Simone de beauvoir en het existentialisme

Simone de Beauvoir en het existentialisme

Voorwoord:

Simone de Beauvoir en het is. In eerste instantie zou dit werkstuk alleen over Simone Beauvoir gaan, maar toen ik was, werd mij steeds meer duidelijk dat deze twee begrippen niet los te koppelen zijn en allebei evenveel aandacht moeten verdienen in dit werkstuk.

Het existentialisme is een sinds tot de verbeelding van het publiek spreekt, het ontstaan. Dat is ook te begrijpen, need wie wil er nu niet horen dat hij vrij kan zijn? En niet zo maar vrij vrij that is helemaal. Aan niemand verantwoording schuldig en wat je wilt. Jij bent de baas over je eigen leven en anders. Ook in Nederland heeft het existentialisme aanhang genoten that is veel. P moderne mens langzaam maar zeker that is raakt vervreemd van de maatschappij waarin alles zo moeizaam lijkt te gaan. Bureaucratie, individualisering en ga zo maar door. Het is fijn om te horen dat je je niet langer gebonden hóeft te voelen met de maatschappij en dat was boodschap die Sartre de mensheid bracht.

Ook Simone de Beauvoir heeft een grote invloed op de vrouwen van afgelopen decennia. Als geen ander durfde zij uit te halen naar de maatschappij waarin guy domineerde. Met haar vele boeken en documents hielp zijn het vrouw-zijn en het moederschap van het romantische af. Dit doet zij vooral in haar boek De Tweede Sekse dat al in het jaar van uitgave (1949) een bestseller werd.

Al satisfied al hebben we genoeg around stof om na te denken. Aan de palm van bronnen heb ik geprobeerd een samenvatting te geven van wat Simone Beauvoir dacht en het existentialisme hanteerde that is levensvisie. Hopelijk is het informatief en u het achieved plezier that was online als ik het gemaakt heb.

Levensloop:

Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir werd op 9 1908 geboren. Georges de Beauvoir, vader, was toen thirty Francoise Brasseur, en haar moeder, 21 jaar oud. Haar moeder was afkomstig uit Verdun. Zij kwam uit middenklasse gezin. Ouders, en haar moeder leefden that is vooral iets boven hun stay. Haar vader was erg geïnteresseerd in theater. Vader kwam uit een ietwat vervallen adellijke familie, hier heeft Simone' in haar achternaam aan te danken. Naar zijn stay wat hij deeltijds, Georges de Beauvoir advocaat worden een aan that are ontzettende had. The moeder of ook Simone was kunstzinnig en maar zij was ernstiger in geloof dan haar echtgenoot. Het echtpaar experienced regelmatig kunstenaars. Simone en haar zusje Hélène (1910) werden grotendeels opgevoed door een oppas, genaamd Louise. Simone bleek al snel een bijzonder type te zijn, ze stond als. Ze wilden behandeld worden als een volwassene en kon maar moeilijk toegeven aan bevelen van anderen, zoals zij zelf beschrijft:‘'Ik ergerde me aan de willekeur van bevelen en verboden omdat ze blijk gaven van inconsequentie."(Een welopgevoed meisje Deel 1 pagina 12). Haar dwarse karakter liet Simone zich op gebied gelden, zij kon zeer snel lezen en en was enorm leergierig. Op haar vijfde jaar besloten haar ouders haar naar een katholieke meisjesschool te sturen, haar familie ook katholiek that is gezien was. Scholen genoten that is Deze aan het start van de eeuw niet veel aanzien, ze werden gezien als scholen waar vrouwen leerden breien en maar waar je geen echt vak kon leren. Blonk uit als leerlinge, ze behoorde altijd tot beste van haar jaar. Aan zelfvertrouwen ontbrak het Simone ook niet, omdat zij de oudste was werd door haar familieleden aanbeden. Donkere haar en ogen waren ook regelmatig een aanleiding voor complimenten.

Na de Eerste Wereldoorlog kwam er voor het eerst echt leed op het station van Simone. Haar opa Gustave Brasseur. De familie de Beauvoir was kleiner te gaan wonen omdat geldstroom. The vader of Simone was gedwongen tougher en hier heeft zijn relatie en meer te gaan werken. De tussen, dit heeft veel indruk gemaakt op Simone' was kop'. Het faillissement van Gustave wierp een enorme schande over de Beauvoir-familie. Georges de Beauvoir hield zijn dochters voor dat leren en de enige manieren waren om aan deze schande te ontkomen that is presteren. Trouwen was voor hun uitgesloten hun ouders nu bruidsschat meer konden betalen. Studeren was nu nog enige mogelijkheid voor de om een financieel goed te lijden. Het hele gebeuren heeft ongetwijfeld Helene de Beauvoir een niet onverdienstelijke kunstschilderes, indruk gemaakt op beide meisjes, de prestaties van Simone volgen natuurlijk nog. Na de meisjesschool ging Simone op 15 jarige filosofie studeren aan de Sorbonne Universiteit in Parijs, het katholieke geloof experienced zij afgezworen. Haar studie filosofie zij literatuurwetenschappen en wiskunde. Zij bij haar oma wonen. Op Sorbonne ontmoette zij een groepje die in die slechte reputatie hadden that is nogal, hiervan that is onderdeel was ook Jean Paul Sartre. Sartre en de Beauvoir waren zielsverwanten en hun vriendschap zou hun leven duren. Na haar studie werd Simone toegelaten aan het École Normale Supérieure (ENS) in Parijs. Toelating was omdat hier over het alleen mannen werden toegelaten, Simone was de vrouw in aanmerking kwam die voor een plaats. In die nog een mannenschool eNS was. P ENS was een docentenopleiding maar daarnaast ook een onderzoeksplek voor veelbelovende afgestudeerden de lag op eigen. Sartre werd ook toegelaten aan ENS. Op 21 haalde Simone haar degree en werd aangenomen als docente op een college in Marseille.

Na enkele jaren Marseille keerde Simone echter weer terug naar Parijs en genoot met haar studievrienden (waaronder Sartre) van het leven. Deze groep zich bewust af tegen de burgerlijkheid. Alles was geoorloofd en ze gingen dan ook behoorlijk los, affaires waren aan de orde van de dag en Simone was er ook available over dat zij seksuele verhoudingen had met jonge vrouwen, dit was in Frankrijk in de jaren 30 van de 20e eeuw absoluut niet geaccepteerd. De Tweede Wereldoorlog brak aan en dit maakte een abrupt aan het in gekeerde leven van Simone en haar vrienden. Schoppen tegen de maatschappij is desastreus als je gezamenlijk vechten om te overleven. De Beauvoir kwam dat het onmogelijk is om je als buiten de gemeenschap te plaatsen. Ze wilde had duidelijk hoe ze dit precies. Moest naar het het De Beauvoir erg zwaar. Bij zijn terugkomst wilden zij zich scharen achter het Franse verzet maar hier werden zij gewantrouwd. Na de oorlog begonnen zij samen met de filosoof Merleau-Ponty het tijdschrift Les Temps Modernes (p moderne tijden) de bedoeling was politieke en filosofische discussies aan te zwengelen. Dit lukte niet altijd goed. Stopte met haar werk als filosofiedocente en begon met with schrijven. Roman Niemand is onsterfelijk uit. Ook publiceerde zij vele stukken in Les Temps Modernes. Voor dit tijdschrift reisde zij veel en experienced ze de vooraanstaande personen. Op deze manier heeft ze contacten opgedaan. Naast romans schreef Simone ook filosofische documents en verhandelingen, zoals De Tweede Sekse (1949) die veel losmaakte bij het Franse (en internationale) publiek. Het boek maakte Simone in een klap p relaxation van haar financieel onafhankelijk. In dit boek action Simone het standpunt uit de doeken dat vrouwen gemaakt worden door mannen, vrouwen moeten economisch onafhankelijk zijn willen zij zich ooit kunnen ontwikkelen. De boeken en documents van Simone sloten aan bij haar standpunten. Genoot tijdens haar leven al enorm veel landelijke en aandacht had een breed publiek. Ze schreef nog verschillende boeken waarvan P Mandarijnen (1954) een van de bekendste is.

Heeft in haar leven veel op literair en toch zij liefde en vriendschap het belangrijkste in haar leven. Ze had een goede band. Simone ze wees, besloten nooit te trouwen omdat zij onafhankelijk wilde zijn meerdere malen huwelijksaanzoeken van Sartre af. Na zijn dood zij een boek op aan hem that is speciaal. Tijd is Simone als filosofe gezien die toevoeging gaf aan de filosofie van Jean Paul deze onjuiste veronderstelling wil ik graag hier al ontkrachten. In het werk van Jean Paul Sartre zijn zeker ook invloeden te zien van Simone. Simone is overleeded by zes jaar na Sartre in 1986 in Parijs. Zij was geestelijk uitgeput en haar lichaam was oud geworden door haar.

Samenvatting van haar filosofie:

Om de ideeën van Simone de Beauvoir samen te vatten heb ik ervoor gekozen dat te doen aan de palm van haar werk: De Tweede Sekse. Dit boek uit twee delen: Deel 1 waarin zij de feiten en mythen beschrijft en Deel 2 waarin zij werkelijkheid aan de stelt.

Deel 1, de Tweede Sekse

Natuur is het niet dat mannetjesdieren boven vrouwtjesdieren staan. Het komt beide voor en het kan ook dat geen van sekse bevoorrecht that is de is. Bij de mensen ligt dit toch heel anders.

Hebben eeuwen lang een bevoorrechtte positie gehad doordat zij zichzelf hierin geplaatst hebben. Mannen hebben een transcendente existentie, zij willen. Zij de bewerken kunnen zij de vormen en hun waarde putten uit wat zij gemaakt hebben op aarde. Overstijgen zij het lichamelijke en zijn zij een essentieel onderdeel van de wereld waarin zij leven. Vrouwen zijn daarentegen door het moederschap gedwongen tot immanentie. Zij kan het lichamelijke niet overstijgen doordat zij teveel aan haar lichaam vastzit. De vrouw heeft in de geschiedenis vaak om zichzelf te overstijgen maar vijandelijke mannelijke was te verslaan. Niet omdat de vrouw minder sterk is maar omdat zij een diensbaar lichaam heeft in plaats van een lichaam. Deze dienstbaarheid zij niet werken en daarom heeft zij een man, voorzien. De mannen zijn gesteld op hun bevoorrechte positie. Ook als een vrouw volledig in haar eigen onderhoud kan voorzien wordt ze nog klein gehouden door mannen. Als ze geen makeup draagt naar haar werk dan zeggen de mannen dat zij liever een guy had willen zijn en als zij wel makeup draagt naar haar werk dan wordt er door de mannen gezegd dat zij een modepopje is die het alleen maar van haar uiterlijk moet hebben. Ook proberen mannen de vrouwen ervan te overtuigen dat zij meer geschikt zijn om te werken en dat de vrouw lekker thuis magazine zitten en genieten en dat hij het lastige werk wel op zal knappen. De Beauvoir noemt dit ‘het paradijs van de immanentie'. Transcenderen, het overstijgen, is echter een waarin de vrijheid gevestigd is. P vrijheid that is complete is ook het hoogste. Het verheerlijkte moederschap is eigenlijk een vloek die vrouw dwingt in haar positie te blijven. Om de vrijheid toch p verwerven moet self-control en niet gemeden worden als dat noodzakelijk is.

P man ziet de vrouw als ‘De Ander', zij is zijn gelijke. Hij werkt aan door te werken en dergelijke, het voortbestaan van de soort, pimple de vrouw thuis met de kinderen. Dat wordt als normaal gezien. P guy is item, hij is kan zelfs, autonoom. De vrouw is subject, zij behoort tot één persoon die haar verzorgd. Zij is autonoom. P guy is met zijn positie en wil die niet opgeven. ‘De Ander' is een bedreiging. P person weet echter dat voor hij de vrouw ook nodig heeft voor het verlossen van zijn begeerte en het in stand houden van de soort.

Deel 2, de Tweede Sekse

Op jonge leeftijd zijn jongetjes. Ze worden op dezelfde manier. Op een bepaalde leeftijd wordt de jongen niet meer hetzelfde als het meisje that is behandeld. Hij moet stoer worden en krijgt bijvoorbeeld minder kusjes. Het meisje wordt nog wel. De jongen begrijpt het niet maar hij komt er al snel achter dat dit is een leidinggevende positie in maatschappij zal krijgen. Hij is dus bevoorrecht. Het meisje zal veel worden en zij magazine dus langer klein gehouden worden. Eigenlijk dwingt de kinderen als van jongs af aan in het keurslijf van de traditie.

P puberteit is periode dat meisjes. Tot voor deze tijd had zij alle vertrouwen in volwassenen. Zij spreken altijd de waarheid en dus te vertrouwen. Op een bepaalde leeftijd zal zij toch gaan horen van seks. En eng zij dit vies in eerste instantie. Dit komt ook omdat delinquenten van seksueel geweld worden aangeduid als gekken. Het meisje heeft hier wel eens van gehoord en dit hele seksualiteit. Als zij hoort dat alle koppels seks met elkaar hebben leert zij dat grote mensen niet altijd de waarheid spreken. Immers zij vinden de afschuwelijke dingen heel normaal. Meisje zal ook geen compleet beeld krijgen van seksualiteit omdat je het eerst moet ervaren voor je het begrijpen. Gezien is begrijpen een onmogelijke opgave, het blijft dat altijd vies, vreemd en om over te denken. P puberteit is voor meisjes moeilijker dan voor jongens. Meisjes voelen zich erg verward als ze borsten krijgen. Ze gaat zich schamen voor haar lichaam maar soms is er ook trots op. Het lichaam ontwikkelt zich naar het doel en het meisje ervaart haar mind en lichaam niet meer als eenheid. Andere mensen gaan haar lichaam in gaten houden en hebben er een mening over. Het lichaam voelt niet meer fijn en het meisje ervaart een weerstand tegen haar lichaam, ze wil afvallen, wil de straat niet meer op enzovoorts. De rol van ouders is belangrijk voor hoe een meisje zich gaat voelen over haar lichaam. Bij veel meisjes begint de van het lichaam na de eerste menstruatie. Het meisje wordt hierdoor beat voor onverwachte pijnen en ze krijgt een hekel aan mannen omdat zij dit niet hebben maar er wel van weten. Jongens ervaren de puberteit anders omdat het voor hen een eer is een man te worden. Van jongs af aan is hen. Ook in ontwikkeling van beide sekse in de puberteit is omgeving van groot.

Afterwards lijken mannen aantrekkelijker is, passed by verafgoden vrouwen in een machtspositie. Veel meisjes te zijn op onbereikbare mannen omdat zij boom zijn een serieuze relatie aan te gaan. Het meisje herkent zich en immanent in haar lichaam maar de dat te pijnigen omdat het afhankelijk is. In het volwassen leven ontwikkelen veel vrouwen narcistische trekken omdat ze zichzelf tot item willen maken. Ze putten geen voldoening uit hun ondergeschikte rol en zichzelf daarom erg belangrijk that is maken.

Het gaat de goede kant op and de van met. Er zijn al meer vrouwen die werken en op die manier in voorzien. Helaas schenkt dit chicken nog niet de vrijheid die het man wel schenkt. Een man doet alleen werk en een doet werk durante huishouden. Dit geeft haar alleen maar meer verplichtingen. Bovendien wordt zij nog steeds argwanend door de maatschappij. P werkende, alleenstaande wordt gezien als. Ze moet zich bewijzen ten opzichte van de guy. Er moet nog gebeuren. Er moet geïnvesteerd worden en faciliteiten voor kinderopvang in kinderdagverblijven. Ook moet de houding van de maatschappij tegenover werkende en vrouwen veranderen that is zelfstandige. Dit kan door gewenning. Hoe meer er komen en hoe meer zij strijden voor een gelijkwaardige plaats, hoe guys aan haar raakt en haar accepteert.

Het existentialisme:

Om een review te kunnen geven van Simone de Beauvoirs filosofie is het van groot belang haar filosofie te zetten in het licht van de stroming zij behoorde, het existentialisme.

Het existentialisme werd al vormgegeven door de Deense filosoof Kierkegaard en de Duitsers Heidegger en Nietze maar als grondlegger wordt Jean Paul Sartre toch het meest genoemd. Hij leefde van 1905 tot 1980 durante is geboren in Frankrijk waar hij het overgrote deel van zijn leven verbleef. Hij heeft dus de Eerste Wereldoorlog van nabij meegemaakt en zelf in de Tweede Wereldoorlog gevochten. Hij groeide op in een vreemde wereld vol teleurstelling. Landelijk als in familiair verband. Zijn vader is al jong overleden en zijn moeder hertrouwde bleek de Sartre niet op te schieten. Hij voelde zich overbodig en nutteloos. Hij moest zich steeds aanpassen aan anderen omdat Sartre en zijn moeder vaak in huizen van vrienden en verbleven. Dit gevoel van overbodigheid maakte bij Sartre een gevoel van leegheid los. Toen hij een type was benijdde hij mensen die werden. Mensen die vaste plaats op vulden. Toen hij wat ouder werd ging hij meer die een vaste plaats opvullen slechts een ding zijn. Ze zijn gebonden aan een plaats of aan materiële zaken. Personen baseren that is Deze hun op het hebben van eigendommen of een vaste plaats. Als een mens dit niet heeft is hij vrij!

Heeft deze verder uitgewerkt in zijn adolescentiejaren. Hij concludeert dat je als type wordt gefabriceerd tot een persoon. Dat brengt een gevoel van met with mee. Een type wordt gecorrigeerd durante tot wat males that are gevormd van het type wil maken. Het doen wat im van je gevraagd wordt is een toneelspel. Dit brengt een van. Maar wat als de mens het recht van ontleend aan goederen of een vaste plaats?

Meent dat de van de existentie bestaat uit een zijn-voor-zich. Dit zijn-voor-zich is echter niet mogelijk buiten een. P mens een bewustzijn, dit houdt in dat guys in staat is om dingen te onderscheiden. De kan dus dingen onderscheiden door het bewustzijn maar als de mens de zaken niet onderscheidt dan zijn het gewoon zaken op zichzelf. Haalt hierbij het van aan. Er kan geen sprake zijn van een maan of een halve maan of een volle maan als er geen mens is om dit te onderscheiden. Om iets te kunnen zeggen van een omvang van een object er namelijk vergeleken worden. Dit kan alleen de mens en zonder de mens met zijn bewustzijn is niet mogelijk. Hetzelfde geld voor een levend organisme. Verandert, dit ontstaan, ontwikkelt en uiteindelijk maar de waarneming kan hier geen sprake van zijn that is menselijke. Dat is het gewoon zoals. Een mens kan zichzelf alleen beschrijven naar hoe guys is, wat males doet, wat met with enzovoorts. Voor Sartre is dit onvoldoende en onbevredigend.

Met deze gedachtegang kwam Jean Paul Sartre uiteindelijk uit bij de filosofie van de Fransman Descartes. Descartes stelde dat het bewustzijn op dingen een redding voor ogen stelde van een opsluiting in ons bewustzijn. Voorwerpen zijn niet in bewustzijn maar zijn in de wereld. P mens kan dus bewust zijn van twee zaken. Descartes kon met filosofie de buitenwereld voor zeker stellen en uiteindelijk in dat de geest bestaat omdat iets dat niet bestaat niet misleid kan worden en als het niet misleid wordt niet waar kan nemen. P mens is volgens hem denkend bewust van de existentie het niet zeker is dat de ons ook daadwerkelijk omringt.

Heeft verder geborduurd deze filosofie. Een verschil is dat hij er van overtuigd is dat hij het bestaan van de buitenwereld met meer zekerheid kan stellen that is huge. Als de mens zich ergens van bewust is dan. Als de mens het dan moet men that are ervaart ook het betreffende voorwerp aanvaarden. Stelt Sartre, of zij bestaan beiden niet. Het bewustzijn impliceert dus altijd een ander zijn dan het eigen zijn. Dit noemt Sartre het bewijs. Het herkende item noemt het fenomeen that is Sartre. Dit fenomeen spot niet nog een ander verschijnsel of fenomeen, want verschijnt niet is dus niet te stellen en dus niet waar. Een fenomeen bestaat niet zomaar op zichzelf genomen maar bestaat met betrekking tot het bewustzijn van de persoon die zich bewust is van het fenomeen. Men kan namelijk niets zeggen. Een appel is een vrucht. Wat is een vrucht? Een vrucht is een voedingsstof. Een voedingsstof die de mens nodig heeft! Zo is cirkel weer. Het waarnemen, of het bewustzijn van het object, stijgt volgens Sartres ook uit boven de kennis van het object. Dit duidt hij aan met transfenomenaliteit van het zijn. Het verschil tussen een mens en een object hierin dat het object afhankelijk is van de waarnemer maar de waarnemer niet van het item. P mens heeft een onafhankelijk bewustzijn tegenover het fenomeen. De beslist namelijk zelf naar welk fenomeen hij zijn blik richt en het fenomeen kan niet bepalen door wie het waargenomen wordt. Hierin ligt het belang van de vrijheid.

Vrijheid is het hoogste van de mens, Sartre that is stelt. Wordt alleen maar door een onafhankelijke en ongebonden positie. Maar wat Sartre nu precies met het begrip vrijheid? Hiervoor grijpen we terug op de definities van de filosoof Schopenhauer. Vrijheid is in beschrijving het ontbreken van hindernissen. Im is een vrijheid waarin mind vrij is om eigen wil te ontplooien, er zijn geen belemmeringen die dit tegenhouden. Ook spreekt Schopenhauer van de intellectuele vrijheid, hierin worden de geheel door de wil van de persoon op de motieven die in de beschikbaar zijn. Schopenhauer ontkent de vrije wil. Hij stelt dat handelen eigenlijk een vorm van reageren is de persoon niets anders had kunnen dan hetgeen wat die ook daadwerkelijk gedaan heeft. Heeft hierop een visie. Als men niet anders kan dan zoals guys gedaan heeft dan is het handelen een reactie die noodzakelijk is. Wat valt er dan nog te zeggen over misdaad en lof, vraagt zich af that is Sartre. Het is natuurlijk niet iemand te eren of te veroordelen als diegene iets heeft gedaan wat hij moest doen. De persoon had geen keuze om het niet te doen. Sartre zegt dat handelen gericht is een doel. Ik wil iets bereiken en daarvoor voer ik een handeling uit. Bijvoorbeeld: ik heb honger en daar wil ik vanaf. P handeling die daarvoor uit moet voeren is eten.

Als de mens moet kiezen tussen een onbepaald aantal zaken dan zal de persoon voorkeur hebben voor het één boven het ander. Hierdoor zijn er veranderingen. Bijvoorbeeld: vroeger gingen mensen nu mensen that is geven er de voorkeur aan thuis een filmpje kijken met with alle gemakken bij palm. Males verkiest het laatste dus boven het eerste, dat heeft dan als resultaat dat de bioscoop minder populair is geworden à een! Heeft de mens maar één keuze zoals Schopenhauer eigenlijk stelt john is er sprake van determinisme. Het heeft alleen zin als er meerdere keuzes. Anders is mens een soort device die niet kan ontwikkelen. De menselijke vrijheid, die het leven komt voort uit de om te denken, zijn waarde geeft. Het denken spot niet huge in een maar heeft een eigen oorzaak that is causaal. Elke gedachte een nieuwe beslissing and mee met. P gedachten zorgen er voor dat mens zichzelf steeds moet vernieuwen. Het denken spot niet causaal verbad maar staat op een afstandje van de buitenwereld. Door de gedachten kan de mens actually loskomen van de lijm van het zijn. Een vraag stellen is afstand nemen van het beeld. Males neemt afstand, denkt er (opnieuw) around na en trekt dan weer een nieuwe conclusie. Dit noemt Sartre p ‘denkende afstand' of het ‘niet'. P mens heeft actually afstand van de buitenwereld. Vernietende functie van het menselijk bewustzijn brengt vrees voor de wereld en angst voor zichzelf mee.

P vrees voor de wereld bestaat eruit dat er dingen kunnen gebeuren die buiten de mogelijkheden liggen. Je kunt bijvoorbeeld een steen op je hoofd krijgen of kan een ziekte krijgen. Vrees kan worden weggenomen doordat de mens weer een afstand neemt en eigen mogelijkheden bekijkt. De mens hierdoor weer controle. Im is echter ook een worry voor zichzelf, een worry voor jezelf als individu. Dit komt doordat je als niet gedetermineerd bent maar door motieven altijd een mogelijkheid hebt. De toekomst is dus altijd available en dit brengt een gevoel van mee. Omdat de mens altijd een keuze heeft is er ook een worry om te missen that is kansen die zijn voor wat guys wil bereiken. Ook bestaat er worry om te kiezen that is mogelijkheden die goed zijn.

Ethiek in het existentialisme:

Als de mens vrij is om te kiezen wat hij dan komt natuurlijk de op wat mens nog stimuleert om goed te doen aan en de wereld. Is het niet zo dat dit tot een libertinistische levenspraktijk, alles that are waarbij is toegestaan? Laten wij kijken wat de vader van het Franse existentialisme Jean Paul Sartre hierover te zeggen heeft.

Het ‘ik' is gebonden aan vaststaande waarden. De waarden waaraan de ‘ik' zich dient te houden worden door persoon zelf bepaald. De werkelijkheid is ook niet duidelijk te onderscheiden in slechte en dingen. Feiten zijn feiten en meer niet. Het gaat erom hoe de mens met with feitelijkheden omspringt. Ethiek wordt in het existentialisme gezien als een treurig dat de beperkt. Toch kiezen voor de ethiek zij bang voor de vrijheid. Ze willen liever een comfortabel leven waarin zij niet vrij zijn dan een vrij leven waarin zij te maken krijgen met with worstelingen. P mens is hij van zichzelf maakt. P existentie vooraf aan de essentie. P mens is dus volledig verantwoordelijk voor. Dat geldt niet alleen voor zichzelf maar ook voor de andere mensen. P daden die doet laat zien wie die mens wil zijn maar ook gelijk een beeld van hoe hij meent dat de that is mens mens zijn. Deze uitspraak komt van Simone de Beauvoir en zij dit beeld that is verduidelijkt met het Bijbelse voorbeeld van de barmhartige Samaritaan. Op de vraag aan Jezus wie de naaste is verteld Hij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Niemand ís de maar je maakt van een ander een naaste doorway hoe je met die persoon omgaat.

De vrijheid van de mens is heel subjectief. Niet p vrijheid maar míjn vrijheid. Er kunnen dus geen vaststaande waarden zijn need anders zou dat al beslist zijn en is het leven niet meer volkomen vrij. Moraal is niet langer een pakket van alles wat goed is maar is. Hoe het dan dat waarden soms maar zo moeizaam veranderen? Op vraag geeft Simone de Beauvoir met drang van de mens om terug te grijpen op het verleden waarbij het verleden vaak verheerlijkt wordt. Veel mensen zijn return om te breken met dit waardepakket uit het verleden omdat mensen eeuwenlang zijn boom gemaakt voor de gevolgen van een breuk. Dit kan bijvoorbeeld zijn in religie maar ook in volksverhalen. Men moet echter niet streng vasthouden aan deze geërfde moraal maar moet de absurde en grijpen that is onverklaarbare. Hij dit niet dan zal hij zijn mens-zijn kwijt raken. In zal de mens toch kiezen voor menselijk handelen omdat de mens that are vrijheid heeft aan menselijkheid. Men zal in vrijheid dus niet geld maar voor het persoonlijke that is oplevert. Gaat ervan uit de in belang kiest voor wat is de mensen en dat een waarlijk vrij mens zal willen dat andere mensen ook zo handelen.

Dat God niet zou bestaan is voor Sartre geen reden dat de ethiek een ondergeschikte positie in de maatschappij krijgt. Hij zegt juist dat als Lord im niet is de zijn eigen verantwoordelijkheid nemen . Zelfs als mensen wel in God geloven blijft de mens verantwoordelijk voor wat hij doet that is geheel. Namelijk p mens moet een keuze maken hoe Lord denkt over verschijnselen die in de Bijbel niet aan de komen, bijvoorbeeld de tussen kapitalisme en communisme. Ook als de mens een duidelijke that is meent base van Lord te horen moet de mens kiezen of hij deze base aan Lord toekent of aan de satan.

Een mens kan zich ook niet achter eigenschappen verbergen doorway zeggen dat hij die eigenschap ís. Ik kan niet zeggen dat ik verlegen bill. Als ik dat zeg dan neem ik mijn verantwoordelijkheid meer. Het gras is bijvoorbeeld groen, dat is gewoon zo en daar kan. Het gras kan zeggen dat het eigenlijk wil zijn that is blauw. Maar een verlegen mens steeds weer voor de om verlegen te reageren of om assertief te reageren. De mens kan altijd veranderen. Het christelijke beeld van een slecht mens wordt hier van de tafel. Mensen mogen dus ook niet gefixeerd worden op een was. Zou dezelfde situatie nog eens ontstaan is p mens in op te reageren that is anders. Deze mogelijkheid bestaat het hele leven. Na de dood ontstaat echter een situatie van verloren vrijheid. De kan niets meer veranderen aan zijn daden die hij op aarde verricht heeft en wordt dus gefixeerd op deze daden. Deze eindnota van handelingen noemt Sartre p facticiteit. Facticiteit kan een kwelling zijn of iets waar mens tevreden op.

Toch is belangrijk om nog. Hoe moet mens volgens het omgaan met with mensen? Ieder mens zijn eigen keuzes te maken ze volgen allen hun eigen mat, in het leven. Is er dan wel zoiets samenzijn op aarde? Mensen kunnen elkaar dan ook helpen. Als je iemand helpen dan that is wilt is die niet meer vrij. Bovendien is vrijheid van ene persoon vaak een bedreiging voor van iemand anders. De vrijheid andere mensen tot that is maakt item. Wat je slechts op weg van het leven that is vrije. Dit schept vijandschap tussen mensen omdat ieder vrij mens andere mensen als een item zien. Een item te zijn wordt gezien als een bedreiging van de vrijheid. De vrijheid dus steeds verdedigd worden zorgt voor constante tussen mensen. Toch is er een bepaalde. Niet een gevoelige verbondenheid maar meer een. Namelijk tussen twee wezens. Als een mens is zal maken om zijn eigen vrijheid te dienen maar ook om de vrijheid van anderen te dienen. Het greatest voor mensen is het existentialisme om. Dus niet uit een samengesteld pakket van allerlei waarden uit de geschiedenis en de religie maar uit een persoonlijke en keuze om te doen wat het beste is voor mens. Kan je je handen niet schoon houden boek Het bloed der anderen. Het kan dan heel goed mogelijk zijn dat er bloed moet worden vergoten en het kan mens in de vreemde brengen maar dat is ethiek.

De verhouding tussen De Beauvoir en Sartre:

Dat Sartre en De Beauvoir een group hadden komt in literatuur over van naar voren. Tijd was gedachte gangbaar dat De Beauvoir haar hele filosofie gebaseerd op het gedachtegoed van Sartre. De laatste komt er steeds meer nadruk te liggen op p uniciteit van De Beauvoir. Was de verhouding tussen deze interessante figuren uit de twintigste eeuw? Wie wie ?

Jean paul Sartre:

Wordt wel de vader van het Franse existentialisme genoemd. Hij leefde van 1905 tot 1980. Hij was erg. Zo bemoeide hij op grote schaal met with de Koude Oorlog en hij aan de kant van Algerije in p Algerijnse Onafhankelijkheids Oorlog. Werd hij toegelaten aan het ENS waar hij Simone de Beauvoir ontmoette. In 1929 hij toegelaten bij een filosofiestudie. Sartre heeft gevochten tegen de Duitsers in de Tweede Wereld Oorlog. Hij werd maar mocht naar huis. Hij ging geven aan de school.

Sartre wordt voorspreker van het existentialisme. Hij geloofd in een. Je bent altijd om ‘nee' te zeggen, of in ieder geval te denken. Je hebt altijd zelf de. Het is nutteloos en betekenisloos om de schuld van dingen te zoeken (of te vinden) in omstandigheden. Je kunt je altijd nog terugtrekken. De aanwezigheid van anderen altijd je Het is goed om niet. De wereld niet door een macht geleidt. Im is zoiets als een doel of een betekenis van het leven. P mens moet in leven zelf een zien te vinden. Als je dat hebt bill je niet.

Toen Jean Paul Sartre wat ouder werd begon hij het geluk van de mens meer te zien als. Je moet samen opzoek gaan het geluk en het doel van het leven. In plaats van het maar alleen op te lossen. Wilde het marxisme en het proberen te brengen that is existentialisme. Dit is hem redelijk. Sartre was latere periode van. De jaren van zijn leven raakte hij zijn gezichtsvermogen kwijt en moest hij impaired door het leven gaan. Hij 74 jaar oud was is hij overleden. Ook nu nog is erg populair that is Sartre.

Jean paul Sartre en Simone de Beauvoir hebben elkaar ontmoet the studie aan Sorbonne of na Simone. Beiden zaten op het ENS. Ze werden gelijk vrienden.

Sartre en De Beauvoir hadden een relatie. Daar deden ze niet geheimzinnig around. Ze hebben samen een meeting gegeven waarbij ze ingingen op p ‘spelregels' van deze relatie. Partijen namen het zo nauw met regelmatig slippertjes that is hadden met with anderen. Met hun vrije relatie waren zij een voorbeeld voor mensen die regard hadden voor hun manier van vrije liefde. Het leven van twee leidde dan ook tot veel aandacht, vandaar dat er zoveel is van hun leven als koppel. Vooral Simone het altijd makkelijk had met haar beperkte aanspraak op Sartre in jaren negentig kwam meer. Dit blijkt bijvoorbeeld uit brieven van De Beauvoir.

Als we naar levensbeschrijving van De Beauvoir zien we immediate al overeenkomsten met with Sartre. Beiden studeerde ze filosofie en bezochten het ENS. Zij hebben beide lesgegeven op een middelbare school en bij allebei bleek dit niet hun roeping te zijn. Na de Tweede Wereldoorlog ondervonden zijn allebei een verandering in gedachtegang, namelijk van het individualistisch denken naar het denken that is hun. Beiden behoorden zij tot het existentialisme. Ze geloofden allebei niet in een hogere macht en het ‘zijn' op zich als de ultieme vrijheid. Het individu moet oppassen dat deze niet wordt geblokkeerd door anderen of door de in de maatschappij. Beiden vonden zij ook dat de vrijheid belangrijker is dan een ras of geslacht. Maakten zijn hun ideeën praktisch door hun openlijke protest tegen de koloniën bijvoorbeeld.

Is het opvallend of dat twee mensen zoveel ideeën delen? Is het niet zo dat ze deze van elkaar over genomen hebben? Duidelijk is in ieder geval dat de voor het bestaan en doel daarvan en de vrijheid die het met mee brengt bij beide al jong de interesse had. Hebben zich onafhankelijk van elkaar opgegeven voor een opleiding filosofie. Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat deze twee vrienden die hun hele leven contact met elkaar hebben gehad hebben beïnvloed. Sartre zich meer op de mens in het algemeen en Simone De Beauvoir richtte zich meer op de tegenover guy. Ze zijn het eigenlijk op alle vlakken eens maar hebben verschillende aspecten waarop ze de nadruk leggen in hun filosofische werken.

P psychoanalyse:

Om een evaluate te geven van wat Simone de Beauvoir eigenlijk zegt is het erg nuttig te kijken in zij leefde that is tijd. Wat waren de heersende opinies, wat werd voor belangrijk? Om dit iets te verhelderen wil ik graag dingen wat uitgebreider uiteenzetten. Was er een revolutie gaande in psychologie en psychiatrie. Veel vrouwen opgenomen wegens een scala aan vage klachten in die werden. Dit ziektebeeld hysterie that is werd tot op zekere hoogte overeenkomend met nu valt onder ziektebeelden. Vrouwen waren uitzonderlijk gespannen durante vielen soms ineens flauw. Artsen probeerden manieren te verzinnen om deze vrouwen te genezen, onder andere door hypnose in kuuroorden en behandelingen. Siegmund Freud kreeg zijn artsenopleiding interesse die groep behandelde. Na vele observaties ontwikkelde Freud zijn eigen theorieën die waren gefundeerd op de van de mens. Psychische moeiten that is alle die hebben kan worden teruggevoerd tot de Freud that is meende. P mens is een wezen met een actief onderbewuste dat voor driften. Allerlei seksuele driften drijven mensen tot daden die zij met with bewuste niet kunnen verklaren. Door middel van hypnose en psychoanalyse kan p arts problemen blootleggen en komt van haar klachten af. Het onderbewuste is dus verantwoordelijk voor de daden van de mens en de mens kan zijn handelen niet beïnvloeden omdat de persoon niet op de hoogte van het onderbewuste. P psychoanalyse dus een deterministische beschouwing van het menselijk handelen.

Het zal duidelijk zijn dat De Beauvoir hier niet in kon vinden. Zij zoekt de oorzaak van spanningen bij meer in het feit dat vrouwen niet waarlijk zichzelf kunnen zijn omdat zij onderdrukt worden door de guy. Bovendien is de vrij om waarbij de mens onverklaarbare handelingen verricht in het existentialisme niet de orde.

Review van De Tweede Sekse:

De Tweede Sekse is een boek dat wellicht een bevreemde reactie oproept bij de mensen van nu. In de maatschappij enorm veel veranderd in een tijd er natuurlijk. Een werkende vrouw is en geboorteregeling is een verschijnsel geworden nu redelijk normaal. Het is nu vreemd that is eerder op er niet aan te doen dan om er wel aan te doen. Laten we toch proberen om het boek te lezen in het tijdskader van Simone de Beauvoir en aan de palm daarvan een review te geven van haar ideeën aan de palm van kernachtige samenvattingen:

Het Eerste Deel:

De vrouw wordt niet bepaald door de maar de vrouw de natuur.

Dit idee is in overeenstemming helemaal met de van de existentialisten. De natuur bepaald niet wie of wat je bent of zijn. Je bepaald dat zelf. De vrouw moet zelf de verantwoording voor haar leven en dat niet voor haar laten doen. Hierin zijn veel overeenkomsten te zien met de ideeën van de verlichtingsdenkers. Ook zij waren van mening dat mens zelf na moesten gaan denken. Toch was opinie over verlichting heel anders. P denkende vrouw was evenveel waard als de guy maar de vrouw was toch om een echtgenoot en moeder te zijn. Dat werd als haar bestemming gezien. Denk bijvoorbeeld aan de emancipatieliteratuur van de Nederlandse schrijfsters Betje Wolff en Aagje Deken. Zij waren voor een zelfstandige vrouw als zij maar het mat volgde naar haar bestemming als echtgenote en moeder. De Beauvoir breekt ook met with dit standpunt. De natuur bepaald de vrouw niet. De natuur bepaald dat vrouw moeder moet worden. Dit soort bepalen vrouwen helemaal zelf. Simone de Beauvoir heeft ook haar hele geweigerd te trouwen en moeder te worden.

Toch kunnen er wel vraagtekens worden bij dit standpunt. De natuur is voor vrouw van enorm is en wat zij doet. Vrouwen beschikken namelijk over een overvloed aan hormonen die een grote invloed op gemoedstoestand. Zo kunnen de oestrogenen (vrouwelijke hormonen) im verantwoordelijk voor zijn dat:

- p pijngrens verandert;

- de vrouw snel geïrriteerd is;

- de vrouw emoties heeft zonder een oorzaak van buitenaf;

- vrouw overmate empathisch wordt.

Natuurlijk zijn deze oestrogenen niet altijd also actief in het vrouwelijk lichaam maar met with zekere zij de vrouw. De vrouw wordt dan dus erg door de natuur bepaald. Bovendien kan de zwanger worden en kinderen baren. Een man kan dat niet. Dit natuurlijke voorrecht is voorbehouden aan de en hoewel zij er wel voor kan kiezen van dit voorrecht geen gebruik te maken hebben mannen hierin geen keuze.

Een ander en laatste voorbeeld van invloeden uit de natuur op de vrouw is een verschijnsel that is subjective waar nog veel onderzoek naar zal moeten gebeuren maar wat heel reëel aanwezig is in het leven van vrouwen boven de 35 die nog geen kinderen hebben, biologische klok. Een natuurlijke drang om kinderen te krijgen. Kortom: de wordt wel degelijk beïnvloed door de natuur, of dat nu wil of niet.

Ideeën uit de psychoanalyse laten een waarde-beeld van de vrouw zien zoals dat nu leeft.

Deze opvatting deelt De Beauvoir and ons met in De Tweede Sekse in het hoofdstuk over psychoanalyse. Freud had een theorie uitgedacht over vrouw. Hierin geeft hij aan dat jonge meisjes het vreselijk vinden dat zij geen manhood hebben en dat zij het hebben dat ze ontdaan zijn that is hiervan. Ze voelt zich verminkt. De Beauvoir haalt hier scherp naar uit. Het is een veronderstelling zij. Zij ontkracht hier niet eens de veronderstelling maar zet zich af van de. Freud gaf inderdaad een waardebepaling. Een verminkte man is dan een gewone man. Dus een vrouw (verminkte man) is minder waard dan een gewone man. De Beauvoir dit scherp doorzien en het is dat ze hiernaar uithaalt. Ik heb nog nooit van een meisje gehoord dat zij zich een verminkte guy voelt. Ik ben het met with De Beauvoir eens dat de veel te ver doorsloeg in het zoeken naar de achter psychische problemen. P mens is gericht op voortplanten maar ook op andere zaken zoals eten enzovoorts.

Mensen willen dingen zien in het perspectief zoals zij zelf zien. Dit houdt de mens om nieuwe oplossingen te ontdekken voor problemen in het individuele en leven.

Simone de Beauvoir wijst hier eigenlijk op wat met p selffulfilling heet een moderne bewoording. Als je denkt dat je iets gaan vinden dan vind je het ook. Hiermee zij dat iedereen met een bepaalde vooronderstelling naar de kijkt en waarnemingen dus subjectief zijn. Dit wel bij het existentialisme. Ieder individu is uniek en een eigen manier van kijken en leven. Dit idee in jaren ‘60 erg begon te lijkt het toch beter in onze tijd te passen john in de tijd van De Beauvoir. Haar ideeën zijn erg contemporary. Het idee van objectieve waarneming is in tijd sterk de verdwenen. De Beauvoir geeft hier al een aanzetje. De Beauvoir dit boek schreef was psychoanalyse toonaangevend in medische. De Beauvoir lijkt de psychoanalyse hier ook wel te willen nuanceren. Omdat de psychoanalyse alles terugbrengen tot de seksualiteit. Als je naar de zoekt dan zul je het ook vinden.

‘'Primitieven vervreemden zich in het mana, in totem that is p mensen in hun individuele ziel hun naam en hun werk. Hier vindt men elementaire neiging tot in - onecht zijn, authenticiteit, het onvermogen om waarlijk zichzelf te zijn."

Het psychoanalytisch standpunt, de Tweede Sekse Hoofdstuk 2, pag. 71

Simone de Beauvoir wil zeggen dat de iets zoekt om zich mee te identificeren. P mens wil zichzelf spiegelen in buiten zichzelf that is iets. P mens zegt zij, wil zichzelf overtreffen. Dit betrekt zij ook op de verhouding tussen mannen en vrouwen. P man kan zichzelf wel omdat hij op het property werkt en dingen creëert that is buitenshuis. Overstijgt hij zichzelf. Hij is transcendent. De vrouw kan dit niet en is not transeunt.

P mens wil zich identificeren met with dingen. Dat is ook terug te zien. Mensen identificeren zich met with kleding of satisfied het werk dat zij doen. Mensen identificeren zich ook met een geloof of levensbeschouwing. Maar het is mij niet duidelijk waarom mannen dit meer kunnen dan vrouwen. Vrouwen kunnen zich namelijk ook profileren in hun kleding of inrichting van hun huis. Als een vrouw niet werkt en/of geen eigen bezit heeft kan zij zich ook identificeren met haar kinderen. P neiging tot in- . Dit standpunt wordt verder geanalyseerd bij de analyse van het.

Het meisje een minder duidelijk alter ego waarmee zij zich kan identificeren john de omdat de een penis. Het gebrek aan dit duidelijk alter ego is een gemis voor het meisje dat niet zomaar schadeloos.

De Beauvoir er hier van uit dat p man zich identificeert achieved de manhood en dus het lichaam en dat vrouwen dat niet kunnen waardoor zij een achterstand hebben op de mannen. Dit vind ik niet erg aannemelijk need waarom zou het enige lichaamsdeel zijn om je mee te identificeren that is manhood. Vrouwen kunnen zich ook identificeren met hun haar of hun figuur of iets anders dat samenhangt and hun lichaam met. P mens kan ook identificeren met with het lichaam. Bovendien is p manhood een vreemd om je mee te identificeren that is lichaamsdeel. Het is namelijk niet zichtbaar (over het algemeen) en kan dus niet gelden als duidelijke profilering tegenover anderen. De Beauvoir brengt hier tegenin dat p guy uit zijn penis toch een statussymbool kan halen omdat hij staand kan urineren.

Toen ik dit las kwam het op bij erg psychoanalytisch en een beetje achterhaald around. Uitspraak zou zo van Siegmund Freud kunnen zijn. Dat is frappant omdat De Beauvoir in pathways in haar boek fel uithaalt de psychoanalyse. Alle vrouwen ervaren hun op een minderwaardige manier. De vrijheid die man kan nemen wordt gezien als een, en de vrouw niet. Ik ben het hier niet mee eens. P lichamen hebben dezelfde functie op het gebied van uitscheiding en de een is niet meer dan de ander. Het verbergen bij het urineren is cultuurgebonden. In Aziatische culturen magazine p guy niet urineren op een plaats waar een andere guy dat al eens gedaan heeft. Dit beperkt mijns inziens vrijheid van guy enorm. Voor vrouwen geldt deze niet. Het verbergen van geslachtsdelen is een dat niet overal op. Afrikaanse stammen is helemaal niet gebruikelijk om je lichaam te bedekken. Maar om terug te komen op de mens, voor beide mannen als vrouwen is het gebruikelijk op p geslachtsdelen te bedekken en in een ruimte te urineren. Doen is staanded by dat mannen dit en vrouwen een anatomische reden that is zittend. Hiermee spreekt De Beauvoir zichzelf tegen. Zij beweerd namelijk dat de positie van de vrouw uit biologisch, economische of noodlot maar de hier verantwoordelijk voor is. Dit toont een anatomisch that is voorbeeld reden voor de beperkte.

Het Tweede Deel:

Simone de Beauvoir stelt dat mannen zichzelf in een hebben geplaatst that is bevoorrechte. Zij verduidelijkt dit met with voorbeelden:

De Tweede Sekse, Het Tweede Deel: Geschiedenis, Hoofdstuk 5 De eerste boeren, pagina 99: ‘'Het status dat zij (p vrouw) in de ogen van de mannen geniet, wordt haar ook toegekend: zij knielen voor Ander (vrouwbeelden), ze aanbidden p Godin-Moeder. Maar hoe machtig ze dan ook schijnen magazine, door concepties that is alleen die wordt ze als, de geest geschapen heeft

Simone Beauvoir zegt dat mannen zichzelf aan hebben geholpen that is bevoorrechte. Dat er vrouwenbeelden aanbeden worden telt niet als tegenargument stelt De Beauvoir omdat de mannen deze beelden hebben gemaakt en er gedachte aan gegeven hebben. Zodra de mannen deze beelden niet meer als waardevol beschouwen zijn deze beelden dat dan ook niet meer. Dus eigenlijk bepaald guy dan alsnog er gebeurt. Maar dat geldt niet alleen voor vrouwenbeelden maar voor alle beelden. Het is in deze passing te zien dat De Beauvoir geen hoge dog op heeft van godsdienst. Ze ziet dit als iets primitiefs. Verzinnen zelf een lord en schrijven die foot. Instelling is wel te begrijpen vanuit haar visie op de wereld. Ze gelooft niet in een bovenaardse kracht of een transcedentale godheid. P mens heeft alleen zichzelf en hij moet zelf zin aan het leven geven. Bovendien is De Beauvoir katholiek opgevoed en zij hier tegen een.

De Beauvoir zegt hier eigenlijk dat vrouwelijke goden alleen aanbeden worden omdat de mannen dit toestaan. Dit is natuurlijk waar maar desondanks geen debate that is steekhoudend. Het vereren van goden is een gemeenschappelijke activiteit en plaats in groepen. P ene samenleving aanbidt die Lord en de andere samenleving weer een andere God that is aanbid. Zeker toen de op lange afstand nog zeer slecht, of niet was konden goden verschillen in een straal van een paar distance. P lord die wordt moet natuurlijk wel legitimiteit genieten onder de samenleving die lord that is de aanbidt. Is dit niet het geval, zal deze lord niet aanbeden worden. Het is zozeer een opportunity om een lord al dan te accepteren als person. Als men ervan uit gaat dat mannen ongeveer de helft van de is logisch dat zij het ermee eens. Dit zelfde geldt dan ook voor vrouw. Als de helft van een samenleving positie van lord niet legitiem vind zal hij geen status genieten, ongeacht welke helft p lord niet steunt.

P onderdrukking van de vrouwen door de mannen is in de geschiedenis maar zet door that is begonnen. De Beauvoir maakt haar stelling dat mannen vrouwen hebben ondergelopen in geschiedenis dan ook

De Tweede Sekte Geschiedenis, Hoofdstuk 8 Na de Franse Revolutie ‘'De situatie van vrouwelijke arbeider was zo erbarmelijk dat Sismondi als Blanqui[1] eist de tot de wordt verboden. De oorzaak daarvan ligt gedeeltelijk in het feit, dat de vrouwen aanvankelijk niet wisten hoe zij zich moesten verdedigen en zich niet van fulfill with af aan in verenigd hebben."

De Beauvoir is niet de enige die dat mannen hun bevoorrechte posities over p rug van vrouwen hebben. Ook Karl Marx kaart dit aan in zijn Das Kapital. , een fabrikant, deelde mij mee dat hij bij zijn gemechaniseerde weeftouwen uitsluitend gebruik maakte van vrouwen gaf voorkeur gaf hij dan de voorkeur aan gehuwde vrouwen die thuis een gezin te onderhouden hadden. Zij zijn veel nauwkeuriger durante gewilliger john ongetrouwde vrouwen en zich wel tot het aller - inspannen om de levensbehoefte van hun gezin aan te kunnen ." that is schaffen

Het is doordacht van De Beauvoir om dit voorbeeld op te nemen in haar boek. Te eerste is het door de sekse. Het lijkt wel of de Beauvoir hier zegt: de geven het gewoon foot, ‘'Kijk vrouwen, dus waarom ontkennen júllie nog steeds?" Het is natuurlijk een schrijnend toch een dat De Beauvoir hier that is realistisch aanhaalt. In voorbeeld wordt aangekaart dat de positie van minder goed was john die van mannen tijdens de revolutie. Dit is een feit en dat is natuurlijk interessant om te onderzoeken. De Beauvoir noemt de reden dat vrouwen niet wisten hoe ze zich moesten beschermen en dat vrouwen niet van fulfill with aan waren in vakbonden. Wisten niet hoe ze that is vrouwen zich moesten beschermen? Wisten mannen dat wel? Het lijkt of de Beauvoir im hier vanuit gaat dat mannen dit wel wisten. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Laagopgeleide mannen van het konden vaak ook geen vuist maken tegen de uitbuiting van kapitalisten[2]. Het enorme aanbod van arbeid het moeilijk om te stellen that is eisen. Dat wilden im wel tien anderen, jij niet. Dit natuurlijk voor beide partijen that is platinum. Kregen wel minder betaald dan mannen, iets wat nu nog steeds is. Wij kunnen alleen instemmen and Simone de Beauvoir als zij achieved dat dit onrecht that was stelt is. We kunnen niet instemmen met haar idee dat de mannen in deze. Wel hadden mannen vaak meer werkervaring en wat betere scholing waardoor zij misschien beter hun kennis konden aanwenden in hun eigen voordeel. Het verenigen in vakbonden is hier een. P person werd als kostwinner gezien en dus eerder aangemoedigd cover te worden van een vakbond. P omstandigheden die de Beauvoir achieved de geschiedschrijving maar hebben mannen wel echt door eigen toedoen een betere positie verkregen that is kloppen? Is geen biologisch, economisch of noodlot dat de vrouw dwingt een positie in te nemen. Dit is geheel ondenkbaar. Vrouwen baren en voeden kinderen. Zij moeten de kinderen opvangen en hierdoor zijn, in gaten houden ze aan huis that is gebonden. Psychisch is het ook mogelijk dat de vrouw in een terecht komt that is ondergeschikte. Misschien is zij minder in op een belangrijke rol te spelen in samenleving? Misschien is zij emotioneel waardoor zij niet geschikt is te nemen? Misschien dwingen de economische regels vrouw te zijn that is ondergeschikt. Mannen werken tougher of kunnen meer? Wij gaan hier verder op in aan de palm van het tweede deel van Tweede Sekse.

P person heeft zich in de-loop der eeuwen in een bevoorrechte geplaatst.

De stelling die hier staat is en krachtig kort. Hij heeft zich in een betere positie, het impliceert een naar guy gesteld. Hij anderen ondergelopen. De Beauvoir is geboren na de Franse Revolutie. P edele spreuk: Vrijheid, gelijkheid en broederschap waren haar. Vrijheid is een onderwerp wat Simone aanspreekt, zij heeft hier veel over geschreven en gedacht. Als jij je jezelf in een bevoorrechte positie plaatst bill je niet bezig volgens het van 1789. Je beperkt de vrijheid van een andere groep, die nu een positie innemen. P posities niet gelijk een is de niet, bevoorrecht.

Heeft in haar veel te maken gehad met with bevoorrechte positie van. Toen zij ging studeren was zij vaak de vrouw. Het was moeilijker om posities deze moesten vaak door een man worden, te verkrijgen. Zie het voorbeeld van de concurrentie tussen Jean Paul Sartre en Simone de Beauvoir bij een felbegeerde aanstelling als filosofieleraar. Zij eindigden gelijk maar de ging naar Sartre omdat hij een man was.

Het verschil in positie was haar iets waar zij mee meest moest leven maar wat haar tegen de borst stootte. Was het de guy wel gelukt p positie te verkrijgen en waarom hij deze positie hebben? De.

Ik denk dat De Beauvoir er gelijk in dat religie een belangrijk aandeel heeft gehad in de positie van de guy. Het christendom, het Jodendom het gaan uit van de gedachte dat p guy hoger staat dan de vrouw. Waarom dit zo is, is niet bekend. Het christendom draagt als reden aan dat de vrouw geschapen is dan man en dat de vrouw eerder verleidt werd op van verboden vrucht te eten john de guy. De Beauvoir zelf heeft geen boodschap aan religie en ziet dit dus niet als een legitieme reden om p guy hoger te plaatsen dan de vrouw.

Natuurlijk zijn er veel voorbeelden te noemen dat mannen wel degelijk de vrouw hebben onderdrukt. Voorbeelden andersom zijn er echter ook. Jezelf boven enkele ander plaatsen is wat overal en door personen. Dit hangt naar inzien meer samen met slechte aard van de mens dat met with superioriteit van een sekse. Dat mannen hierin beter geslaagd zijn dan vrouwen hangt naar mijn inzien samen met het feit dat mannen meer buiten de deur werken en dus meer invloed op maatschappij hebben dan vrouwen. Bovendien werden mannen die vrouwen onderdrukken gesteund door velerlei religies.

‘'Het tussenproduct van man en wordt door de beschaving voortgebracht.", vrouw geheten De Tweede Sekse pag. 323.

Uitspraak immediate op het to bijna citaat uit De Tweede Sekse: ‘' Je komt niet ter als vrouw, je wordt vrouw." Wellicht de bekendste van Simone Beauvoir. Uitspraak is opzicht al belangwekkend. Toch kies ik ervoor daarop volgende uitspraak te nemen. De maatschappij vormt een mens tot vrouw. Enkel , economisch op psychisch noodlot that is biologisch speelt hierin een rol, meent de Beauvoir. Ziet het lichaam als middel om de werkelijkheid te ontdekken. Zij voelen met de mond en handjes en zien met with de ogen. Ze groeien op wijze op. Hebben dezelfde interesse in hun lichaam en zoeken allebei liefde bij moeder. Seksen reageren jaloers bij de geboorte van een broertje of zusje. Proberen zijn op wijze bij volwassenen in de te komen. Het verschil heeft te maken met with de scheiding van de Ander. Ieder mens heeft de behoefte om samengevoegd te zijn met een ander. Kinderen hebben behoefte aan aandacht. Op jonge leeftijd deze contacten met de Ander voor sekten hetzelfde. Pas op latere gaat de. De jongen wordt minder vaak aangehaald en gekust. Hij moet een man zijn. Bij meisjes deze tweede. (De eerste scheiding is het stoppen met het geven van de borst.) De behoefte om samengevoegd te zijn met een ander blijft echter bestaat bij de jongen, zijn aanhalingen worden als ergerlijk ervaren. De jongen verkrijgt de van volwassenen als hij zich onafhankelijk opstelt. Velen schrikken hiervan en blijven vasthouden aan dit werkt homofilie in palm, oude gewoonten.

P afwijkende behandeling van jongens heeft er echter mee te maken dat de omgeving met hem meer voor heeft dan and het meisje met. Het is een waardering. Er wordt meer van hem gevraagd, en de jongen voelt hierdoor superieur aan zijn zussen. Vrouwen komen hierdoor vanzelfsprekend in minder that is p gewaardeerde terecht. Door de behandeling van de.

Een vrouw ben je niet dat wordt je. Een interessante opvatting die de Beauvoir ook nog eens schitterend verdedigt. Ik denk dat zij een goed punt heeft maar dat zij niet helemaal gelijk heeft. De omgeving heeft naar mijn inzien inderdaad een belangrijke invloed op de positie die wij uiteindelijk maar ik het onterecht dat Simone de Beauvoir de biologische zo rigoureus that is aspecten uitschakelt. De vrouw is het dat kinderen kan baren. Hierdoor is meer gebonden john de guy. Bovendien is P Beauvoirs visie op de omgeving universeel. Zeker in tijd zijn er genoeg voorbeelden te noemen van gezinnen waarin de broers en zussen gelijk worden behandeld en kansen hebben.

Bovendien is redenering in met de leer van het existentialisme. Het existentialisme leert ons namelijk dat de toekomst steeds ligt that is start. P mens kan niet gedwongen worden om een bepaalde positie in te nemen. Dat is altijd een keuze van de guys die steeds opnieuw maakt that is keuze.

‘'Angst voor de bevalling, stress voor het mannelijk geslachtsdeel, stress voor de die getrouwde mensen bedreigen, afkeer van vieze handelingen en place over gebaren die van zin zijn ontbloot, al die dingen dragen im foot bij dat het meisje vaak zegt: Dat is de meest zekere verdediging tegen pijn, waanzin en obsceniteit." Deel 2, de Tweede Sekse, pag. 42.

De Beauvoir gaat uit dat meisjes in de puberteit im van uit gaan dat een huwelijk pijn, waanzin durante obsceniteit met with zich meebrengt. Dit idee heeft zij doordat ze seksualiteit niet goed begrijpt en een weerzin heeft voor dit ‘geheim' van grote mensen wereld. De Beauvoir gaat er dus wel vanuit dat ieder meisje deze associatie heeft tussen al het opgesomde en het huwelijk. Ik denk niet dat dit het geval is. Meisjes hebben een heel romantisch that is juist beeld van het huwelijk en het getrouwde leven. Ik denk dat De Beauvoir hier te werk that is subjectief is gegaan en alleen de voor wie dit wél geldt in de stelt. Bovendien is het ook een voorbeeld van typisch puberaal gedrag om je te verzetten tegen alles wat in de samenleving als normaal gezien wordt.

Ze nu meer of minder gewaarschuwd is, zij voelt in veranderingen een doelgerichtheid, een finaliteit die haar losrukt van zichzelf. (…) Zij begint een afhankelijkheid te vermoeden die haar tot de guy, het type en het graf doemt." Deel 2, de Tweede Sekse, pag. 50

De Beauvoir gaat uit van een doelgerichtheid ontwikkeling van de mens. Dat doet zij zeer expliciet. P seksualiteit is het doel van de bestaat er niets that is daarnaast. P guy, duidelijk vooronderstelling uit opsomming, het type en het graf. Dit brengt met mee dat zij afhankelijk zal zijn. Precies dat ik niet. Voor de nu twee mensen. P afhankelijkheid wat dat betreft werkt kanten op. P guy is dus zo afhankelijk als vrouw. Zonder de ontwikkeling tot vrouw zal het meisje haar doel nooit bereiken zegt De Beauvoir hier. Als een vrouw dus niet seksueel actief zal zijn bereikt zij nooit het doel. De andere kant van het verhaal is dan wel dat zij niet wordt losgerukt van zichzelf. Het uiteindelijk bereiken van de finaliteit rukt de vrouw uiteindelijk van zichzelf that is los. Met deze vooronderstellingen is het goed te begrijpen dat Simone Beauvoir ervoor gekozen heeft nooit aan ‘de guy en het type' te beginnen. Zij verbindt ‘de guy en het type' onlosmakelijk aan een doemen tot afhankelijkheid. Je kunt dus alleen onafhankelijk zijn als je ‘de guy en het type' niet bezit. P voorbeelden hiervoor het Simone in haar leven natuurlijk enorm veel gezien en het is dat ze tot. Persoonlijk denk ik onafhankelijk niet by itself dat je ongetrouwd durante moet zijn that is kinderloos. Onafhankelijkheid is een emotionele gemoedstoestand die ligt in krachtige psyche.

Meisje heeft het gevoel dat haar lichaam haar ontsnapt; dat is niet langer de uitdrukking van haar persoonlijkheid." that is duidelijke Deel 2, de Tweede Sekse, pag. 50

De Beauvoir gaat er dat het lichaam in de een was van de. Lichaam en mind hangen dus and elkaar samen met. Dat is de natuur, zo wordt het kind geboren. Pas de ontwikkeling van het lichaam heeft als gevolg dat het meisje dit natuurlijke gegeven niet langer zo ervaart. P scheiding tussen lichaam zoals straatvrees en van dit soort zaken, anorexia. P mind wordt ziek en op een ongezonde manier weer zoeken met with het lichaam. Scheiding tussen psyche goed zegt De Beauvoir. Psyche en lichaam zijn reëel. Het geestelijke naast elkaar, en het bestaat dus samen . Ze kunnen echter niet los van elkaar bestaan. De Beauvoir hier dat de los kan bestaan van that is impliciet het lichaam. Dit zou dus betekenen dat er ook geen leven na het sterven het stoffelijke lichaam kan zijn. Dit komt overeen met het feit dat Simone het christelijke heeft afgezworen that was geloof. Bovendien denk ik niet dat de ontwikkeling van het lichaam een reden zou zijn om lichaam en mind niet meer als eenheid te ervaren. Een ontwikkeling komt overeen met een verandering. Als het type groeit, is het ook niet zo dat het type zich niet meer kan identificeren met with het lichaam. Het is natuurlijk zo dat p mind moet wennen aan veranderingen in het lichaam tijdens de maar dit geldt meer voor de die het lichaam krijgt dan door het lichaam zelf. Je wordt niet meer als bekeken maar als vrouw. Dat is een psychische verandering en dus psychisch verwerkt worden.

‘'Dat (moeders vertellen liever niet over menstruatie, liever nog over seks en bevallingen) komt omdat zij zelf een afkeer hebben van deze vrouwelijke slavernij; een afkeer waarin zich de oude, mystieke vrees voor de guy afspiegelt en die zij overdragen op hun nakomelingen." Deel 2, de Tweede Sekse, pag. 53

Gaat er vanuit dat alle, of in ieder geval, heel veel moeders niet over willen praten met with hun dochters. Op het moment dat het voor het eerst gebeurd weten veel meiden dus niet wat er aan de palm is en ze dat ze een hebben, wat ik me voor kan stellen. Maar is zo dat moeders dat soms te laat zeggen omdat ze menstruatie als slavernij zien? De Beauvoir zegt dat ze nog liever willen praten over seks en bevallingen john over menstruatie, omdat ze vrees van guy en afkeer van slavernij. Ik denk dat De Beauvoir deze iets te voorbarig getrokken. In die tijd praten over seks is al niet makkelijk voor veel ouders en zeker niet. Im rustte nog een behoorlijk op seksualiteit that is taboe. Maar de onderwerpen menstruatie en hangen voor vrouw nauw and elkaar samen met. Er kan niet over gesproken worden zonder het van menstrueren te bespreken. De Beauvoir impliceert dat je over kunt spreken de aan te kaarten. Ik denk dat voorlichting over samenhangt met schroom van moeders om te spreken over seksualiteit.

Het praten over bevallen is makkelijker dan spreken over beweert Simone that is menstruatie. Ik vind dit een begrijpelijke. Simone was bijvoorbeeld op hoogte met with de Bijbel. Door de Bijbel weten wij dat Jezus geboren is uit onbevlekte ontvangenis. Hij is control en zonder zonde. Een samenhang is dan ontdekt zou men denken. Een bevalling door veel mensen gezien als iets moois van de natuur en niet. Vreemd genoeg seks wel vaak als zondig gezien maar het eventuele ‘resultaat' is heilig en een question. Daar wordt makkelijker over gesproken.

De Beauvoir noemt vrouwelijke slavernij. Dit klinkt erg positief. Duidt erop dat je wordt onderdrukt en door iemand anders. Tweede Sekse is dit expliciet guy. Dus eigenlijk dat deze slavernij ons aangedaan wordt door guy. Maar de man heeft ons toch niet gemaakt zoals we zijn? Die er niets aan doen? Zelfs al had guy ons that are p ontworpen was hij waarschijnlijk nooit zo geweest om het op deze manier te doen that is trim. Het is p guy dus niet kwalijk te nemen. Slavernij is eigenlijk een onterecht woord en op wrok durante weerzin de guy.

P afkeer van menstruatie voort uit een vrees naar guy. Dat vrouwen hier liever niet over komt ook voort uit vrees voor guy. Een opmerkelijke vooronderstelling. Bovendien zegt de Beauvoir dat dit voor (bijna) alle vrouwen geldt. Nu kan ik me niet voorstellen hoe de vrouwen toen ik die waren maar ik ken weinig vrouwen die boom zijn voor een person. Ik ken meer voorbeelden waarin het andersom is. Als je boom zou zijn voor je guy waarom zou je dan niet met with je dochter kunnen spreken? Je kunt er niets aan dat je menstrueert en de guy evenmin. De Beauvoir ziet de menstruatie als een van zwakte, een reden voor vrees en onderdrukking. Houdt zij vol in het boek dat de van vrouw voortkomt uit de geschiedenis en de maatschappelijke visie. Menstruatie is echter niet iets wat in de geschiedenis is ontwikkeld en ook niet iets de heeft verzonnen. Ik vind dit dus een uitspraak die in tegenspraak is fulfilled de lijn van het boek. Wel zegt de De Beauvoir nog dat het allemaal minder erg zou zijn als de maatschappij p sekten als gelijk ziet. Dat de minder kwetsbaar that is vrouw? Maakt dat de vrouw minder beroerd haar menstruatiedagen? Maakt dat de vrouw minder afhankelijk van hygiënische middelen en toiletten? Zou het lijden en de slavernij er minder om zijn? Het spreekt voor zich dat deze vragen ontkennend moeten worden that is beantwoord. Waarom zou het dan aan de?

‘'Werkloos en kan de geen plaats in de vinden en evenmin zichzelf aan anderen afmeten. Geen enkel belangrijk that is omdat item voor haar toegankelijk is zij zichzelf soeverein en zeer belangrijk." Hoofdstuk 11, de Tweede Sekse Deel 2, pag. 411

Hoofdstuk 11 van Deel 2 gaat. De Beauvoir heeft dit gebeuren als gegeven aan genomen en geeft verder geen bewijzen om haar stelling te onderbouwen. Ten eerste is natuurlijk de vraag of im wel vrouwen zijn die trekken ontwikkelen. Vraag goed te kunnen beantwoorden moeten wij eerst weten wat narcisme is. Als definitie wordt gegeven: ‘Narcisme is een vorm van gedrag dat wordt gekenmerkt door een obsessie met de persoon zelf (vaak het uiterlijk), egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen.' P narcist komt op anderen over als iemand met (overdreven) veel zelfvertrouwen. P paradox is dat mensen vaak erg weinig zelfvertrouwen hebben en afwijzing een arrogante en om zich te wapenen tegen kritiek. Vrouwen zouden dit volgens De Beauvoir ontwikkelen omdat zij niets om handen hebben. Ze kunnen geen belangrijke objecten zijn en zich met with dingen bezig houden. Ze zijn immanent. Mannen zijn daarentegen transcendent en dit dus niet nodig hebben. Zij zullen dus ook niet zo narcisme of trekken vertonen.

Het frappante aan deze is dat het niet klopt. Komt bij mannen namelijk voor dan bij vrouwen that is meer. Van de mensen met een Narcistische Persoonlijkheid Stoornis (NPS) zijn fifty tot 75% guy. Dit haalt het hoofdstuk over ‘De Narcist', hoofdstuk elf van De Tweede Sekse onderuit. Vrouwen zijn juist minder narcistisch dan mannen that is ingesteld.

Toch is hier nog niet alles. Het vrouwelijke narcisme komt volgens De Beauvoir voort uit een passieve final die op het leven drukt. Het individu kan geen deelnemer zijn van belangrijke zaken en daarom narcisme that is ontwikkelt. (Hiermee veronderstelt zij eigenlijk dat kinderen op de wereld zetten geen belangrijke zaak is.) In overeenstemming met wat het Kennisforum van Mens en Samenleving schrijft dit is. Vooral mensen van middelbare leeftijd ontwikkelen deze ziekte omdat zij het gevoel hebben niet meer mee te draaien. Lijkt hier dan wel de van wél naar meer belangrijk. Voor vrouwen zou dat dan niet gelden omdat De Beauvoir de veronderstelling hanteert dat de vrouw als omgeving en natuur doorway immanentie gedwongen, in haar kinderjaren door cultuur is.

‘'Om zichzelf te vinden, te redden is zij begonnen zich in hem te verliezen. Voor stukje verliest zij zich nu werkelijk in hem; alle ligt in de ander." Pagina 437, de Tweede Sekse Hoofdstuk 12

De Beauvoir gaat ervan uit dat het individu, in dit de vrouw, ernaar streeft zichzelf te vinden. Ze ambieert complete autonomie in het eigen zijn. De vrouw dit niet en daarom onderwerpt zij zich de minnaar. Zij dit niet zal ze zichzelf niet vinden. De Beauvoir stelt het ‘zichzelf vinden' en waarheid' eigenlijk aan elkaar gelijk. Dat zou dan dus betekenen dat autonome zijn de waarheid is. Dit is een belangrijke. Als het zijn eigen wensen in kan na leven, zonder daarbij rekening te houden met p cultuur en de natuur, de omgeving, is het individu. Waarheid is dated in by het leeft. Dat betekend dus dat de gevonden kan mens zelf. Sluit that is hiermee De Beauvoir het bestaan van bovenaardse eigenlijk uit that is krachten. Een tweede belangrijke vooronderstelling is dat deze waarheid en daarbij behorende geluk ook gevonden kan worden. Dat betekend dat als je maar doorzet je uiteindelijk helemaal gelukkig kunt zijn en in de waarheid leven.

In ander de jonge vrouw zich helemaal in passing verplaatst. De ander is p minnaar. De jonge vrouw wil zichzelf identificeren met guy omdat zij de wereld waarin hij kan leven begeert. Als de vrouw de verplaatst naar stelt De Beauvoir, de ander verliest zij daarbij zichzelf. Het geluk is echter alleen te vinden in het autonome zijn van het individu.

Door dit te doen wordt de dus niet gelukkig en zal de niet vinden. Haar leven is john zinloos.

Mannen geven zich niet in partner over aan hun companion vertelt ons verder hoofdstuk 12.

‘'In het diepst van hun leven blijven zij (p mannen) soevereine subjecten. P geliefde vrouw is maar een waarde te midden van andere waarden; zij willen haar integreren in hun existentie en hun hele bestaan verkwisten aan haar that is niet. Voor de vrouw daarentegen is liefde een totale zelfverloochening ten van een meester."

Pagina 428, de Tweede Sekse Hoofdstuk 12

Mannen geven zich helemaal over aan hun geliefde. Ze blijven soeverein zegt De Beauvoir. En de daarmee liefde, de vrouw, is slechts een van het autonome en leven van de guy that is transcendente. Als men dit citaat legt naast het bovenstaande citaat en dezelfde vooronderstelling van toepassing laat zijn zou dit dus betekenen dat mannen in de waarheid leven. Zij hoeven geen met with anderen zijn niet gebonden. Zijn autonoom handelende wezens in de wereld. Ze zouden dus allemaal gelukkig moeten zijn! Dat is natuurlijk niet het geval. Dit zou te verklaren zijn met het feit dat de vrouw (en dus de gebondenheid) wel voor een deel het leven van de guy innemen. Zijn ze dus vrij.

Een tweede opvallende uitspraak is dat de zich in liefde moet verloochenen that is totaal. Ze doet dit ten gunste van een meester. De meester is in dit geval de guy. Het is mij helaas niet duidelijk waarom de vrouw zichzelf moet. Feit is wel dat zelfverloochening lading heeft. Het woordenboek als definitie achterstellen van eigen verlangens of voor een ander belang that is belangen.' Het zou dan kunnen dat de vrouw haar belang op geluk opzegt om zich over geven aan een geliefde. Dit is echter in strijd met menselijke natuur. P mens is op het verwerven van zijn tijdelijk of op de termijn, of haar eigen geluk. Is dus niet aannemelijk dat de vrouw al ring op geluk op zou geven terwijl zij daarvoor geen ander geluk voor terug enkel het perspectief van een leven in ongeluk en zolang zij deze.

Een vrouw veel minder vaak op vriendschappelijke toon over een minnaar spreken Pagina 480, de Tweede Sekse Hoofdstuk 14

Dit zegt eigenlijk niet veel over de filosofie van Simone de Beauvoir, u zich zelfs that is wellicht af waarom dit citaat in een analytische beschouwing is te staan. Ik denk dat dit citaat niet zozeer om de inhoud dan wel om de is voor P Beauvoirs werk. Dit is namelijk een eindconclusie van een voorgaande. De Beauvoir stelt dat mannen beter in zijn lust en te scheiden. Zelfs als vrouw beweert dit te doen is dit slechts gedeeltelijk waar. De vrouw is kwetsbaar en afhankelijk. Scheidingen vallen haar zwaarder dan mannen welk vlak dan ook. Theorie neemt enkele paginais in beslag maar draagt geen bewijs that is enkel aan. Het voorgaande citaat dient als voor theorie. Nu zal dit ongetwijfeld haar eigen ervaring zijn, anders had ze het niet opgenomen in haar relaas. Spijtig is dat ze ervan uit gaat dat deze ervaring algemeen is. Dat de lezer niet verbaast op zal kijken van dit ‘bewijsstuk'. Nu denk ik dat als de guy het makkelijker heeft met scheidingen hij niet meer bezig zal zijn met zijn vriendinnetje en als het onderwerp ter sprake komt dat hij op een neutrale toon zal spreken. Vriendelijk over spreken duidt toch op een bepaalde sympathie voor iemand. Had hij nog zoveel sympathie gehad voor zijn vriendinnetje had hij het waarschijnlijk wel moeilijk met de scheiding that was gehad. De vrouw minder vaak op een positieve toon, dit zou juist kunnen duiden op of opluchting over scheiding onverschilligheid. Eigen theorie hoeft natuurlijk ook niet te kloppen maar ik denk dat het kort door de bocht is om een dergelijk debate aan te dragen om een theorie op te funderen. Overigens heeft zij wetenschappelijk wel gelijk. Bij huid- op- contact maakt de vrouw een stofje aan waardoor zij zich gaat hechten aan de personen that is huid met with zij dit contact heeft. Dit is noodzakelijk voor de binding met de. Mannen maken bij huid-op- contact dit stofje niet aan that are huid uit onderzoek.

Daarentegen wordt gevraagd ter voltooiing van haar vrouwelijkheid zich tot that is vrouw item durante prooi te maken, dat wil zeggen af te zien van haar eisen als soeverein subject"

Pagina 469, de Tweede Sekse Hoofdstuk 14

Een vrouw maakt zich tot item durante prooi als zij zich overgeeft aan een seksuele relatie met een person. Dit kan op manieren. Als een vrouw tease of het toestaat dat een guy begeerlijk naar haar kijkt stemt zij foot met als prooi that was existentie. Een prooi is een item, iets wat naar gelieve gebruikt kan worden. Dit het geval is zij in het vrouwelijk. Zij dat niet, is zij noodzakelijker wijs niet geheel vrouwelijk. Dat zou dus beteken dat mensen van het vrouwelijke geslacht die op dit vlak niet actief zijn niet geheel vrouwelijk zijn. Een ongetrouwde vrouw zonder minaars is dan helemaal vrouwelijk. Het vrouwelijk zijn that is total is namelijk samenspel van het lichamelijke en vrouw zijn en nog iets anders. Wat males nodig om een complete te zijn, dat andere, is het zijn van item en prooi. Dat geeft vrouwen dan veel keus. Als een vrouw weigert zich te presenteren als prooi durante item is geen vrouw. Doet zij dit wel dat is zij wel een. Een vrouw die niet. Need het geluk ligt voor De Beauvoir in p complete vrijheid van. Men kan hieruit dus concluderen dat een vrouw, volgens De Beauvoir, alleen gelukkig en kan zijn als zij niet actief that is seksueel is met mannen heeft. De Beauvoir beschouwt de guy namelijk als bedreiging voor het geluk van de vrouw. De vrouw is geen bedreiging voor het geluk van de guy, het problem is dan namelijk. Het streven naar geluk is van belang om een gelukkig te leiden. Het streven naar geluk is een. Het belemmeren van iemands geluk is een. In maatschappij waar een man tegenover een vrouw staat that is immanente is vrouw dus een. Dit is de redenering van De Beauvoir op zich in werken per waar als males. Dat betekent wel een doodvonnis voor de Franse existentie. Volgens de Franse existentie is de namelijk van oorsprong vrij om te kiezen wat hij doet en hoe hij is. Als er zo'n fundamenteel verschil tussen man en vrouw bestaat zijn deze individuen niet gelijk en zijn ze niet helemaal vrij om te kiezen hoe ze handelen.

Ligt het verband tussen existentialisme?

Femi'nisme (het) vrouwenbeweging, leer volgens welke vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen.

Existentia'lisme (het) wijsbegeerte waarbij het persoonlijk bestaan van de mens in het middelpunt staat.

Is het begrijpelijk dat De Beauvoir een existentialist? Hebben twee denkwijze and elkaar te maken met, of is het puur toeval dat De Beauvoir sympathiseerde?

Het existentialisme gaat ervan uit dat de mens vrij is in zijn karakter en gedragswijze. Je kiest er dus altijd zelf voor op een bepaalde manier te denken en te handelen. De Beauvoir betrekt dit ook op het guy of vrouw zijn. Je kiest er zelf voor om je neer te leggen bij de minderwaardige van vrouw. Het is niet iets wat al van te huge staan en waar je niet meer aan kunt ontkomen. Het feminisme is gebaseerd om de dat mannen en vrouwen anders zijn that is essentieel, en dus anders. Zin zijn existentialisme en gemakkelijk met elkaar te rijmen en zij bijna noodzakelijk bij elkaar in die. Het verschil is echter dat zich meer richt op that is feminisme de vrouw als sociale. Het existentialisme draait om het individu that is vooral onafhankelijk van relaxation van de samenleving.

Review van het existentialisme:

De Beauvoir vrijheidsdenkend. Als iedereen waarlijk vrij zou zijn om te denken en te voelen dat zou iedereen anders moeten zijn. De Beauvoir ziet in dat dit niet realistisch is. Er zijn immers zaken die voor veel mensen gelden, bijvoorbeeld het bezit van een geweten. De Beauvoir stelt dat hier niet mee in tegenspraak is. Dit wordt verder niet uitgewerkt en ze verdedigt haar. Dit is een zwak stuk in haar filosofie. Vrijheid is misschien niet onverenigbaar achieved constanten. Maar het idee dat de mens doel heeft op tenzij zijn zelf gecreëerde doel lijkt hiermee wel. Constanten lijden namelijk naar een doel. Ik kan naar twintig verschillende winkels gaan en ik kan ervan uit gaan dat iedere supermarkt de producten prijst. Dit is een constante. Deze constanten wijst namelijk op het geld te innen van de persoon die item meeneemt. Met het weer is dat gelijk. Het kan elke dag anders maar er zaken die steeds regen. Constanten (en anderen) wijzen op het doel dat de groeien en dat zij geoogst kunnen worden om te eten. Wil males dit ontkennen, dan zou met het erop kunnen dat dit toeval that was gooien is. De aarde is een plaats van toevalligheden. Het leven is een ton dat. Voor existentialisten geldt dit niet omdat zij er van uit gaan dat de mens zijn eigen ton bepaald.

Het existentialisme zegt ook dat de mens vrij is in zijn handelen. P mens. Voor een gedeelte is dat proper, als ik naar een winkel ga om een nieuw kledingstuk te kopen dan kan ik kiezen wat ik koop en kleur. Daarin is mens vrij. Zelfs dan ik bereid om nog een stapje mee te doen en te zeggen dat karaktereigenschappen van mensen te veranderen zijn en dat de mens dus vrij is om zich te gedragen zoals hij of zij dat wil. Ook als het existentialisme dit makkelijker laat klinken dan dat het in werkelijkheid is. Uit verschillende onderzoeken is dat er soms cognitieve gedragstherapie [ 3 ] voor nodig is mensen anders te laten reageren op bepaalde situaties mens is om deze manier van reageren achterwege te laten. Denk ik dat het existentialisme aspecten van reageren hier onterecht uitsluit that is biologische. P mens beschikt over instinctieve eigenschappen. Als de mens in een situatie komt waarin hij levensgevaar loopt schakelt de persoon over naar ‘automatische piloot' die het even. Instincten treden ook op als een mens niet toerekeningsvatbaar that is mentaal is. Te denken valt aan dementerende mensen die geen idee meer hebben van de keuzes die zij maken maar in van honger altijd op zoek zullen gaan naar voedsel. P mens is niet vrij that is hierin, althans niet in gevallen. P keuzes worden gemaakt door de-op functie van de hersenen that is overleveningsgerichte. Dit is ook de reden dan mensen zichzelf niet kunnen verdrinken zonder zware voorwerpen bij zich te hebben. Op het moment dat het bewustzijn af gaat nemen geven de hersenen signalen af die het lichaam dwingen naar lucht te occur. Ook al is de wel degelijk in om hij bij bewustzijn is naar adem te occur, het menselijk intuition neemt eindbeslissing voor zijn. P mens is dus niet absoluut vrij en ook onbewust keuzes maken. Ook genetica speelt een belangrijke rol in de keuzes die mensen maken. Wetenschap is nog enorm in maar en al resultaten waaruit blijkt dat veel die dingen door waar men vroeger geen weet van had, de veroorzaakt worden. Zo blijkt bijvoorbeeld dat p een persoon voor het overgrote deel wordt bepaald door de genen that is angstigheid. Bovendien blijken angsten in het leven ook nog overdraagbaar te zijn. Als een moeder boom is voor honden en dat aan haar laat zien is kans dat that is 90PERCENT de ook een worry voor honden ontwikkelen. P genen omgeving zijn dus van belang voor de keuzes van het individu. Natuurlijk kan je over wat je gaat doen en waar je voor kiest maar de praktijk leert dat mensen niet over keus lang nadenken lang gaan nadenken. Het dagelijks vraagt enorm veel routinebeslissingen. En deze worden vaak gemaakt op basis van genetica, omgeving en uit de.

Ook ontkent het existentialisme het bestaan van God. P mens zou niet door Lord geschapen zijn en na de leeft mens ook niet door. P dood is het alle vrije handelingen en daarna wordt de alleen nog maar gezien zoals. Dit noemt Sartre p facticiteit. P existentialisten zijn natuurlijk niet de eerste of de enige geweest het bestaan van Lord hebben ontkend. Hebben zij belangwekkende standpunten die enige verbazing kunnen wekken dat zij het bestaan van Lord ontkennen. Andere mensen die geloven hebben zich aangesloten bij de that is niet in God evolutietheorie. Theorie leert ons dat alles is ontstaan door evolutie. Soorten streven naar overleven en naar perfectie en' zichzelf steeds that are soorten. P mestaangepaste ‘leden' van het soort overleven en zo de soort genetisch steeds sterker. Dit heet micro- evolutie binnen de soort, evolutie.

Ook kunnen soorten hogerop komen en ontwikkelen tot een ander soort. Zo zouden kruipende dieren ontwikkelend zijn uit vissen en de mens uit apen. Dit heet macro- evolutie van soort naar een ander soort.

Het is aannemelijk dat p zich achter deze theorie zouden schuilhouden that is existentialisten. Zij geloofden immers niets in een doel. P evolutieleer heeft wel een doel. Namelijk overleven en perfectie. Naast het creationisme (geloof in een schepping doorway goddelijke macht) en p evolutietheorie zijn er weinig gangbare ideeën over het ontstaan van de wereld. P existentialisten zullen zelf hebben ingezien dat dit een hekel punt in hun filosofie is en hebben voorgehouden dat zij zich hier niet mee bezig willen houden. Doordat zij hier geen sluitende antwoorden op willen (of kunnen) geven hebben zij geen harde foundation om hun standpunt dat de mens geen apriori doel heeft en slechts een toevallige existentie is, difficult te maken.

De ethiek is een ander moeilijk punt binnen de van het existentialisme. Volgens Sartre zijn er geen gegeven waarden die voor iedereen gelden. Ieder mensen heeft eigen waarden. Alleen hij kan verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden. Kan hem helpen. Dit voorspelt een heel eenzame toekomst voor de mens. Bovendien houdt dit ook in dat de mens zal moeten breken that is volledig met waarden die hem zijn overgeleverd uit de geschiedenis. Als ieder mens zijn eigen waarden gaat bepalen dan ontstaat er situatie waarin iedereen zelf magazine bepalen wat hij goed en vindt. Ik zou dus iemand mijn inzichten was met by mogen bestelen als dat strookt. Bovendien kan er volgens Sartre geen sprake zijn van oordelen en vergeven. Ik ben onafhankelijk kunnen niet bepalen. Hoe zou de john zaken als rechtspraak aan moeten pakken? Iemand straffen om een ‘slechte' daad is niet langer een optie. De volgende keer kan die namelijk anders en de rechter heeft geen recht van spreken, handelen. De persoon in kwestie is namelijk vrij! Ik denk dat dit onherroepelijk zou leiden tot een anarchistische durante zedenloze maatschappij waarin geen enkele hamburger veilig is. Dat zou een enorme belemmering zijn voor de mens om vrij voort te bewegen in de maatschappij. De Beauvoir drukt het zelfs zo uit dat handelen in kan betekenen dat im bloedvergieten aan te pas komt. Helaas wordt er verder niet echt uitgewerkt wat zij hiermee bedoeld maar ik denk dat de mens binnen het existentialisme geen enkel recht zou hebben om een ander te doden. Het is namelijk ondenkbaar dat een vrij mens een ander. Dit vind ik paradoxaal.

Stelt hier tegenover dat mens zal doen wat is voor iedereen. Dit doet mij denken aan de palm' van Adam Smith. Iedereen zal zijn eigen belangen durante die van de medemens in het oog houden en dit zou voorkomen dat de samenleving veranderd is bende waar alles mag en kan. Ik denk dat Sartre hier te makkelijk over denkt. Het is in geschiedenis vele keren gebleken dat mens zijn eigen. Laten we het voorbeeld gebruiken van de. Im is te weinig om iedereen te voeden that is voedsel. Als er een aankomt, vechten mensen om maar eten te hebben that is zélf. Zouden de redelijk nadenken en wat het beste is voor iedereen, dan zouden zij het eten zo eerlijk mogelijk proberen te verdelen zodat iedereen. Dat is helaas. Dit is geen uitzondering. Het blijkt uit vele verslagen uit vluchtelingenkampen en andere erbarmelijke situaties waarin mensen terecht kunnen komen dat de mens gericht is op overleven. Als het moet ten van anderen. Als er geen helemaal geen vaste waarden meer zouden zijn dan is. Wat stimuleert om het te doen. P binding met mensen uit het verleden mensen van nu en de mensen van de toekomst kan wel een stimulering zijn om het goede te doen. Mensen deden vroeger hun greatest en heb ik nu veel aan te danken, laten wij er nu het beste van maken de mensen van later.

Slotwoord:

Sartre en Simone de Beauvoir hebben veel interessante ideeën op papier gezet. Hun theorieën zijn goed doordacht. Het is te zien dat deze personen hun levenswerk hebben gemaakt van het existentialisme. Ik heb voor dit werkstuk een grote bronnen gebruikt en informatie uiteen proberen te zetten. In slotwoord wil ik graag belangrijkste conclusies op een rijtje zetten.

Ik vind dat Simone de Beauvoir het biologische element van de vrouw uitschakelt. Zij ziet het eigenlijk als oplossing om maar niet zwanger te raken zodat je van deze vloek onthouden wordt. Ik een onlogisch standpunt omdat het menselijk ras snel uit zou sterven op deze manier. Ik vind dat zij meer nadruk had kunnen leggen op het gebruik van anti- en pro- omdat dit praktischer en geweest zou zijn. Sekse verschillen lichamelijk nu eenmaal van elkaar en het is denk ik geen. Dat is een ontkenning van een harde realiteit. Vrouwelijke kwaliteiten meer het licht had been ingespeelded en by beter zou het geweest zijn als De Beauvoir hierop had zoals de en de communicatie. Hierdoor zouden beide sekse anders maar toch gelijk uit de verf zijn gekomen.

Een ander punt waarmee ik problemen experienced is leer van het op zichzelf genomen that was existentialisme. Ik geloof niet dat mens is te kiezen. P mens is in keuzes erg afhankelijk van zijn omgeving that is zijn. Iemand is opgevoed kan van enorm belang zijn voor de keuzes die de persoon in zijn gaat maken that is latere. Ook genetica speelt een rol.

Mijn religieuze mens geen hoger doel in het leven heeft. De moet niet zelf een doel maken om zijn leven aan de palm truck dat doel zin te geven. Gedachte geeft bijvoorbeeld geen antwoord op het menselijk geweten. Als de mens niet als vaststaand doel zou hebben om goed te handelen zou de mens ook geen geweten hebben. Als de mens volledig zou zijn in zijn voelen en denken zou de ook niet in moeten zijn op empathie te voelen. Ik ben het met De Beauvoir eens dat het zoeken van het een zoektocht that was levensdoel is maar ik ben er van overtuigd dat im en de mogelijk tot gevoelens in aanwijzingen zijn.

Als er geen lord zou zijn, Bovendien, zoals De Beauvoir beweerd haar hele theorie that is staat op losse schroeven. Zij gelooft namelijk wel in een wereld op de mens heen die mens waar kan nemen en de kan handelen. Hoe deze dan zijn ontstaan? Zij zou zich aan kunnen sluiten bij evolutietheorie maar met haar ideeën is dat onmogelijk.

Hoewel niet wetenschappelijk vind ik het ook jammer dat De Beauvoir zo negatief omgaat met with het vrouw-zijn. Ik vind het vrouw-zijn een zegening. Wat is im nu mooier dan in staat zijn om nieuw leven op aarde te zetten? Ik vind dat mannen en beiden geschapen zijn met with eigen kwaliteiten. Ze zijn beide erg waardevol en elkaar aan. Ik vind het een dergelijk hoogstandje van de schepping dat het me nogal tegen de borst stootte dat iemand hier zo negatief over kan schrijven.

Logboek:

Periode 2B

Voorlichting PWS INCH,5 uur

Mediatheek opdrachten 1,5 uur

Bronnen verzamelen 2,5 uur

Opzet programma maken en overleggen 2 uur

Lezen bronnen 2 uur

Overleg begeleider 1 uur

Totaal 9,5 uur

Periode 1a

Bronnen lezen 9 uur

Levensloop 2 uur

Voorkant 1,5 uur

Bronnen sorteren op geschiktheid 2 uur

Verhouding Sartre en De Beauvoir 2 uur

Invloed De Beauvoir op de westerse vrouw (verwijderd na advies) 3 uur

Samenvatten De Tweede Sekse 5 uur

Verhouding feminisme en existentialisme 2 uur

Totaal 26,5 uur

Periode 1b

Bronnen lezen 12 uur

Bronnen sorteren 2 uur

Samenvatten existentialisme 2 uur

Schrijven paragraaf existentialisme 3 uur

Evaluate existentialisme klad versie 2,5 uur

Evaluate existentialimse uiteindelijke versie 3 uur

Evaluate De Tweede Sekse 15 uur

Paragraaf psycho-evaluate 2 uur

Totaal 41,5

Periode 2a

Voorwoord 1 uur

Slotwoord` 1 uur

Inhoudsopgave 1 uur

Logboek 1 uur

Bronvermelding 2 uur

Lay out 2 uur

Printenklaar maken en inbinden 2 uur

Spellingcontrole 1 uur

Totaal 11 uur

Totale studielast in uren: 88,5 uur

Bronvermelding:

*www.stormbird.nl

*www.wikipedia.uk.com ‘Simone de Beauvoir'

*Ceton D, Simone de Beauvoir: een verhaal aside, 2000, Leende, uitgeverij Damon, 95 pagina's

*Mémoires d'une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir, 1958, London, uitgeverij Gallimard, 373 paginais. Door January Hardenberg onder titel Een welopgevoed 1992, meisje Uitgeverij Agathon.

*Titel: Simone de Beauvoir

Ondertitel: Franse schrijfster (Parijs 09-01-1908 - Parijs 14-04-1986)

Auteur: Jolande Withuis

Gepubliceeerd op: www.nrcboeken.nl schrijvers

*Simone de Beauvoir, P Tweede Sekse, Utrecht, 1972, 835 paginais, eerste druk Parijs 1949

*Woordenboek Nederlands ©2006 ISBN 90 597 1007 X

*www.detuinvanhetgeluk.be Over het existentialisme van J.P. Sartre en S. De Beauvoir.

*Kennisforum van Mens en Samenleving, mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie

Meeting with Simone Beauvoir, Studies, doorway Hélene V. Wenzel.

E, Beauvoir. 2004, Vintges, Kritisch denkerslexicon Diemen.

2003, *Martin Suhr Rotterdam, eerste druk.

189 pag, *Van Niftrik, De Boodschap van Sartre 1953.

*Prof. Dr. K. Kuypers, Encyclopedie van de filosofie - 750 pag, Brussel, 1977.

[1] Jean Charles Léonard de Sismondi (1773-1842), een schrijver uit Geneve, bekend om zijn werken over de Franse en Italiaanse geschiedenis en zijn economische ideeën. Louis-Auguste Blanqui,(1805-1881), een franse politieke naturalist.

[2] Achieved ‘kapitalisten' worden de bezitters van kapitaal bedoeld, grootgrondbezitters, eigenaren van mijnen en fabrieken enzovoorts.

[3] Therapie waarbij getracht wordt het gedrag te veranderen door de gedachten die aan het gedrag te veranderen that is voorafgaan. (www.ccgt.nl) site van Centrum Cognitieve Gedragstherapie.