moest een slaaf vele maar deze obtained veel lichter dan p obtained op de plantages. Slaven die in werden soms als goed hadden gewerkt en eigenaar trouw waren gebleven, door hun eigenaar.

Slaven werd als naaister. Ze moesten niet alleen hun meester het naar zijn zin maken, maar ook van de vrouw van hun meester. P vrouwen waren vaak wreder dan hun echtgenoot. Ook hier moesten de slaven voldoen aan de seksuele that is vrouwelijke verlangens van hun bazen, voor vrouwelijke slaven was dit het ergste wat ze moesten doen als slavin.

Mannelijke hadden veel meer uiteenlopende.

Timmerman, schilder, smid, schoenmaker en waren enkele van de vele waarin ze werden ingezet that is beroepen. Slaven moesten allerlei that is sommige beroepen tegelijk doen. P slaven die beroepen veel meer john de slaven op de plantages, ze zich vrij bewegen en soms voor de verhuurd, aan een naburige eigenaar, natuurlijk tegen betaling.

Overeenkomsten en verschillen

Overeenkomsten:

Overeenkomsten zijn er zoveel. Een kleine overeenkomst is dat de Romeinse slaven op de mijnen even werden behandeld als bij de Amerikanen. Een ander overeenkomst is dat de werden ingezet op het. Op het platteland moesten werken dan de slaven die in huishoudens of werkten. In een huishouden was het vrijwel hetzelfde bij de Romeinse en Amerikaanse slaven: ze moesten veel obtained maar alle obtained waren lichter dan p obtained op het, verrichten. P slaven moesten ervoor dat alles rond in het huishouden zonder problemen verliep.

Verschillen:

Zijn er wel verschillen tussen de Amerikaanse en de Romeinse slaven in tegenstelling tot de overeenkomsten. Bij de Amerikanen moest je werken voor een eigenaar in een huis of op een plantage, maar bij de Romeinen kon je ook slaaf worden van staat. Als je slaaf van de staat werd, kon je van kunstschilder tot stratenmaker, worden ingezet. Vaak waren het dingen die je moest doen om de te helpen en/of verder te ontwikkelen. Ook werden de slaven ingezet om de rijke Romeinen te zoals door ze tegen elkaar te laten vechten in een Colosseum. Verder werd je bij de Amerikanen slechter behandeld dan bij de alleen op de mijnen bij de Romeinen je net zo slecht als bij de Amerikanen that is werd behandeld. P slaven in Amerika moesten het hele jaar door werken, maar als je geluk experienced kwam je in een huishouden terecht was het zo zwaar. Op het platteland had je wel maar niet veel, tijd. De Romeinen op het platteland ook werken, maar hadden wel meer vrije tijd dan de Amerikanen. En als laatste verschil: bij de Romeinen kon je als slaaf naar school gaan om john afterwards een goed beroep uit te voeren voor je meester[3]. Bij de Amerikanen experienced je dit niet slaven werden gehaald uit Afrika en werden p slavenmarkt immediate aan het werk gezet.

Deelvraag 3

Hadden de slaven rechten?

Romeinen

Slaven hadden heel. Toen de slavernij begon hadden de helemaal geen rechten. Een slaaf was bijvoorbeeld een tafel, gelijk aan gewone dingen. Alle slaven hadden dezelfde rechten, slaaf that is elke had naar wat voor werk hij action. Slaven die als leraar werkten veel meer rechten dan platteland werken. Daarom keken de Romeinse burgers op verschillende manieren tegen hun slaven aan. De meester mocht natuurlijk. Zijn slaaf gewoon doodmaken als hij wilde, maar iemand mocht slaven that is meester die niet van hem waren niet zomaar doden. Hier stonden wel straffen op, maar niet zulke straffen.

Wat ze wel en mochten doen, ik heb de rechten, wat ze moesten doen enz. op een rijtje gezet:

 • Slaven mochten zich overal. Plaatsen mochten ze alleen betreden als ze genoeg hadden, bijvoorbeeld badhuizen. Staatsgebouwen en van burgers met mochten ze alleen met toestemming betreden. Maar ze konden zich niet anoniem in het openbaar vertonen, omdat elke slaaf een naamplaatje had met de naam van hun meester en/of hadden de slaven een slavenband om hun pols hangen, zodat de mensen op straat meteen konden zien wie wel en wie geen slaaf was.
 • De meeste moesten bij hun meester thuis. Dit om hun meester 24 uur per van dienst te zijn.
 • Na hun dood werden de slaven verbrand. Als de overleden slaaf een favoriet van de meester was, werd de voor het gecremeerde as, kruik, soms betaald door zijn meester.
 • Slaven mochten niet werken in het leger. Voor slaven van alle nationaliteiten was het verboden om te dienen dus ook voor de Romeinse, in Romeinse legers. De Romeinen waren beat dat als de slaven in het leger terecht kwamen, er een tekort in de Romeinse maatschappij zou ontstaan.
 • Voor de slaven was het verboden om te eten met with hun meester. Ze moesten zich voeden and family, oude olijven achieved . Maar bij gezinnen die aardig waren, mochten de slaven dan wel weer mee eten met with hun meester. Bij deze gezinnen pasten de meester ook minder lijfstraffen foot john gezinnen de slaven niet met with meester mochten mee eten. Rechten verschilden dus ook per huishouden, slaven hadden.
 • Een slaaf kon nooit de standing van een Romeinse hamburger krijgen als ze waren vrijgelaten rechten ze ook kregen.
 • Als een slaaf schade aanrichtte bij anders, kon degene die schade leed dat bij de meester van de slaaf opvragen. De meester dan betalen of de slaaf afgeven.
 • Veel slaven geestelijk lichamelijk enorm that is zowel toegetakeld. Normaal omdat ze het dagelijks is died by zweepslagen en waren voor een deel van de slaven dingen.
 • Allerlei ondenkbare methoden werden gehanteerd om de slaven te straffen. De meester kon bijvoorbeeld ook mensen inhuren om zijn slaaf te vermoorden. Maar de meeste probeerden hun slaven te verkopen in van ze te straffen als ze iets ergs ze konden er dan namelijk nog wat uit krijgen, hadden gedaan. Slaven leverden that is Deze vaak een klein bedragje op.
 • P slaven die op het platteland werkten zoveel tijd een soort van salaris. Hoe dit bedrag that is hoog was, hing af van van hun meester that is gierigheid. Wettelijk was dit geld nog steeds maar de mochten het gebruiken, van meester. Bijna alle slaven gebruikten dit om te sparen, john had hij na jaren geld om zich te kopen. P som geld die hun meester experienced vastgesteld voor hun vrijlating hun peculium. Bij sommige duurde dit sparen een paar jaar, bij anderen kon dit weer tientallen jaren.
 • Soms mochten klein grond bewerken van hun that is een meester. Dit werd ook gezien als een kleine fooi. De opbrengst van dit lapje land mochten de slaven zelf houden. Mochten ze dus ook de dieren, als ze vee hadden, melk, vlees en houden. Ook hier gebruikten de slaven de om zichzelf vrij te kopen.
 • Slaven in werden bij gedrag, na een tijd beschouwd als top van de familia. Het woord inclusief, familia gaf een huishouden aan -slaven die bij familie waren gebleven.
 • Familia werden gezien als de hoeksteen van de samenleving. Het was dan ook een eer voor de wanneer ze als familielid werden.

 • Als een een erfenis moest hij dit afstaan aan zijn meester. Meester bepaalde vervolgens of p slaaf de erfenis houden.
 • Slaven die waren gevlucht, waren vogelvrij that is immediate verklaard. Het was om deze slaven te helpen met with onderduiken of te geven op een elk ander manier. Sommige mensen hadden zelfs als beroep om deze slaven te vangen that is gevluchte.
 • Slaven mochten niet trouwen. Sommigen mochten van hun meester wel een maar als de meester het wilde mocht hij deze relatie op elk second afbreken, relatie hebben. Maar vaak keurden de meesters relaties toch wel. De kinderen van de slaven werden namelijk meteen ook een slaaf van de meester van de moeder.

Wetten:

Onder Augustus, het jaar 0, werd wet aangenomen die meester minder that is de vrijheid gaf. Deze wet werd de Lex Petronia genoemd. Een meester moest nu een geldige reden hebben om zijn slaaf te doden of hem op te geven voor een gevecht in een industry (tenzij de slaaf een gladiator was). Of reden geldig werd door een rechtbank door een onafhankelijke court. Als john, een meester zijn slaaf doodde zonder geldige reden stonden daar dezelfde straffen op als wanneer hij een slaaf van een ander doodde. Ook mochten ze hun meer te erg behandelen that is slaven. P slaaf experienced nu het recht te doen van that was aangifte wreedheid. Als deze aangifte door de rechtbank terecht verklaard, john werd de verplicht om de slaaf te verkopen.

Maakte keizer Hadrianus definitief een eind aan het recht van de meesters ze hun slaven dood maken wanneer ze maar wilden. Wat kwam ook een moist die dat slaven alleen door moord ter dood mochten worden veroordeeld. Dus niet meer voor onzinnige dingen en foutjes. Er ook een ervoor zorgde dat een slavenfamilie niet gescheiden mocht worden door verkoop.

Slavengezinnen:

http://www.nickerie.net/News2008/200807-01%20-%20Ketio%20Koti%20viering%202008%2001.gifSlaven mochten officieel dus niet trouwen, maar er kwamen toch relaties tussen slaven voor. Een huwelijk tussen slaven had kenmerken van een huwelijk. Het was gebaseerd op liefde en regard. En als bij een normaal huwelijk werden er vaak kinderen geboren, maar dit kwam vooral onder druk van hun eigenaren that is internet. Mochten niet trouwen, maar mochten van hun eigenaren dus wel een relatie hebben. P eigenaren dachten hierbij alleen maar aan winst, need slaven zouden nu meer zijn en tougher werken en dus meer winst opleveren. Ook werden geboren kinderen als beschouwd door de eigenaren, need zij konden nu deze kinderen doorverkopen.

Maar toch was er geen enkele garantie voor een goede relatie slavengezinnen zo uit elkaar halen en verkopen als het. Vrouwen in vruchtbare leeftijd gewild op p slavenmarkt en daardoor heel wat op that is brachten. Bij de verkoop werd er geen enkele rekening gehouden met with familiebanden. Kinderen werden vaak op jonge leeftijd van hun ouders gescheiden en verkocht. Im was een goedlopende handel in kinderen, need het was vaak voordeliger om een slaaf als type te kopen en op te voeden john om de als volwassene te kopen. Maar zoals ik al zei bij wetten kwam een moist die om slavengezinnen voor verkoop uit elkaar te halen that is verbood. Dit wordt de damp van Constantijn genoemd.

Behandeling:

De Romeinen vonden slavernij niet verkeerd of onmenselijk. Als je slaaf was experienced eigenlijk gewoon that is je . Een slaaf was minderwaardig aan een guy, hoewel de slaaf in sommige gevallen beter af was een arme vrije hamburger. Als slaaf was je van je meester en hij mocht doen met with je wat hij wilde. Wilde zeggen dat dat ook, dat hij dat mocht action. Slaven in het huishouden werden vaak redelijk behandeld. Slaven werden zeer that is opgeleide goed behandeld, omdat de meesters geld voor ze hadden betaald. Slaven werden soms zelfs naar speciale scholen in steden gestuurd om accounting en leraarschap te studeren. Ook gewone werden redelijk that is slaven behandeld, maar dit was omdat niet straffen, maar beloningen slaven aanzetten tot betere prestaties.

Er waren echter ook meesters die niks met with slaven hadden. Dit waren voornamelijk de wat rijkere mensen die slaven genoeg hadden die geen waarde aan hechtten. Bijvoorbeeld de opzichters op de mijnen, daar waren ontzettend slaven durante er ook veel, maar de opzichters gaven er niets om that is stierven.

Voor een slaaf was het dus van groot belang om van tevoren te weten waar hij terecht zou komen. Als hij terecht kwam in de mijnen of in p roeiriemen van een schip zou hij dus mishandeld worden had hij kans op een goede meester.

Amerikanen

P slaven gehoorzaamden natuurlijk hun meesters. P meesters allerlei regels that is hadden en/of wetten, waardoor slaven bijna geen hadden. Deze regels beheersten het hele leven van de slaven. Op het overtreden van deze regels zware straffen that is stonden. Over straffen meer in het vervolg van deze deelvraag. P grondregels waren overal in Amerika hetzelfde:

 • P slaven waren eigendom van hun meester. Ze moesten alles doen wat hun eigenaren van hun verlangden, wat het ook was.
 • Mensen getuigen is blanked by Slaven mochten niet tegen. Ze mochten wel tegen zwarte mensen getuigen.
 • Slaven mochten volgens niet trouwen that is wet. Over leest u meer in het vervolg van deze deelvraag.

Http://www.leslink.nl/0%200%20Suriname/sur%20slaven%20straf sommige plaatsen mochten de zich ook niet aan de christendom bekeren. Ze mochten ook leren lezen of schrijven.

Straffen:

Zoals ik al meerdere malen in verslag heb duidelijk gemaakt, als een slaaf eenmaal in dienst van meester was, werd van hem verwacht dat hij alles action wat hem. Als hij dit niet hem een erge straf that is wachtte. Er waren veel straffen. Dat de meesters geen gruwelijkheden kenden, kun je niet zeggen uit de straffen die ik hieronder op een rijtje heb gezet:

Slaven werden aan een vastgebonden en kregen zweepslagen. Deze paal was een kruis.

Als de slaaf iets heel ergs had gedaan en straf kreeg, werden eerst zijn gebroken that is botten, vervolgens werd hij onthoofd en als werd hij tentoongesteld aan zijn medeslaven. P meesters dit zien aan de slaven zij zien wat im met ze zou gebeuren als ze iets ergs zouden doen.

Een andere versie van opgehangen worden, is dat er eerst met een mes een opening gemaakt. Staken ze in starting een ijzeren that is die haak, dat huge zat aan een. P slaaf moest dan drie dagen lang zo hangen aan de paal, met het hoofd en de voeten naar de gericht. Daarna werd hij begraven.

 • Als je als niet genoeg werk that is slaaf had werd een palm of van je afgesneden. P meesters deden dit de slaaf niets meer kon doen en ze dus wisten dat ze maar moesten werken that is tougher. Dit gebeurde alleen op de plantages. P meesters beoordeelden hun slaven of ze genoeg werk hadden verricht hadden of niet het aantal suiker en katoen de slaaf had binnengehaald.
 • Slaven werden helemaal uitgekleed, werden ze that is vervolgens aan grond vastgebonden en ze geslagen met with de zweep.
 • Slaven die vaak wegliepen, kregen een nekband om met with belletjes. Door belletjes werd de slaaf tijd hoorbaar en als hij iets fout deed hij zwaar gestraft.
 • Slaven werden soms zelfs begraven.
 • Op slaven die slaven hielpen achieved vluchten, honden op losgelaten that is werden. Soms kregen slaven ook de doodstraf.
 • Dat de meesters wel creatief waren bij het bedenken van straffen blijkt wel uit deze straf, durante gruwelijkheden kenden. Een slaaf moest zich strekken met zijn benen en elk supply en elk been bonden vast aan een, en armen. P vier paarden renden vervolgens vier een andere op, het vervolg is te raden.

Allemaal vreselijke straffen dus. Het is daadwerkelijk beschamend durante onmenselijk dat dit ooit heeft plaatsgevonden. Aan het eind van de 18e eeuw werd onder druk van allerlei antislavernij bewegingen een aantal beperkingen ingevoerd op het straffen van slaven, maar de eigenaren hielden zich er echt aan. Wetten hielpen dus weinig, of beter gezegd, helemaal niets. P meesters zich helemaal niets aan van de regels, need het behalen van een zo groot mogelijke winst was vele malen belangrijker dan het bewaren van de veiligheid en van de slaven. Of meesters zich aan wetten hielden niet gecontroleerd. P wetten konden dus eigenlijk zo goed niet worden ingevoerd. Volgens mij kregen de eigenaren een machtig bij het straffen van hun slaven, zodat iedereen kon zien wie de baas was.

Slavengezinnen:

De meeste slaven probeerden in hun vrije tijd een gezinsleven op te bouwen, zodat ze wat afleiding hadden voor het harde leven dat ze bij hun eigenaren leidden. Een gezinsleven opbouwen was zeer moeilijk. Ze konden niet met vrouw trouwen zonder toestemming van hun eigenaar, volgens moist was het zelfs verboden. Eigenaren gaven deze toestemming niet de john vaker naar hun vrouwen wilden en niet zo difficult werkten door de afleiding. Ook wilden de plantage eigenaren dit niet omdat ze op de plantages kleine kinderen konden gebruiken, slaven uit Afrika waren namelijk goedkoop om te importeren that is toch. Bovendien stierven kinderen enkele weken na de geboorte door ziekte en gebrek aan voedsel. Als een slaaf trouwde met een vrouw uit een naburige plantage dit 'trouwen in het buitenland' genoemd. Aan het eind van de eeuw werden de eigenaren echter boom dat ze geen slaven meer vanuit Afrika zouden krijgen en begonnen de mannen daarom aan te moedigen om kinderen te krijgen. De kinderen zouden dan ook slaven van eigenaar omdat de kinderen het ton van hun ouder kregen toebedeeld. Gezinnen van slaven werden niet officieel door p wet leverden de slaven een hopeloze strijd om p familieband te bewaren.

P eigenaren haalden de gewoon uit elkaar als het was. De mannen werden verkocht of aan een andere plantage, waardoor de vrouwen en kinderen alleen achterbleven. P vrouwen moesten dus ook de opvoeding van hun type in haar eentje verzorgen. Kinderen werden al ingezet vanaf hun jaar, ze moesten toen kleine karweitjes. Als de kinderen wat ouder werden, moesten ze op kleine kinderen passen, zodat de moeders op het land konden werken. Als ze eenmaal 10 waren, werden ze als normale slaaf behandeld. Ze moesten dan ook op het area gaan werken of als je geluk experienced werd je huisslaaf. Kinderen werden verkocht, zoals de slaven, en hun moeder nooit meer that is zagen.

Behandeling:

Zoals al in één that is deelvraag is gezegd, de van de op schepen was afschuwelijk. Ze werden niet als mensen behandeld, maar als dieren. Ze waren vastgeketend aan elkaar en bijna geen ruimte om te bewegen that is hadden. P vrouwen en kinderen konden wel rondlopen. Slaven die werden neergeslagen that is tegenstribbelden.

Het leven als slaaf was zwaar en moeilijk op de plantages werd je erg slecht behandeld. Als je niet doorwerkte, kreeg je een waarschuwing of een straf van opzichters. En omdat de slaven altijd onder zeer slechte moesten werken, im lichamelijke klachten op that is traden. Soms waren deze klachten zo erg dat ze niet meer als slaaf gebruikt konden worden. Slaven waren dus niet meer weggegooid. Zullen slaven ook that is toch goed zijn eigenaar had im geld voor betaald op slavenmarkt. Bovendien zullen beter werken als ze goed worden behandeld en ze dus meer winst opleveren.

Overeenkomsten en verschillen

Overeenkomsten:

Dat de slaven is grootste overeenkomst tussen de slaven. De meester was hun baas en ook al de slaven rechten, als hun meester het niet wilde gebeurde het ook niet. De meester mocht doen met slaven wat hij maar wilde, van doodmaken tot and ze spelen met. Ook moesten beide slaven een teken dragen om duidelijk te maken dat ze slaaf zijn. De Romeinen een naamplaatje of slavenbandje Amerikaanse slaven hadden een brandmerk. Ook werden bij beide slaven gestraft die slaven hielpen achieved vluchten of iets dergelijks. Maar het gebeurde toch wel, Bovendien mochten de slaven niet trouwen, omdat de kinderen die im dan zouden komen automatisch een slaaf van meester van de ouders zijn. De kinderen werden john verkocht, waardoor ze hun ouders meer terugzagen. Verder kwamen er bij beide slaven wetten om het leven van de slaven wat niet, een stuk aangenamer te maken. Maar bij de mislukte dit, bij de Romeinen lukte dit wel gebrek aan toezicht. Toch werden slaven een beetje goed behandeld, maar de meesters bij de Amerikanen als bij de Romeinen, hadden hetzelfde idee hierover: als slaven beter that is de behandeld zouden ze tougher gaan werken en dus meer winst binnenhalen, zouden worden. Bij alles dachten de dus eerst aan zichzelf, en dan pas de slaven. P straffen waren ook hetzelfde, in de meeste gevallen de zweep gebruikt om.

Verschillen:

Het verschil: is dat de meesters bij de Amerikanen hun slaven leerden lezen en schrijven. Dit deden ze om de slaven dominic te houden ze niet. Bij de daarentegen, slaven zelfs that is werden soms naar speciale scholen gestuurd om een beroep te studeren zodat ze deze afterwards voor hun meester konden uitoefenen. Verder is nagenoeg hetzelfde.

Deelvraag 4a

Hoe probeerden de vrij te komen?

Romeinen:

P slaven wilden natuurlijk slaaf zijn. In p ring om vrij te komen ze kwamen vaak in tegen hun meesters. Opstanden waren vaker een mislukking dan een succes. P eigenaren waren natuurlijk niet blij met with de opstanden, slaven moesten that is p altijd gehoorzamen en ze hadden het recht niet om in te komen. De bekendste opstand is die truck Spartacus, waarmee slaven zelf konden vrijkomen, hieronder ga ik daar verder op in. Enige andere vrijlating, is zoals.

Leger van Spartacus:

Een streek in Griekenland, komt uit Thracië. Hij hoorde bij de Thracische bergstammen, die als zeerovers that is werkten. Zoals al bekend was waren de Romeinen ook actief op. De Romeinen namen in een gevecht op zee ook hem gevangen en brachten hem de slavenmarkt. Op de slavenmarkt werd hij gekocht door een Romein die Lentulus Batiates heette. Deze Romein stond om slaven op that was bekend te leiden tot gladiatoren, daarom had hij een opgericht in Capua. Uit deze ontsnapte hij samen met with 78 slaven. Eenmaal ontsnapt p ontsnapte slaven weer andere slaven waardoor het aantal snel groeide. Hij vluchtte naar de Vesuvius, die in de buurt van Napels ligt. Hij bouwde daar een leger op van rond de 70.000 ontsnapte slaven.[4]

Hij bracht met dit leger de Romeinen twee keer een. Hij vertrok met zijn leger richting de Alpen, maar keerden vervolgens. Ondertussen versloegen ze nog een leger keer die Marcus Licinius Crassus, van de rijke guy van Rome. Maar in een slag in Brundisium (huidige Brindisi) gained het leger van Crassus van die van Spartacus. Hij en 6000 opstandige slaven daar vermoord.[5] Sindsdien was im dan ook geen grote. Zo werd hij dus een tegen macht en onrecht.

Amerikanen:

Regelmatig im rellen that is braken, opstanden en stakingen uit. P gevluchte maar bleven er niet lang, slaven meestal richting de bossen. Dit was ook bijna onmogelijk, de slaven hadden een brandmerk en dus makkelijk worden. Ze konden ook lezen en dus konden ze ook niet om hulp vragen, dit hadden de meesters that is schrijven in hun opzicht gedaan that is slender. Als de slaaf werd werd hij teruggebracht naar zijn meester en hij zwaar gestraft. P slaven die hadden ook geen voedsel en dus meestal that is stierven. Als er een rel of uitbrak, werden soldaten erbij gehaald om de slaven te onderdrukken. Opstanden gebeurden vaker in het Zuiden john omdat je in het Zuiden slaven, in het Noorden had weinig eigenaars.

Opstanden:

Overal waar er kans was op succes, en waar er kans was op ergens braken im opstanden uit, te vluchten.

De eerste slavenopstand die een beetje groot was plaats in Noord-Amerika. Deze opstand plaats in sept 1739. Begonnen, ongeveer 20 Afrikaanse slaven in Stono, Sc opstand. Hun kregen ze steun van heel veel slaven, waardoor het aantal groeide tot zo'n 150. Ze enkele plantages. Deze opstand maar kort that is duurde.

Organisaties:

In 19e eeuw begonnen mensen onmenselijk was. Ze wilden dan ook dat de slavernij werd afgeschaft. Er kwamen verschillende organisaties op om dit te realiseren. Een van de eerste organisaties die opkwamen voor de slaven, waren Abolitionisten. Deze Amerikaanse werd in 1833 opgericht. Hun voornaamste reden voor de was hun mening slavernij een misdaad tegen God was. De vereniging kreeg meer aanhangers, steeds meer mensen begonnen in te zien dat slavernij. Ze maakten voor zichzelf door middel van sprekers, deze sprekers hele land om mensen te vertellen hoe slecht slavernij wel niet was. Werden benaderd om zich de afschaffing van de slavernij in te zetten voor.

Het aantal antislavernij organisaties zowel in het Noorden als het Zuiden, zeer snel. In het Zuiden waren er natuurlijk meer organisaties, daar waren immers de slaven aan het werk. In het zuiden waren er zelfs 106 organisaties met in meer dan 24 organisaties met minder dan 1500 leden, in 1827 waren im in het Noorden. [6]P organisaties riepen iedereen op om te strijden tegen de slavernij. Ze gebruikten nu ook geschreven levensverhalen doorway ex-slaven om aan mensen te tonen hoe slecht slavernij was. Dit alles tot de.

Deelvraag 4b

Hoe kwamen de slaven vrij?

Romeinen:

Alle slaven waren voor slaaf. Langzamerhand drong het tot de door dat ook slaven mensen waren, het vrijlaten van slaven kwam steeds meer en meer voor. Dit gebeurde john door een proces voor de rechtbank of door middel van een testament. Slaven kregen een klein salaris ze zich konden kopen. Meer slaven kregen dit salaris en hadden na een genoeg geld om zichzelf vrij te kopen. Soms werd een slaaf geschonken standing en rechten van een Romeins hamburger, en hij de naam. Vooral de slaven die als leraar in huis werkten en de kinderen les gaven, werden beschouwd als vrienden en vaak vrijgelaten that is werden.

P vrijlating van een slaaf gebeurde in kring en gebeurde met grote ceremonie. In ceremonie werden slaven vrijgemaakt door een die ook wel p 'vindicta' genoemd. P slaven die werden vrijgelaten droegen p Kap van de Vrijheid, nu nog gebruikt als symbool van vrijheid. P weinige slaven die een brandmerk droegen konden herkend worden, en werden vrijgelaten, need brandmerken konden natuurlijk worden.

Zoals eerder slaven ook als gladiatoren that is werkten. Werden gedwongen om als gladiator te vechten, maar er waren ook slaven that is Veel die er. Als ze van followers that are goede en dus populaire vechters werden, kregen ze vaak cadeaus. Ze konden dan ook een groter salaris van hun eisen, need als je populair was kwamen er meer Romeinen naar het Colosseum om naar je te kijken. Als de gladiatorenschool de desbetreffende slaaf geen hoger salaris gaf, vertrok deze vaak naar een college. Met het geld dat ze kregen konden ze zich vrijkopen.

We hebben helaas niets kunnen vinden over wanneer de definitief. Waarschijnlijk is er echt een precieze datum te stellen en that is huge was dit geleidelijk.

Leven:

Hoe moesten de slaven die vrijgelaten zijn verder leven? Veel ex- kregen hulp van hun vorige meesters. Gingen de slaven in van bij hun eigenaren of hadden hun eigenaren als hun beschermheer that is voormalige. Het kwam ook wel voor dat een geliefde tot erfgenaam benoemd werd. Er waren zelfs vrijgelaten slavinnen die trouwden met with hun vorige meesters.

Vrijgemaakte slaven gingen de De slaven die begonnen een winkeltje als slager of bakker, dit deden. Werd een Romeinse bakker en bedacht de deegmixer, een vrijgemaakte slaaf uit Griekenland. We hebben kunnen vinden hoe deze persoon heette en hoe zijn leven eruit had gezien. Hoog slaven konden that is opgeleide met secretaris of dokter worden, wat geluk privéonderwijzer.

Amerikanen:

De Amerikaanse slaven waren pas echt geen slaaf meer nadat de slavernij officieel afgeschaft. Daarvoor kon je vrij worden als slaaf, heel soms werd je en je eigenaar trouw bleef in een huishouden vrijgelaten als je. Verder was je levenslang slaaf.

Afschaffing in het Noorden van de VS:

Media /foto/2008/60559-a.jpgIn 1800 niet alleen de slaven in maar ook de burgers zagen en onacceptabel in dat de slavernij onmenselijk. Dit kwam mede door de Amerikaanse revolutie, die idealen vrijheid en gelijkheid met with mee bracht in de VS. Hadden de slaven zeker niet en de slaven werden al helemaal niet gelijk behandeld. Veel mensen kwamen dus deze mensen stonden, in tegen de slavernij bekend als abolitionisten. Blanke richtten organisaties that is politici op tegen de slavernij. Was dus kon het in 1827 afgeschaft worden, im al weinig slavernij. In het werkten mensen in fabrieken en im was daar veel meer industrie. In het zuiden de slaven, door de plantages die daar waren.

Afschaffing in het Zuiden van de VS:

In het zuiden lag het dus anders aantal slaven nam zelfs foot. Deze slaven kwamen dus op de plantages te werken. Ook na de zouden slaven illegaal van Afrika naar Amerika worden vervoerd. P afschaffing van de slavernij begon met een burgeroorlog tussen de Noordelijke Staten en de Zuidelijke Staten.

Burgeroorlog:

Op-1 may 1861 begon de burgeroorlog tussen de Noordelijke Staten van Amerika en de Zuidelijke Staten van Amerika, die ook wel p Geconfedereerde Staten werden genoemd. [7]Deze Geconfedereerde Staten waren ontstaan nadat zij de nieuwe Republikeinse leader Abraham Lincoln niet wilden erkennen. Abraham Lincoln was de Zuidelijke Staten waren juist voor, een tegenstander van slavernij. Begon een oorlog tussen twee staten leger that is Geconfedereerde bestond uit slechts het Noordelijke leger uit 115.000 man, 35.000 man. Slaven moesten de Geconfedereerde leger helpen in de strijd. Op 9 werd deze oorlog gewonnen door de Noordelijke Staten een soaked aangenomen waarin het verboden that is werd werd om in slaven te handelen.

Leven:

Zwarten die kregen ring na de, slaaf waren. Deze hoop bleek al snel voor niets te zijn. Im was nog lang geen sprake van overal was er nog rassendiscriminatie. De Amerikaanse overheid gaf de plantage eigenaren enorme boerderijen terug that is blanke. Zwarten die slaaf waren, moesten weer op de voor de online als voor de burgeroorlog, werken voor een schamel salaris. Er kwamen ook organisaties tegen zwarten, om ze bang te maken.

De bekendste organisatie was p Ku Klux Klan (KKK), deze kwam er eind 1865. [8]P KKK was door zes personen. Ze droegen jurken en kappen met aan om niet herkend te worden. Ze sloegen zwarten.

Zwarten die voor hun rechten opkwamen werden door chicken vermoord. Maar er ook organisaties die voor zoals het Freedmen's Agency, zwarten opkwamen.

Ze gaven voedsel en kleding aan zwarten en ze op voor zwarten that is richtten. Maar in 1877 kwam de ondergang van deze organisatie, p Ku Klux Klan steeds groter en nu ook het Freedmen's Agency that is terroriseerde. P KKK bestaat tegenwoordig nog steeds tegenwoordig bij moist is doet de KKK dit nog steeds.

Dit alles gebeurde in het zuiden, waar men lange gewend was dat de slaven waren, en waaraan niet wilden wennen. Zwarten vluchtten daarom naar het noorden. In het noorden waren ze zo blij met with de enorme toestroom van de zwarten en ze stopten p zwarten in wijken. P zwarten werden nog steeds onderdrukt en im was vaak ruzie empty en zwart. Ze mochten niet naar dezelfde scholen als blanken. Ook andere dingen werden treinen, bussen, parken enz. Bij de bussen zaten de voorin en de zwarten achterin. Het was zwarten verboden om in het te gaan zitten that is blanke. Im is een keer rel ontstaan doordat een negerin niet wilde opstaan voor een blanke, die wilde gaan zitten omdat voorin geen plaats. Na deze rel groeide de tegen zwarten nog meer.

Tegenwoordig is het discrimineren. Maar soms zwarte mensen toch nog anders behandeld blanke mensen that is john. Zelfs de politie soms wel eens een aan discriminatie: als je zwart bent wordt je eerder verdacht van dingen te hebben gedaan. Je kunt doen wat je wilt krijg je er waarschijnlijk nooit uit.

Overeenkomsten en verschillen:

Overeenkomsten:

De grootste overeenkomst is dat de allebei vaak in tegen hun meesters that is kwamen. Ze vonden het allebei niet leuk om als slaaf te leven en voor zichzelf op. Bij allebei moesten soldaten aan te pas komen om deze slaven te onderdrukken. P slaven die terug bij hun meester werden gebracht. Jammer voor de slaven, maar opstanden waren vaker een mislukking dan een succes. Dit kwam door het feit dat de minder kracht hadden dan de soldaten. De laatste overeenkomst die im is, is dat zowel de Amerikanen als de Romeinen na een kwamen in te zien dat slavernij iets slechts. Ze lieten steeds meer slaven vrij, wat in het start van de slavernij wel anders was.

Verschillen:

Er zijn verschillen tussen de Amerikaanse en de Romeinse slaven. De Amerikanen hadden bijvoorbeeld organisaties die de slaven hadden dit niet, voor chicken opkwamen. We denken dat dit vooral ligt aan het feit dat in de tijd van de Romeinen de wetenschap om organisaties op te richten en dergelijke. Bij de Romeinen je ook nog , bij de Amerikanen that was vrijkopen experienced je dit niet. Bij de Amerikanen kon je in een huishouden heel soms worden als je heel goed werkte en bleef aan je meester that is trouw. Bij de Romeinen experienced je ook nog één grote opstand die bovenuit stak, dat was die van Spartacus. Opstand is zelfs. Bij de Amerikanen experienced vooral kleinere opstanden, of je had grote opstanden maar zoals hebben we die kunnen vinden.

Bij de Romeinen werd je met heel groot ceremonie vrijgelaten. Bij de Amerikanen waren de meesters zeker niet blij als een slaaf minder hadden, need dan kon hij weer wat minder winst maken. Bij de Romeinen werden huisslaven zelfs vaak als bij de Amerikanen was het onmogelijk om een slaaf als.

Verder verschilde nog het verdere leven van de slaven. Bij de Romeinen kon je bij vrijlating je eigen gang gaan en werken en geld verdienen, maar bij de Amerikanen lag heel wat anders. Nadat daar de slavernij was werden ze nog steeds onderdrukt. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwamen im rechten voor zwarten in de VS.

Deelvraag 5

Wat waren de gevolgen van de slavernij?

Romeinen

Speelden een belangrijke rol bij alle volkeren van de oudheid. Het economisch systeem van al deze volkeren zou, als slaven er niet waren, inelkaar zijn gestort als een kaartenhuis. P welvaart van Rome liep juist zo goed, omdat de organisatie van de slavenarbeid zeer goed was.

In takken waar de actief waren steenbakkerijen en ze de slaven door devices that are vervingen. Slaven werden daar dus steeds minder nodig. P huishoudens wel meer dienstpersoneel nodig, er waren toen nog geen devices en dergelijke die huishoudelijke. P slaven moesten dingen die de rijke Romeinen liever zelf deden. De onderhouden, lieten ze hun slaven voor ze koken, schoonmaken, het huis onderhouden, etc. Zelfs een arme Romein experienced een of slaven, slaaf bezitten that is geen was het kenmerk van de armoede. Een slaaf hoefde vaak niet zoveel te kosten en als je dat al niet kon permitteren stond je aan de onderste laag van de maatschappij. Dit kwam omdat als je geen slaaf bezat, je het werk van een slaaf zelf moest doen en dus hetzelfde was als een slaaf. Je was veel beter dan hem.

Voor al het werk dat verricht moest worden om het Rijk verder te ontwikkelen im slaven gebruikt. Aquaducten aanleggen enz, bouwen. Als de slaven niet moesten de Romeinen that is er hun gebruiken om alles te bouwen, terwijl de slaven het voor niks deden. Het was dus niet zo verrassend dat de Romeinen alle krijgsgevangenen als slaaf aan het werk zetten, zo konden de Romeinen dus hun enorme rijk draaiende houden en steeds rijker worden that is zelf.

De gemiddelde Romeinse huishouden experienced acht tot tien slaven that is ongeveer. P armere huishoudens hadden er ongeveer drie. Huishoudens gingen zelfs zo dat ze soms wel zestig slaven in hun hadden rondlopen that is enorme. Dit gebeurde , omdat that is vooral het aantal slaven dat je bezat liet zien hoe rijk je was. P slaven waren dus bevorderend voor economie van het area. Ze houden het Rijk draaiende door alles gratis te bouwen. Zo hoefden de meesters geen geld te geven en ze steeds rijker that is werden.

Amerikanen

Economische gevolgen

Door de slavernij nam de handel en welvaart in gebieden waar snel toe, de actief waren. Dit was dus voornamelijk in de Zuidelijke Staten van de Verenigde Staten. In de Noordelijke Staten was er , maar daar waren ook wel wat economische gevolgen that is slavernij. Een aantal gevolgen op een rij:

Landbouw:

In landbouw deden de slaven erg intensief werk in de Zuidelijke Staten. Er waren hier dus slaven nodig. Alles met with hand gedaan. Zo werd im katoen handmatig geplukt en ook suikerriet handmatig geoogst en naar de gebracht, durante gezaaid.

Tegenwoordig gebruiken we voor dit soort werk grote devices, die waren er toen natuurlijk nog niet. P productie van alle katoen en bij elkaar that is suikerrietplantages was erg groot en het merendeel van het netto product van de Zuidelijke Staten that is vormde. Deze productie er dus ook voor dat er bij een mislukte oogst de slaven vooral de kregen en zij dus werden gestraft.

Textielindustrie in het Noorden:

Door de opbloeiende ontstonden im in de Noordelijke Staten textielindustrie. De grote productie van katoen en moest natuurlijk that is suikerriet ergens worden. Dat gebeurde meestal. Daar ontwikkelden zich weverijen en textielfabrieken, spinnerijen. Die namelijk katoen, hadden allemaal grondstoffen nodig. Dat werd dus. Zo had de als economisch gevolg een stijging van de in Zuidelijke als in de Noordelijke staten.

Winst:

P Zuidelijke staten maakten als gevolg van de slavenhandel een economische groei that is enorme. Economische groei was te danken aan slavenhandel. Of weinig te eisen p slaven werkten altijd door waardoor de hoog lag slaven hadden niets. Ze woonden in huizen die je eigenlijk niet eens mocht noemen slecht waren ze that is huizen. Van de prijs meester kreeg voor het verkopen van het item dat de slaaf experienced verbouwd, hield hij veel geld around, na het vergoeden het aanschaffen van nieuwe slaven en andere factoren zoals voor het area, van kosten.

Handel:

Door de slavernij was er veel ontstaan in de Verenigde Staten. De bekendste vorm van handel is natuurlijk slavenhandel. P slaven werden door de eigenaren vaak gekocht en op een slavenmarkt. Ook werden de slaven vaak aan vrienden is uitgeleended by door een eigenaar . Een andere vorm van handel die veranderd was door. Omdat de slaven veel produceerden, ging de prijs en werd dus meer gekocht en verkocht. Im werden vaak ook dingen geruild in van verkocht.

Toename van

P eigenaren maakten dus meer winst omdat ze de slaven zo difficult lieten werken en dus meer geld te besteden. Ze ging vaak producten bij anderen kopen. Mensen verbruikten het geld weer bij anderen, enz., waardoor de welvaart toenam.

Er ontstond meer werk voor blanke mensen door de komst van de slaven. Konden aan het werk als bijvoorbeeld opzichter op een plantage, anderen kregen weer een baan bij een slavenmarkt.

Gevolgen

In hun zware leven hadden de slaven natuurlijk afleiding nodig. Slaven zochten deze afleiding in muziek, ze konden hun gevoelens was ontspannend. Ze zongen vaak liedjes met invloeden van het waar ze vandaan kwamen. Ze zongen vaak over hun geloof, over het zware werk dat ze moesten verrichten. Dit zorgde voor wat plezier tijdens het werk. Zoals druminstrumenten, ze verzonnen zelf instrumenten. Het gaf de slaven ook een een eigen identiteit in Amerika. Dit soort muziek was heel nieuw voor de Amerikanen.

/ Scholenplein/pabolessen/00012bafrika/muziek.gif Toen de slavernij werd en de slaven vertrokken van de plantages richting de steden er een groot arbeidstekort. Vooral New Orleans met with de zwarte.

Omdat ze nog steeds gediscrimineerd werden, was enige manier om te overleven bedelen en muziek maken. Er stonden vele groepjes zwarten op de hoeken van de te zingen geluid al een succes en zich de bars in New Orleans. Sommigen verdienden dus zo hun geld en im instrumenten van that is kochten zoals een klarinet. Im ontstonden verschillende stijlen die bij elkaar punk genoemd werden. De muziek was durante had invloeden uit Afrika. Door het succes kregen ook andere steden in Amerika te maken met with muziek. Hierdoor hoorden het grootste deel van Amerika deze muziek in steden. Op het platteland kwam het moeizamer op team omdat daar ook minder zwarte mensen woonden john in de grote steden. Vrijwel alle belangrijke muzieksoorten uit de vorige eeuw zijn voortgekomen uit de Afrikaanse muziek, zoals: blues, gospel, punk, tempo & blues (R&W), spirit en reggae. Mensen zijn met with muziek rijk geworden.

Overeenkomsten en verschillen

Overeenkomsten:

De grootste overeenkomst is dat bij beiden de slavernij de economie bevorderd. Ook kregen de eigenaren van de steeds meer geld omdat de slaven gratis, in hun zakken werk verrichten en ze door al het harde werken steeds meer opbrachten. Bovendien waren beide slaven bevorderend voor het hele property, bij de Romeinen maakten ze bruggen enz. En bij de Amerikanen nam de handel en dus de foot door de slaven.

Verschillen:

Het enige dat im is, is dat de Amerikaanse slaven door de muziek die hadden uitgevonden, hun hebben gedrukt op de hele toekomst van Amerika. De Romeinse slaven zijn alleen goed voor periode waarin ze actief waren. Er zullen ongetwijfeld meer verschillen zijn, maar die hebben.

Conclusie

P hoofdvraag luidde: 'Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de Romeinse slaven en de Amerikaanse slaven?'. Omdat er veel overeenkomsten en tussen beide slaven zijn, hebben we na elke deelvraag al de overeenkomsten en de. De conclusie is dus eigenlijk niets anders dan een korte.

Waar kwamen de slaven vandaan?

Overeenkomsten:

Een overeenkomst is dat ze allebei slaven haalden uit Afrika Amerikanen meer dan de Romeinen. De Amerikanen haalden hun slaven uit heel Afrika, maar uit het Westen. De Romeinen meer het noorden, het gebied zij grensden that is waaraan. Overeenkomst die ze nog hebben is dat ze slavenmarkten organiseerden om de slaven te verkopen. Slavenmarkten hadden wel verschillen.

Verschillen:

Er zijn verschillen. Ten hadden de Romeinen vele manieren om aan hun slaven te komen, tegenover één manier van Amerikanen. De Romeinen hadden dan vaak ook een overvloed aan slaven de Amerikanen soms worry overheerste dat ze door allerlei regels geen slaven meer konden halen uit hun enige bron.

Ten hadden slavenmarkten wat verschillen. Bij de Romeinen moest je op de gewoon stilstaan en hopen dat iemand je goed door je eigenschappen die op je nek stonden. Bij de Amerikanen moest je jezelf bewijzen op p slavenmarkt doorway gevechten en oefeningen. Dit komt omdat je bij de Amerikanen gewoon uit Afrika werd gehaald in groepen, zonder te kijken of je smart was of niet. Bij de Romeinen daarentegen kon je opgeleid worden en experienced je bij veroveringen soms hoge en mensen veroverd that is intelligente, die duurder waren dan een slaaf.

En ten derde kreeg je bij de een brandmerk, waarmee mensen aan je kunnen herkennen dat je een slaaf bent. Bij de Romeinen experienced je dit niet, maar elk slaaf experienced wel een naamplaatje achieved de naam van zijn meester om zijn nek en/of experienced slaaf een om pols hangen, zodat iedereen kon zien wie een slaaf was en wie niet.

Welk soort slaven had je en werden ze voor gebruikt?

Overeenkomsten:

De Romeinse slaven op de mijnen werden actually slecht behandeld als bij de Amerikanen. Ook werden ze op het. Op het platteland moesten werken dan de slaven die in huishoudens of werkten. In een huishouden was het vrijwel hetzelfde bij de Romeinse en Amerikaanse slaven: ze moesten veel obtained maar alle taken lichter dan op het, verrichten. P slaven moesten ervoor dat alles rond in het huishouden zonder problemen verliep.

Verschillen:

Bij de Amerikanen moest je werken voor een eigenaar in een huis of op een plantage, maar bij de Romeinen kon je ook slaaf worden van staat. Als je slaaf van de staat werd, kon je van kunstschilder tot stratenmaker, worden ingezet. Vaak waren het dingen die je moest doen om de te helpen en/of verder te ontwikkelen. Ook werden de slaven ingezet om de rijke Romeinen te zoals door ze tegen elkaar te laten vechten in een Colosseum.

Verder werd je bij de veel slechter behandeld dan bij de Romeinen, alleen op de mijnen bij de Romeinen je zo slecht als bij de Amerikanen that is behandeld. P slaven in Amerika moesten het hele jaar door werken, maar als je geluk experienced kwam je in een huishouden terecht was het zo zwaar. Op het platteland had je wel maar niet veel, tijd. De Romeinen op het platteland ook werken, maar hadden wel meer vrije tijd dan de Amerikanen. En als laatste , bij de Romeinen kon je als slaaf naar school gaan om john that is verschil afterwards een beroep uit that is goed te voeren voor je meester. Bij de Amerikanen experienced je dit niet slaven werden gehaald uit Afrika en werden p slavenmarkt immediate aan het werk gezet.

Hadden de slaven rechten?

Overeenkomsten:

Dat de slaven is grootste overeenkomst tussen de slaven. De meester was hun baas en al hadden de slaven rechten, als hun meester het niet wilde het ook niet. De meester mocht doen met slaven wat hij maar wilde, van doodmaken tot and ze spelen met. Ook moesten beide slaven een teken dragen om duidelijk te maken dat ze slaaf zijn. De Romeinen een naamplaatje of slavenbandje Amerikaanse slaven hadden een brandmerk. Ook werden bij beide slaven gestraft die slaven hielpen achieved vluchten of iets dergelijks. Maar het gebeurde toch wel, Bovendien mochten de slaven niet trouwen, omdat de kinderen die im dan zouden komen automatisch een slaaf van meester van de ouders zijn. De kinderen werden john verkocht, waardoor ze hun ouders meer terugzagen. Verder kwamen er bij beide slaven wetten om het leven van de slaven wat niet, een stuk aangenamer te maken. Maar bij de mislukte dit, bij de Romeinen lukte dit wel gebrek aan toezicht. Toch werden slaven een beetje goed behandeld. Hadden hetzelfde hierover, maar de meesters bij de Amerikanen als bij de Romeinen: als slaven beter that is de behandeld zouden worden, zouden ze gaan werken that is tougher . Bij alles ze dus eerst aan zichzelf, en dan pas de slaven. P straffen waren ook hetzelfde, in de meeste gevallen de zweep gebruikt om.

Verschillen:

Het enige dat im is, is dat de meesters bij de Amerikanen slaven niet leerden lezen en schrijven that is hun. Dit deden ze om de slaven dominic te houden ze niet. Bij de daarentegen, slaven zelfs that is werden soms naar speciale scholen gestuurd om een beroep te studeren zodat ze deze afterwards voor hun meester konden uitoefenen. Verder is nagenoeg hetzelfde.

Hoe probeerden de vrij te komen?

Overeenkomsten:

De grootste overeenkomst is dat de allebei vaak in tegen hun meesters that is kwamen. Ze vonden het natuurlijk leuk om als slaaf te leven en voor zichzelf op. Bij allebei moesten soldaten aan te pas komen om deze slaven te onderdrukken. P slaven die terug bij hun meester werden gebracht. Jammer voor de slaven, maar opstanden waren vaker een mislukking dan een succes. Dit kwam door het feit dat de minder kracht hadden dan de soldaten. De laatste overeenkomst die im is, is dat zowel de Amerikanen als de Romeinen na een kwamen in te zien dat slavernij iets slechts. Ze lieten steeds meer slaven vrij, wat in het start van de slavernij wel anders was.

Verschillen:

De Amerikanen hadden organisaties die de slaven hadden dit niet, voor chicken opkwamen. Ik denk dat dit vooral ligt aan het feit dat in de tijd van de Romeinen de wetenschap. Bij de Romeinen je ook nog , bij de Amerikanen that was vrijkopen experienced je dit niet. Bij de Amerikanen kon je in een huishouden heel soms worden als je goed werkte en bleef aan je meester that is trouw. Bij de Romeinen experienced je ook nog één grote opstand die bovenuit stak, dat was die van Spartacus. Opstand is zelfs. Bij de Amerikanen experienced je kleinere opstanden.

Bij de Romeinen werd je met heel groot ceremonie vrijgelaten. Bij de Amerikanen waren de meesters zeker niet blij als een slaaf minder hadden, need dan kon hij weer wat minder winst maken. Bij de Romeinen werden huisslaven zelfs vaak als bij de Amerikanen was het onmogelijk om een slaaf als.

Verder verschilde nog het verdere leven van de slaven. Bij de Romeinen kon je bij vrijlating je eigen gang gaan en werken en geld verdienen, maar bij de Amerikanen lag heel wat anders. Nadat daar de slavernij was werden ze nog steeds onderdrukt. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwamen im rechten voor zwarten in de VS.

Wat waren de gevolgen van de slavernij?

Overeenkomsten:

De grootste overeenkomst is dat bij beiden de slavernij de economie bevorderd. Ook kregen de eigenaren van de steeds meer geld omdat de slaven gratis, in hun zakken werk verrichten en ze door al het harde werken steeds meer opbrachten. Bovendien waren beide slaven bevorderend voor het hele property, bij de Romeinen maakten ze bruggen enz. En bij de Amerikanen nam de handel en dus de foot door de slaven.

Verschillen:

Het enige dat im is, is dat de Amerikaanse slaven door de muziek die hadden uitgevonden, hun hebben gedrukt op de hele toekomst van Amerika. De Romeinse slaven zijn alleen goed voor periode waarin ze actief waren.

Bronnenlijst

Literatuur:

Rondo Cameron. Barendregt: Economische Wereldgeschiedenis

Simon James: Het Oude Rome

Peter Conolly: Stad in de Oudheid

Web:

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij
 • http://www.kb.nl/dossiers/slavernij/slavernij.html
 • http://mediatheek.thinkquest.nl/~kld072/
 • http://www.romans-latin.net/ex-slaven.htm
 • http://romeinen.web-log.nl/romeinen/2006/08/slaven_in_het_r.html
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_Burgeroorlog#Slavernij_2
 • http://www.angelfire.com/ego/formula1/slaven.html
 • http://www.romeinspompeii.net/slaven.html
 • http://proto2.thinkquest.nl/~jrd328/index.htm
 • http://www.digischool.nl/ckv2/massa/massa/intercultureel/slaven_uit_afrika.htm
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Driehoekshandel
 • http://werkstuk.freddoweb.nl/slavernij/slavernij.htm
 • http://www.histotheek.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1054&Itemid=145
 • http://verenigdestaten.info/gesch/oorlog/burgeroorlog.html
 1. http://werkstuk.freddoweb.nl/slavernij/slavernij.htm
 2. http://werkstuk.freddoweb.nl/slavernij/slavernij.htm
 3. http://www.07633.06jn.thinkquest.nl/romeinen%20het%20leven.htm
 4. http://nl.wikipedia.org/wiki/Spartacus_(slavenleider)
 5. http://www.romeinspompeii.net/slaven.html
 6. http://www.histotheek.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1054&Itemid=145
 7. http://verenigdestaten.info/gesch/oorlog/burgeroorlog.html
 8. http://www.collegenet.nl/index_mainframe.php?mainframe=http%3A%2F%2Fwww.collegenet.nl%2Fstudiemateriaal%2Fverslagen.php%3Fverslag_id%3D2654